Drammen Kommune investerer i tryghed og frihed i ældreplejen

november 23, 2017
En ny velfærdsteknologisk løsning fra Ascom skal skabe tryggere og friere rammer for beboerne på foreløbig tre plejehjem i Drammen Kommune. Beboerkald med positionering, demenssikring og alarmer sendt direkte til personalets smartphones skaber værdige, tidssvarende plejemiljøer uden institutionspræg.

 

Drammen Kommune har en klar vision for ældreområdet: Som beboer i kommunen skal man i videst muligt omfang være herre over sit eget liv, føle sig tryg og have mulighed for at være aktiv. Det er med denne vision for øje, kommunen netop har investeret i en velfærdsteknologisk løsning fra Ascom.

Løsningen løfter tre af kommunens ni plejehjem op i en helt ny liga. Væk fra det institutionsprægede miljø med gangalarmer og begrænsede muligheder for beboerne til et roligt fællesskab, hvor de ældre frit kan bevæge sig rundt i trygge rammer. Som det første plejehjem får Fjell bo- & servicecenter glæde af Ascoms løsning, som forventes færdig-implementeret inden jul. I starten af det nye år står Strømsø bo- & servicecenter og Schwartsgate bofællesskab for tur.

 

file

Løsningen, som er baseret på Ascoms teleCARE IP-beboerkaldløsning og den specialdesignede Ascom Myco smartphone, giver både beboere og personale adgang til mange smarte funktioner. I stedet for de traditionelle træksnorsalarmer i beboernes boliger installeres der beboerkald med tale, så beboerne med et enkelt tryk kan komme i kontakt med personalet. Muligheden for at tale sammen, selvom personalet endnu ikke er i fremme ved boligen, skaber tryghed for beboerne og kan desuden nedbringe antallet af skridt for personalet, fordi de på forhånd ved, hvad kaldet drejer sig om.

Beboerne udstyres også med alarmsendere, som bæres om halsen eller håndledet, så de kan tilkalde hjælp, uanset hvor de befinder sig på plejehjemmet. Alle alarmer sendes med positionering, så personalet kan se, hvor beboeren befinder sig og handle hurtigt og målrettet.

-Vi prioriterer at skabe plejemiljøer, som er så tæt på beboernes vanlige tilværelse som muligt, og det understøtter Ascoms løsning meget fint. Blandt andet modtager personalet alle beboerkald og -alarmer direkte på deres Ascom Myco smartphones, så vi kan fjerne de forstyrrende gangalarmer og etablere et roligt miljø. Det er meget vigtigt for beboernes trivsel og er samtidig en stor aflastning for personalet, siger projektleder i Drammen Kommune, Ole Lindseth.

Som noget nyt får plejehjemmene også en alarmløsning til det stigende antal demente beboere. Demensalarmen, som også indeholder positionering, giver denne beboergruppe mulighed for at bevæge sig frit rundt i afgrænsede zoner og sikrer, at personalet alarmeres og dørene automatisk låser, hvis en dement beboer bevæger sig uden for zonen.

-Friheden til at bevæge sig frit rundt er fundamental i et værdigt liv, uanset om man er dement eller ej. Derfor talte det højt i vores valg af løsning, at Ascom skaber de trygge rammer omkring denne frihed, ikke kun for beboerne, men også personalet og de pårørende, som skal kunne føle sig trygge ved, at deres nære har en god og tryg alderdom, siger Ole Lindseth.

Han fortæller, at Ascom Myco smartphonen spiller en vigtig rolle for at få alle ender til at mødes i et velfungerende plejemiljø.

-Med denne smartphone i lommen kan personalet til enhver tid lokalisere beboerne, tale med dem og forstå situationen, mens de er på vej. De kan også selv tilkalde hjælp, hvis der opstår en kritisk situation, ved at trykke på overfaldsalarmen på Ascom Myco. Der var ikke overfaldsalarm i den gamle løsning, og det er virkelig smart, at den er indbygget i smartphonen. Ascom Myco er et meget tryghedsskabende omdrejningspunkt for realiseringen af vores visioner på ældreområdet, siger Ole Lindseth

Ascom har været en mangeårig leverandør af løsninger til Drammen Kommune, ikke bare på ældreområdet, men også til blandt andet psykiatrien.

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!