Funktionel planlægning danner grundlag for et smidigt plejeforløb

Det nye Tyks Lighthouse Hospital i Turku, Finland, får sine første patienter i starten af 2022. Fokus på patienterne er en af hospitalets primære værdier, og dets omsættelse til praksis sikres gennem funktionel planlægning og multiprofessionelt samarbejde.

 

Tyks Lighthouse Hospital vil rumme ydelser, der i dag befinder sig på Tyks U-Hospital, bl.a. obstetrisk og gynækologisk afdeling, pædiatriske og adolescenssygdomme, øre-, næse- og halssygdomme samt mund- og kæbesygdomme. Det nye hospital kommer også til at rumme medicinske tjenester såsom en billedbehandlingsenhed og instrumentstyring. 

"Opførelsen af et stort hospital er en lang proces med flere stadier. Funktionsplanlægningen af Tyks Lighthouse Hospital startede i 2011 med en skitsering af det store billede. Vi har bl.a. estimeret udviklingen i befolkningen og fødselsrater, hvordan forskellige behandlinger vil blive fastsat i fremtiden, og hvilke patientgrupper der vil blive behandlet på hospitalet, når det er i drift," forklarer Annika Lindblom, Hospital Planner på Turku Universitetshospital, som står for koordineringen af den funktionelle planlægning. 

"De vigtigste værdier for Tyks Lighthouse Hospital er en kundeorienteret tilgang, familiecentreret pleje og patientsikkerhed. Ved hjælp af funktionel planlægning kan vi sikre, at værdierne ikke kun er tomme ord, men er en konkret del af den daglige drift på hospitalet, kvaliteten af servicen og patienternes oplevelser," siger Lindblom.

Driftseffektivitet giver mere tid til patienterne

I forbindelse med plejen kan arbejdet med at gøre driften mere strømlinet eller effektiv nemt lyde følelseskoldt, selvom det ikke kunne være længere fra sandheden. På Tyks Lighthouse Hospital er øget driftseffektivitet rettet mod at give plejepersonalet mere tid til at interagere med patienterne, hvilket er essensen af deres arbejde.

Medarbejdernes deltagelse i planlægningen af det nye hospital er et afgørende element, da de bedst ved, hvor potentielle problemstillinger ligger.

"Læger, sygeplejersker og andet personale er involveret i den funktionelle planlægning. De vil sørge for, at vores vigtigste værdier tages i betragtning i alle faser af planlægningen. Deres bidrag er af afgørende betydning."  

Klinisk rådgivning fra Ascom har været en uvurderlig del af planlægningen og implementeringen af vores kommunikationssystemer ... uden en baggrund inden for sygepleje er det svært at forstå hospitalets rutiner og kravene til sygeplejearbejdet.
Annika Lindblom
Hospital Planner på Turku Universitetshospital
  • Downloads
Flere kundereferencer

Lad os tage en uforpligtende snak

Kontakt os