Artikler

Emne

 

Titel Indhold Hent PDF
Kliniske smartphones Kliniske smartphones giver god mening i kliniske miljøer
Det er nærliggende at vælge de velkendte smartphone-modeller, når de traditionelle håndsæt skal sendes på pension. Mange kan betjene dem, de er billige og har rigeligt med apps. Så hvorfor overveje specialdesignede alternativer?
Link
Enestuer

Er enestuer kun godt nyt for hospitalerne?

I mange år har det været kutyme, at der lå to eller flere patienter på en sengestue. Sådan er det ikke længere. Alle nye supersygehuse og nyt hospitalsbyggeri indrettes med enestuer. Der er mange fordele ved at give hver patient sin egen stue, men er der også en skyggeside? Patienter på enestuer er under mindre opsyn, og det stiller andre krav til personalet.

Link
Alarmtræthed

Alarmtyranni truer patientsikkerheden

Omfanget af falsk-positive alarmer på hospitalerne er efterhånden så stort, at det udgør en reel risiko. Konstante alarmsignaler og bippen fra medicinsk udstyr og patientmonitorer skaber døvhed over for de væsentlige alarmer og truer patientsikkerheden. Få ideer til løsningen her.

PDF
Smartphones i sundhetssektoren

Sikker brug af smartphones i sundhedssektoren

De brugervenlige smartphones vinder hastigt frem i sundhedssektoren. Ikke kun i lommerne på patienter og pårørende, men også som mange ansattes foretrukne arbejdsredskab. Hospitalerne kan høste mange fordele af udviklingen, hvis fundamentet er på plads.

PDF
God Servicelogistik

God servicelogistik starter på de kliniske afdelinger

Effektiv servicelogistik kan fjerne flertallet af flaskehalsene på hospitalerne. Transparente opgaveforløb skaber overblik, så man kan planlægge med præcision og komme dyr, frustrerende spildtid til livs. Men det kræver et opgør med telefonkulturen.

PDF
Morgendagens Sengeafdeling

Morgendagens sengeafdeling er både effektiv og sikker

På morgendagens sengeafdeling indgår personale, patienter og systemer i et smidigt flow. Patienten er i fokus, ventetider og forgæves skridt er reduceret til et minimum, og alle har fuldt overblik hele tiden. Ønskedrøm eller virkelighed? Det sker lige nu.

PDF
Kritisk alarmhåndtering

Skab en effektiv alarmkæde med automatiserede processer

Alarmhåndtering på et hospital er en kompleks opgave, der ofte involverer flere personer, som handler under et stort tidspres. Derfor er risikoen for fejl altid til stede.  Alarmbeskeder med tydelige instrukser sendt direkte til personalets mobile håndsæt øger chancerne for korrekt, effektiv indsats betydeligt.

PDF
Patientsikkerhed
Styrk patientsikkerheden med distribuerede alarmer fra medicinsk udstyr Elektronisk udstyr på sengestuerne bliver mere og mere udbredt. Patientmonitorer og medicinsk udstyr forbedrer den medicinske pleje, men resulterer også i et stigende antal alarmer, som kan få den stik modsatte effekt – at kvaliteten i plejen falder. Distribuerede alarmer kan være en løsning, men det stiller krav til kommunikationssystemet.

PDF