Trainingen brandveiligheid
Trainingen brandveiligheid

Trainingen brandveiligheid

Een calamiteit als brand is dermate ingrijpend, dat het van levensbelang is een zo vroeg mogelijke detectie van brand te laten plaatsvinden, immers … elke seconde telt! Een alarmorganisatie die snel en adequaat op een calamiteit kan reageren, is daarmee onlosmakend verbonden. Ascom biedt u verschillende brandveiligheid trainingen die u en uw medewerkers van de juiste kennis voorziet.

Het kennisniveau van het gebruik en beheer van uw branddetectie- en ontruimingssystemen speelt een essentiële rol bij het borgen van de continuïteit en veiligheid binnen uw organisatie. Onze trainingen sluiten goed aan op dagelijkse voorbeelden uit de praktijk. Om deze kennis actueel te houden, bestaat de mogelijkheid om dit jaarlijks of 2-jaarlijks te trainen.

Trainingsdoelgroepen

De trainingen zijn gecatagoriseerd op doelgroep. Hier vindt u een uitleg van de doelgroepen:

  • Beheerder - aangewezen verantwoordelijke persoon voor controle en bediening Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie
  • Gebruiker - eindverantwoordelijke van een pand; locatiemanager/directie
  • Installateur - monteur verantwoordelijk voor installatiewerken Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie
  • Bediener - personen die betrokken zijn bij het dagelijks gebruik Brandmeldinstallaties; receptie, technische dienst, BHV, beheerder Brandmeldinstallatie

LET OP: we zijn weer gestart met onze trainingen, zowel op locatie als in ons trainingscentrum. We doen er alles aan om op een veilige manier onze trainingen te verzorgen en hanteren een strikt protocol op basis van de richtlijnen van het RIVM. 

Trainingen voor beheerders (voor meer informatie, klik op de trainingen)

  • Er zijn op dit moment geen nieuwe trainingen.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!

Trainingen voor gebruikers (voor meer informatie, klik op de training)

  • Er zijn op dit moment geen nieuwe trainingen.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!

Trainingen voor installateurs (voor meer informatie, klik op de trainingen)

  • Er zijn op dit moment geen nieuwe trainingen.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!

Trainingen voor bedieners (voor meer informatie, klik op de training)

  • Er zijn op dit moment geen nieuwe trainingen.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!