Om Ascom

Ascom er en global løsningsleverandør av IKT-tjenester til helsesektoren. Ascom sin visjon er å fylle digitale informasjonshull for å skape best mulig beslutningsgrunnlag, uavhengig av tid og sted. Ascom leverer virksomhetskritiske sanntidsløsninger for mobile, ad hoc- og tidskritiske miljøer. Vår unike produkt- og løsningsportefølje, og programvarearkitektur gjør det mulig å integrere mobile enheter og skape løsninger som gir smidig, effektiv arbeidsflyt innen helsesektoren, industri, kriminalomsorg, skoler og retail.

Ascom har hovedkvarter i Baar, Sveits, og har datterselskaper i 18 land med ca. 1300 medarbeidere på verdensbasis. Ascom sine registrerte aksjer (ASCN) er notert på SIX Swiss Exchange i Zürich. .

Ascom Terms & Conditions and EULA

Find the downloadable PDF files of Ascom's General Terms & Conditions and End User License Agreements here.

Viktig juridisk informasjon

Personer som benytter seg av informasjon på nettstedet til Ascom Holding AG eller andre selskaper i Ascom-gruppen ("Ascoms nettsted"), godtar følgende vilkår:

Informasjonen som publiseres og vurderingene det gis uttrykk for er kun gitt av Ascom for personlig bruk og til informasjonsformål og kan endres uten varsel. Ascom garanterer ikke (verken direkte eller underforstått) at informasjonen og vurderingene uttrykt på Ascoms nettsted er nøyaktige, fullstendige eller oppdatert. Spesielt finnes det intet på Ascoms nettsted som utgjør økonomisk, juridisk, beskatningsrelatert eller annen rådgivning. Spesielt er ingen tredjeparts informasjon publisert på Ascoms nettsted godkjent av Ascom og kan avvike fra Ascoms holdepunkter.

Ingen informasjon publisert på Ascoms nettsted utgjør noen form for oppfordring, tilbud eller anbefaling om å kjøpe noe produkt, gjennomføre noen transaksjon eller gå inn i noen form for juridisk avtale av noen art.

Innholdet på dette nettstedet er globalt og ikke spesielt rettet mot det nordamerikanske markedet eller individuelle land. Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land.

Ascom fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for eventuelle tap eller skader, inkludert eventuelle direkte-, indirekte- eller følgeskader som måtte oppstå gjennom bruk av eller tilgang til Ascoms nettsted eller eventuelle koblinger til tredjeparters nettsteder.

Noen koblinger på Ascoms nettsted fører til tredjeparters nettsteder. Ascom påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten og lovligheten i innholdet på disse nettstedene.

Hele innholdet på Ascoms nettsted er opphavsrettslig beskyttet med alle rettigheter forbeholdt. Alle eiendomsrettigheter forblir Ascoms. Med enhver lagring eller annen kopiering fra Ascoms nettsted, skal vilkårene for bruk anses å være godtatt.


Personvernbestemmelser

Databeskyttelse og -sikkerhet er meget viktig for Ascom Group. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke typer informasjon som samles under ditt besøk på Ascoms nettside og hvordan den brukes. Denne personvernerklæringen gjelder ikke nettsider tilhørende selskaper som ikke er en del av Ascom Group, selv om de er koblet til dette eller andre av Ascom Groups nettsteder med en hyperlink.

Bruk av informasjonskapsler for automatisk innsamling av informasjon

Ascom benytter informasjonskapsler innenfor juridiske bestemmelser om sporing av besøkendes preferanser og for å bedre selskapets nettsider i henhold til dette.

Informasjonskapsler er data som identifiserer at du har besøkt Ascoms nettside tidligere. Informasjonskapsler lagres på harddisken på din PC og på nettleseren din.

Ascom analyserer besøkene på Ascoms nettsider for bedre å forstå kundenes behov. Basert på dette, forsøker Ascom hele tiden å forbedre nettplattformen. Derfor lagres alltid en besøkers IP-adresse. IP-adressen kobles ikke til en bestemt person. De anonymt innsamlede dataene evalueres kun til statistiske formål. Data fra individuelle brukere av Ascoms nettside lagres til bruk i feilanalyser. Denne informasjonen brukes kun til å løse feil, og vil deretter slettes.

Personlige data samlet under et besøk på Ascoms nettsider, behandles kun i overensstemmelse med gjeldende lover i det landet hvor den respektive enheten holder til.

Bruk og behandling av personopplysninger

Vi verken samler eller bruker personlige data for andre formål enn de som er oppgitt i denne personvernerklæringen. Ascom samler ikke informasjon om besøkende fra andre kilder, som offentlige registre eller institusjoner eller private organisasjoner. Vi vil ikke røpe noen data til offentlige myndigheter hvis ikke loven krever det.

Informasjonsfrihet

Ascom vil informere deg om hvilke av dine personlige data som er lagret, hvis du sender en skriftlig forespørsel.

Kontakt

Hvis du ønsker at noen data skal korrigeres eller slettes, eller har spørsmål eller forslag til databeskyttelse, kan du ta kontakt via webmaster@ascom.com

Kunden bestemmer

Du kan enten konfigurere nettleseren til å motta våre informasjonskapsler, eller bruke vår nettside uten at informasjonskapselfunksjonen er aktivert. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis sistnevnte løsning velges, vil dette begrense bruken av Ascoms nettside, og dermed vil ikke alle funksjoner være tilgjengelig.  

Innsamling og behandling av personopplysninger

Videre kan Ascom kun lagre dine personlige data hvis du gir dem frivillig (for eksempel under registrering eller ved innsending av jobbsøknad via nettstedet).

Hvis du ber om informasjon om produkter og tjenester via Ascoms nettside, vil du bli bedt om å oppgi personlig informasjon. For eksempel må du registrere deg hos oss hvis du ønsker tilgang til informasjon som er forbeholdt lukkede brukergrupper (Extranet). Når du registrerer deg, vil Ascom be om navn og kontaktinformasjon og vil gi deg et brukernavn og passord som skal brukes til å logge inn ved fremtidige besøk. Ascom kan velge å benytte din kontoinformasjon og informasjon om dine surfevaner i forbindelse med produkt- og tjenestetilbud til deg via telefon, vanlig post eller e-post.

Med hensyn til jobbsøknader, benytter Ascom personlige data kun for medarbeiderrekruttering. Ved å overføre data til Ascom, sier jobbsøkeren seg enig i at Ascom kan lagre og behandle disse dataene. Hvis kandidaten ikke begynner å arbeide for Ascom, slettes dataene. Kandidaten vil ikke bli informert om slettingen av dataene.

Sikkerhet

Vi har foretatt omfattende tekniske og driftsmessige forholdsregler for å beskytte data som vi har samlet mot ikke-autorisert tilgang og misbruk. Våre sikkerhetsrutiner revideres jevnlig og tilpasses på en måte som gjenspeiler den teknologiske utviklingen.

Alle medarbeidere med tilgang til personlige data er juridisk og kontraktsmessig forpliktet til å sikre konfidensialiteten.