Ascom indgår stor serviceaftale I norden

marts 19, 2014
Med en ordre til en samlet værdi af 14,1 mio. NOK har Ascom tegnet en af sine største servicekontrakter i Norden. Aftalen er indgået med norske Sykehuspartner for Helse Sør-øst, som er Nordens største serviceleverandør til sygehussektoren. 57 norske sygehuse er omfattet af aftalen.

Ascom har netop indgået en af sine største serviceaftaler i Norden nogensinde. Aftalen på 14,1 mio. NOK (ca. 12,5 mio DKK) løber i tre år og er indgået med Sykehuspartner. Sykehuspartner er en af Norges største offentlige indkøbs- og driftsvirksomheder, som varetager sygehuskontrakter for halvdelen af landets sygehuse til en værdi af over 7 mia. NOK årligt.

På ICT-området står Sykehuspartner for driften af services til 80.000 brugere, herunder hele kommunikationsplatformen på 57 sygehuse i det sydøstlige Norge. Det er disse sygehuse Ascom nu får en samlet serviceaftale med. Når det nye supersygehus, regionssygehuset Nytt Østfoldsykehus, tages i brug i 2015, kommer det også ind under serviceaftalen.

Ascom er en stærk leverandør til den norske sygehussektor. De 57 sygehuse under Sykehuspartner anvender alle Ascoms kommunikationsplatform til håndtering af al kritisk kommunikation herunder nødalarmer, personlige alarmer og patientkald samt telefoni. Hidtil har 37 af hospitalerne haft individuelle serviceaftaler med Ascom. Med aftalen med Sykehuspartner får alle sygehusene en ensartet, formaliseret serviceaftale, som sikrer service og support 24/7 via et fintmasket support setup.

-Sykehuspartner varetager al 1. line support, det vil sige support på stedet og via deres helpdesk, men med en direkte livline til vores specialister i de tilfælde, hvor deres teknikkere ikke kan løse opgaven. Vores specialister er til rådighed 24/7 på telefon og computer, og de rykker også ud på lokationen, hvis der er brug for det. Der er tale om kritiske løsninger, som skal fungere. Med denne aftale er sygehusene garanteret hurtig, professionel support døgnet rundt, siger Aage Rask Andersen, administrerende direktør i Ascom Nordic.

Ud over support og service omfatter aftalen også softwareopgraderinger og uddannelse af Sykehuspartners systemteknikkere.

Flere vil centralisere
Den omfattende serviceaftale har været forhandlet i et år, og den har stor strategisk betydning for Ascom. Aftalen knytter Ascom Nordic tættere til en stor og betydende aktør som Sykehuspartner inden for serviceområdet, som er et af Ascoms vækstområder.  Samtidigt forventes det, at de andre nordiske lande vil følge trop med Norge og samle drift og indkøb for deres sygehuse i enheder svarende til Sykehuspartner.

-Både i Danmark og Sverige begynder man at centralisere indkøb og drift for at styrke kompetencerne og få bedre aftaler. Det er en stor og vigtig fordel for Ascom, at vi nu har erfaring med at indgå aftaler i så stor skala som med Sykehuspartner, og at vi har strukturerne på plads til at håndtere den, siger Aage Rask Andersen fra Ascom.

For Sykehuspartner har aftalen også stor værdi. Frem for at skulle håndtere mange forskelligartede aftaler for de enkelte sygehuse, får virksomheden et ensartet aftalegrundlag, som er væsentligt lettere at administrere og økonomisk mere fordelagtig.

-Da vi overtog driften af sygehusene, arvede vi en række forskellige indkøbs- og vedligeholdelsesaftaler. Ud over at nogle af aftalerne skulle fornys, var der også behov for at ensarte serviceniveauet. Efter en omfattende proces valgte vi Ascom, eftersom de tilbyder komplette løsninger. Vi har fået en aftale med to supportniveauer på 57 lokationer. Det er vi meget tilfredse med, siger Tommy Slaatsveen, sektionsleder for telekom i Sykehuspartner.

For yderligere information kontakt:
Aage Rask Andersen, Administrerende direktør, Ascom Nordic, T 031 55 91 55 Email: 
aage.raskandersen@ascom.se

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!