Compassie. Communicatie. Vertrouwen.
Compassie. Communicatie. Vertrouwen.

Psychiatrische instellingen—beveiliging met waardigheid

Mobiele communicatie en personeelsalarmsystemen zijn een beproefde, efficiënte en praktische manier om de veiligheid van medewerkers te vergroten, terwijl ze toch de mobiliteit houden die zo belangrijk is in de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien bieden ze de mogelijkheid om zowel personen die risico lopen als apparatuur discreet en niet-opdringerig te traceren en te volgen. En omdat Ascom-oplossingen met vrijwel alle bestaande platforms en externe systemen kunnen worden geïntegreerd, zorgen ze dat zorgverleners de reeds aanwezige middelen beter kunnen benutten. Ascom-systemen voor psychiatrische zorginstellingen: voor intelligentere zorg.

Oplossingen

  • Ascom Technische alarmen >

    Ascom Technische alarmen >

    Psychiatrische zorg vereist vaak kostbare specialistische apparatuur. Het is essentieel voor personeel, patiënten en de openbare veiligheid dat een psychiatrische afdeling ook in materieel opzicht in goede staat blijft. Daarom bieden Ascom-oplossingen een breed scala van technische alarmen en systemen die processen, apparatuur, gebouwen en mensen verbinden. Storingen en afwijkingen die actie behoeven, activeren automatische alarmen die rechtstreeks naar de aangewezen technici gaan. Onbeantwoorde alarmen worden geëscaleerd naar geselecteerde collega's.
  • Ascom Persoonsalarmen >

    Ascom Persoonsalarmen >

    Zorgen voor mensen met een psychische aandoening is een stressvolle, veeleisende taak—vooral in acute gevallen. Er is toegewijd personeel met specialistische vaardigheden voor nodig. En het vraagt om specialistische persoonsalarm- en communicatiesystemen - beproefde oplossingen die uitgebreid getest zijn en waar instellingen en zorgvoorzieningen wereldwijd gebruik van maken.