Mere tid til patienter

På Universitetshospitalet Nord-Norge i Tromsø arbejder omkring 4.500 medarbejdere med at redde liv og tage sig af patienter. Innovativ plejeteknologi fra Ascom har bidraget til at gøre sundhedspersonalets arbejdsdag mere effektiv og har muliggjort bedre overvågning af hver enkelt patient.

"Det vigtigste for mig i løbet af min arbejdsdag er at give mine patienter den hjælp, de har brug for. Når jeg er færdig med dagen, vil jeg gerne være sikker på, at patienterne har haft en god dag, og at de har fået den overvågning, de fortjener," siger Evelinn Elvagjeng.
Evelinn er sygeplejerske på gynækologisk/urologisk/endokrinologisk/plastikkirurgisk afdeling på Universitetshospitalet Nord-Norge. Afdelingen, der har 28 sengepladser, har siden august 2018 været en del af et pilotprojekt, der har til formål at teste Ascoms innovative plejeteknologi. Resultaterne har kun været positive.

"Før vi fik Ascoms system, havde vi op til 400 alarmnotifikationer hver dag, og alle sygeplejersker på afdelingen fik besked, hver gang der blev udløst en alarm. Det skabte et enormt pres og et arbejdsmiljø, der til tider var meget krævende. Nu får vi primært alarmer relateret til vores ansvarsområde. Og hvis en sygeplejerske mod forventning ikke har tid eller mulighed for at følge op, går alarmnotifikationen videre til den næste person," forklarer Elvagjeng og understreger, at det gør sygeplejerskerne meget mere opmærksomme på de alarmnotifikationer, de får. 

Flere kundereferencer

Lad os tage en uforpligtende snak

Kontakt os