ascom-image-

Skab en effektiv alarmkæde med automatiserede processer

Alarmhåndtering på et hospital er en Alarmhåndtering på et hospital er en kompleks opgave. Ofte involverer den flere personer, som handler under et stort tidspres, og risikoen for fejl er derfor altid til stede. Et alarmsystem baseret på automatiserede processer og instrukser øger chancerne betydeligt for en korrekt, effektiv indsats.

ascom-image-

Er apps en ny udfordring
for sundhedssektoren?

Smartphonens hastige indtog på hospitalerne åbner en verden af nye muligheder med apps, der understøtter det kliniske arbejde. Med patientinformation lige ved hånden i plejesituationen er nøglen til at øge både effektivitet og patientnærvær. Men det kræver styring... 

ascom-image-

Omfattende dataindsamling

En ny løsning gør det muligt at indsamle patientdata på tværs af fabrikater af medicinsk udstyr tilkoblet patienter med særlige overvågningsbehov. Med et enkelt tastetryk får plejepersonalet adgang til nær-realtidsdata når og hvor ...

ascom-image-

Hils på vores nye kliniske konsulent

Vi har udvidet vores kliniske konsulentteam med endnu en dygtig medarbejder. Tejs Povlsen er uddannet sygeplejerske og har i de seneste seks år arbejdet i skiftende vagter på akut medicinsk modtagelse på Frederiksberg Hospital. Han er derfor vant til at jonglere med rigtig mange bolde.

 

ascom-image-

Kliniske smartphones giver god mening

Det er nærliggende at vælge de velkendte smartphone-modeller, når de traditionelle håndsæt skal sendes på pension. Mange kan betjene dem, de er billige og har rigeligt med apps. Så hvorfor overveje specialdesignede alternativer?

 

ascom-image-

Er enestuer kun godt nyt for hospitalerne?

I mange år har det været kutyme, at der lå to eller flere patienter på en sengestue. Sådan er det ikke længere. Alle nye supersygehuse og nyt hospitalsbyggeri indrettes med enestuer. Der er mange fordele ved ...

Positioneringsguide

8 trin til den optimale positioneringsløsning

Effektiv lokalisering af mennesker og udstyr har mange fordele. Workflows bliver smidigere og trygheden større, når der ikke skal bruges tid på at lede. Men hvad er den optimale løsning? Det afhænger af opgaverne, der skal løses, og kravene der skal opfyldes. Ofte står kravene ikke mål med det økonomiskeascom-image-

Morgendagens sengeafdeling

På morgendagens sengeafdeling indgår personale, patienter og systemer i et smidigt flow. Patienten er i fokus, ventetider og forgæves skridt er reduceret til et minimum, og alle har fuldt overblik hele tiden. Ønskedrøm eller virkelighed? Det sker lige nu.

 

ascom-image-

Alarmtyranni truer patientsikkerheden

Omfanget af falsk-positive alarmer på hospitalerne er efterhånden så stort, at det udgør en reel risiko. Konstante alarmsignaler og bippen fra medicinsk udstyr og patientmonitorer skaber døvhed over for de væsentlige alarmer og truer patientsikkerheden.

ascom-image-

Uplanlagte hændelser er hospitalernes akilleshæl

Der er mange grunde til, at det er vanskeligt at optimere yderligere i hospitalssektoren. Det skyldes ikke mindst de mange uplanlagte hændelser. Med avancerede beslutningsunderstøttende værktøjer ved hånden får det kliniske personale helt nye muligheder...
 

ascom-image-

Lokaliseringsteknologi giver mange fordele

Det er balancens kunst at skabe den optimale positioneringsløsning. Der er fordele ved både at kunne lokalisere udstyr, patienter og kollegaer, men... hvor fintmasket skal positioneringen være? Og skal den være ens for alt og alle?