Patienten er en unik systemdøråbner

Hospitalernes mange systemer bugner af patientoplysninger. Hvorfor ikke gøre dem tilgængelige dér, hvor der er behov for dem, så arbejdsgangene på hospitalsafdelingerne kan forløbe mere smidigt og effektivt? Systemnøglen findes allerede. Det er patientens ID.

Hvornår skal jeg til røntgen? Er der kommet svar på mine blodprøver? Naturlige spørgsmål som disse kræver typisk, at sygeplejersken skal en tur forbi computeren for at finde svar. Resultatet er, at personalet bruger meget af deres knappe tid på at gå frem og tilbage mellem patienten og vagtstuen i stedet for på plejeopgaven.

Sådan behøver det imidlertid ikke at være. Hospitalerne råder i dag over store mængder patientoplysninger, som til sammen danner et komplet billede af den enkelte patient. Kunne man gøre nogle af disse oplysninger tilgængelige for plejepersonalet i selve plejesituationen, ville man vinde meget både i forhold til effektivitet og patientsikkerhed.

Gevinst ved at koble ID og patientkaldløsningen
Ofte ligger patientoplysningerne i systemsiloer og kan være vanskelige at tilgå på tværs. Men ved at koble patientens ID til patientkaldløsningen kan man nedbryde nogle af barriererne og smidiggøre mange arbejdsgange.

- Patientens ID kan fungere som en systemnøgle til patientoplysningerne. Allerede ved modtagelsen af et patientkald på sin mobile enhed kan sygeplejersken se, hvem der kalder. Hun har et navn på patienten, hvilket i sig selv giver en mere personlig pleje. Hun har via patientidentiteten også adgang til patientjournaler på sin mobile enhed, så hun kan besvare patientens spørgsmål, og se særlige forhold om fx isolation og allergier. Det er med til at optimere plejen og minimere risikoen for fejl, siger Nordic Portfolio Manager Hospitals i Ascom, Jesper Mathiesen.

Reducerer behovet for at læse op på patienter
Nogle vil måske indvende, at sygeplejersken kender sine patienter. Men med de kortere indlæggelsesforløb kan det blive mere undtagelsen end reglen. Tværtimod er håndskrevne huskesedler et af sygeplejerskens vigtigste arbejdsredskaber, ligesom der bruges meget tid på at læse op på patienterne. En undersøgelse foretaget af analysebureauet Wilke viser, at en sygeplejerske bruger en time af sin arbejdsdag på at læse op på patienter.
- Med adgang til patientoplysningerne, når de har behov for dem, kan sygeplejerskerne udnytte tiden smartere og være der mere for patienterne. Samtidig er patientoplysningerne altid fuldt opdaterede, hvilket giver en større sikkerhed i forhold til den optimale pleje, siger Jesper Mathiesen.

Patientindsigt gør det lettere at prioritere korrekt
Den bedre udnyttelse af patientoplysningerne kan også bruges i en anden vigtig sammenhæng. Nemlig som beslutningsstøtte i situationer, hvor det er nødvendigt at prioritere. Det kan være, når to patienter kalder samtidig. Hvilken patient skal tilses først? Ved at koble information fra relevante kilder til patientkaldet får personalet indsigt, som hjælper med at prioritere korrekt.

- Det kan være data fra overvågningsudstyr, som præsenteres sammen med patientkaldet. Er der ændringer i værdierne hos den ene patient, er denne nok vigtigere at tilse frem for patienten, som er status quo eller ikke er tilsluttet udstyr. Det er muligt at vise mange slags information sammen med patientkaldet, så en beslutning understøttes så godt som muligt. Det kan fx være information om faldrisiko. Er der alarmer fra to samtidige patienter, og den ene er markeret med betydelig faldrisiko, så bør denne patient tilses først, siger Jesper Mathiesen.

Indbygget datasikkerhed
- Man kunne også forestille sig, at sygeplejerskens position linkes sammen med patienten, så hun – når hun er inde på stuen – har adgang til en liste med ventende opgaver og således kan udføre så mange af dem som muligt, når hun nu er hos patienten alligevel. Der er mange spændende muligheder i det her. Pointen er, at den ekstra information beriger sygeplejersken i situationen og hjælper hende med at prioritere, udtaler Jesper Mathiesen og understreger, at alle private data behandles med stor sikkerhed.

Ascoms løsning krypterer således automatisk alle patientdata, når de overføres fra informationskilden til en mobil enhed. Samtidig er risikoen for, at uautoriserede personer får adgang til data minimal, da Ascom kun sender alarmer og kald direkte til det tildelte plejepersonale.

Keep it simple
Selvom patientens ID i princippet kan give adgang til alle systemer og oplysninger på et meget fintmasket niveau, anbefaler Jesper Mathiesen, at man holder sig på et overordnet plan for ikke at miste overblikket.

- Det er en balance, som kræver klinisk såvel som systemmæssig viden. Det vigtige er at give personalet et brugbart redskab, som understøtter deres og patienternes hverdag, siger han.

Ascom_Indspark_DK_Patienten er en unik systemdøråbner
PDF

Download vores indspark som pdf her

Patienten er en unik systemdøråbner