Artikler

Emne Titel Indhold Link
Patientens ID som systemnøgle Patienten er en unik systemdøråbner
Hospitalernes mange systemer bugner af patientoplysninger. Hvorfor ikke gøre dem tilgængelige dér, hvor der er behov for dem, så arbejdsgangene på hospitalsafdelingerne kan forløbe mere smidigt og effektivt? Systemnøglen findes allerede. Det er patientens ID.
Link
Wilke-rapport Hvad bruger sygeplejerskerne deres tid på?
I august 2015 gennemførte analyse- og konsulentvirksomheden Wilke en undersøgelse for Ascom med henblik på at opnå indsigt i, hvordan arbejdsdagen former sig på en typisk dansk hospitalsafdeling. Analysen blev gennemført på 3 afdelinger på 3 danske hospitaler i perioden 13. august til 3. september 2015. I det følgende præsenteres analysens konklusioner. Link
Omfattende dataindsamling Omfattende dataindsamling sikrer effektiv behandling En ny løsning gør det muligt at indsamle patientdata på tværs af fabrikater af medicinsk udstyr tilkoblet patienter med særlige overvågningsbehov. Med et enkelt tastetryk får plejepersonalet adgang til nær-realtidsdata når og hvor som helst, der er behov for det. Link
App-træthed? Er apps en ny udfordring
for sundhedssektoren?
Smartphonens hastige indtog på hospitalerne åbner en verden af nye muligheder med apps, der understøtter det kliniske arbejde. Med patientinformation lige ved hånden i plejesituationen er nøglen til at øge både effektivitet og patientnærvær. Men det kræver styring – ellers ryger overblikket.
Link
Lokaliseringsteknologi
Lokaliseringsteknologi giver mange fordele. Men hvor fintmasket skal den være? Det er balancens kunst at skabe den optimale positioneringsløsning. Der er fordele ved både at kunne lokalisere udstyr, patienter og kollegaer, men hvor fintmasket skal positioneringen være? Og skal den være ens for alt og alle? Risikoen for overdosering er latent til stede.
Link
Kliniske smartphones Kliniske smartphones giver god mening i kliniske miljøer
Det er nærliggende at vælge de velkendte smartphone-modeller, når de traditionelle håndsæt skal sendes på pension. Mange kan betjene dem, de er billige og har rigeligt med apps. Så hvorfor overveje specialdesignede alternativer?
Link
Enestuer

Er enestuer kun godt nyt for hospitalerne?

I mange år har det været kutyme, at der lå to eller flere patienter på en sengestue. Sådan er det ikke længere. Alle nye supersygehuse og nyt hospitalsbyggeri indrettes med enestuer. Der er mange fordele ved at give hver patient sin egen stue, men er der også en skyggeside? Patienter på enestuer er under mindre opsyn, og det stiller andre krav til personalet.

Link
Alarmtræthed

Alarmtyranni truer patientsikkerheden

Omfanget af falsk-positive alarmer på hospitalerne er efterhånden så stort, at det udgør en reel risiko. Konstante alarmsignaler og bippen fra medicinsk udstyr og patientmonitorer skaber døvhed over for de væsentlige alarmer og truer patientsikkerheden. Få ideer til løsningen her.

PDF
Smartphones i sundhetssektoren

Sikker brug af smartphones i sundhedssektoren

De brugervenlige smartphones vinder hastigt frem i sundhedssektoren. Ikke kun i lommerne på patienter og pårørende, men også som mange ansattes foretrukne arbejdsredskab. Hospitalerne kan høste mange fordele af udviklingen, hvis fundamentet er på plads.

PDF
God Servicelogistik

God servicelogistik starter på de kliniske afdelinger

Effektiv servicelogistik kan fjerne flertallet af flaskehalsene på hospitalerne. Transparente opgaveforløb skaber overblik, så man kan planlægge med præcision og komme dyr, frustrerende spildtid til livs. Men det kræver et opgør med telefonkulturen.

PDF
Morgendagens Sengeafdeling

Morgendagens sengeafdeling er både effektiv og sikker

På morgendagens sengeafdeling indgår personale, patienter og systemer i et smidigt flow. Patienten er i fokus, ventetider og forgæves skridt er reduceret til et minimum, og alle har fuldt overblik hele tiden. Ønskedrøm eller virkelighed? Det sker lige nu.

PDF
Kritisk alarmhåndtering

Skab en effektiv alarmkæde med automatiserede processer

Alarmhåndtering på et hospital er en kompleks opgave, der ofte involverer flere personer, som handler under et stort tidspres. Derfor er risikoen for fejl altid til stede.  Alarmbeskeder med tydelige instrukser sendt direkte til personalets mobile håndsæt øger chancerne for korrekt, effektiv indsats betydeligt.

PDF
Patientsikkerhed
Styrk patientsikkerheden med distribuerede alarmer fra medicinsk udstyr Elektronisk udstyr på sengestuerne bliver mere og mere udbredt. Patientmonitorer og medicinsk udstyr forbedrer den medicinske pleje, men resulterer også i et stigende antal alarmer, som kan få den stik modsatte effekt – at kvaliteten i plejen falder. Distribuerede alarmer kan være en løsning, men det stiller krav til kommunikationssystemet.

PDF