Ascom skal levere 1400 kliniske smartphones til nyt supersygehus

februar 1, 2021
RH Gødstrup - det nye supersygehus i Region Midtjylland - har valgt Ascom Myco 3 som den kliniske smartphone til hele sygehuset. Ascoms specialdesignede smartphone understøtter det teknologiskifte, der pågår i sygehussektoren, hvor brugen af kliniske apps vokser stærkt.


Når det kliniske personale starter på RH Gødstrup til efteråret, bliver det med specialdesignede smartphones i kittellommerne. Det nye supersygehus har bestilt 1400 Ascom Myco 3 smartphones, som samler patientkommunikation, kliniske alarmer og personsikring i én og samme enhed. Den specialdesignede smartphone skal anvendes på alle kliniske afdelinger og vil erstatte de DECT-telefoner, alarmsendere, patientkald mv., der er normalen i dag.

 

Myco 3 håndterer ikke blot patientkald og kritiske alarmer, men giver også mulighed for at anvende kliniske systemer, patientlogistik, journalisering, dokumentation, opslagsværker mv., når og hvor de har behov for det. Det sker i form af kliniske app, og dermed spiller Myco 3 ind i det igangværende teknologiskifte i sygehussektoren. 

- Udbredelsen af kliniske apps vokser og baner vejen for smidigere og effektive arbejdsflows, som kan understøttes af smartphones. Vi valgte Ascom Myco 3, fordi den er udviklet til det kliniske miljø. Blandt andet har den hot swap og fungerer 24/7, også mens man skifter batteri. Derudover har den indbygget personsikring med alarmknap og positioneringssoftware, hvilket er særligt vigtigt for personalet i akutmodtagelsen og psykiatrien, siger projektleder for Telefoni & Mobility på RH Gødstrup, Jan Kildelund.

Jan Kildelund, Projektleder Telefoni & Mobility, RH Gødstrup

Jan Kildelund, Projektleder Telefoni & Mobility, RH Gødstrup

RH Gødstrup - luftfoto. Pressebillede/Region Midt

Billede: RH Gødstrup - luftfoto. Pressebillede/Region Midt

 

I forvejen har man på det eksisterende sygehus Ascoms infrastruktur, hvilket i følge Jan Kildelund gør ikke blot integrationen men også personalets tilvænning til den nye smartphone enklere. Farveindikationerne og blinkemønstrene, som personalet kender fra det eksisterende patientkald og alarmudstyr, går fx igen på Myco 3.

-For udefrakommende kan det lyde som en lille ting, men genkendeligheden spiller en meget stor rolle i den stressede hverdag på et sygehus, ikke mindst når man som medarbejder skal skifte til et nyt sygehus fra den ene dag til en anden siger Jan Kildelund, som sammen med brugerne, har brugt to år på design og valg af teknologi og endelig løsning.

Et vigtigt teknologiskifte
- Det er en kompliceret proces at designe og implementere et teknologiskifte. Man skal forstå, hvilke arbejdsgange teknologien skal passe ind i både nu og i fremtiden og samtidig afklare alle de nye snitflader ind i telefonien. Verden står jo ikke stille, fordi vi bygger nyt sygehus. Teknologisk sker der hele tiden udvikling. I hele processen har Ascom udvist et meget stort engagement. De har stillet talstærkt op for at sikre, at Myco 3 understøtter vores behov og har lagt kræfter i at løse både de teknologiske og brugermæssige udfordringer. For os fremstår de som en meget dygtig og ansvarlig partner, siger Jan Kildelund. 

 

Rune Roed Schøler, Produktchef, Ascom Danmark.

Rune Roed Schøler, Produktchef, Ascom Danmark

I Ascom er der stor glæde over, at det nye supersygehus har valgt den professionelle Myco 3 smartphone.

- Der har over en årrække været et voksende behov det for at effektivisere kommunikationen på sygehusene, og mange steder har det stået højt på ønskelisten at samle tekniske og kliniske funktioner i én telefon. Dette bliver nu realiseret for brugerne på RH Gødstrup med Myco 3. De får en smartphone, som samler den gamle personsøgerfunktionalitet, telefoni, professionel barcode scanning, personsikring og en lang række apps i en moderne indpakning, der er bygget til 24/7 drift uden afbrydelser, siger produktchef i Ascom, Rune Roed Schøler.

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!