Personsikring til AUH

juli 3, 2019
Aarhus Universitetshospital (AUH) har valgt Ascom som leverandør af en personsikkerhedsløsning med positionering til det nye 500.000 kvadratmeter store universitetshospital. Ascom bød ind med en samlet løsning, der muliggør differentierede sikringsniveauer afhængig af behovet i hospitalets enheder. Systemet anvender hospitalets eksisterende netværksinfrastruktur og positioneringsservices.


Ascom har leveret personsikringsløsningen til AUH. Løsningen bygger på hospitalets eksisterende infrastruktur og de i forvejen etablerede positioneringsservices. Derved har man i vidt omfang undgået at skulle investere i parallelle teknologier til positionering. Ud over de tekniske fordele blev Ascom også valgt på sin indsigt i hospitaler og de miljøer og processer løsningen skal fungere i, helt ud til den enkelte sygeplejerske og driftsteknikker.

-Det har været fagligt tilfredsstillende at samarbejde med en leverandør, der har forstand på egen teknik og forstår både det tekniske og det organisatoriske miljø, personsikringsløsningen skal fungere i, siger Jonas Petersen, Funktionsleder for Sikring/Telefoni i Teknisk Afdeling på AUH.

Ekstra sikkerhed på Psykiatrisk Center
Ascoms personsikringsløsning på AUH kan tilpasses de enkelte enheders sikkerhedsbehov og sikrer desuden, at alle medarbejdere, der bærer en alarmenhed, kan afgive en alarm i alle dele af det store byggeri.

I AUH Psykiatrien, hvor der er særligt høje krav til positioneringen, har man valgt at supplere hospitalets WiFi-baserede positionering med positionering via infrarøde (IR) sensorer. Dette giver en større nøjagtighed og lavere fejltolerance på positioneringen. Personalet i psykiatrien er desuden udstyret med den kliniske smartphone, Ascom Myco, som kan håndtere positionering både via Wi-Fi og IR.

I det øvrige hospital og i Akutafdelingen er medarbejderne udstyret med Wi-Fi minialarmsendere, der ligeledes kommunikerer via de eksisterende Wi-Fi accesspunkter og positioneres via den eksisterende positioneringsservice. I Akutafdelingen, hvor der er behov for positionering på rumniveau, har AUH desuden valgt at anvende ultralydsmoduler, som giver en detaljeret positionering.

-Risikoen for overfald og eskalerende situationer er forskellig fra afdeling til afdeling. Derfor har vi valgt en løsning, der i grundstrukturen er den samme, men som har et forskelligt udtryk, afhængig af hvor man befinder sig. I psykiatrien skal vi have et ekstremt fintmasket sikkerhedsnet, og derfor har vi valgt at dobbeltsikre med IR-positionering dér. Tilsvarende har Akutafdelingen fx udpeget nogle områder, hvor det er vigtigt med 100 procent nøjagtig positionering, så her har Ascom suppleret 185 rum med udstyr, der muliggør entydig positionering ned til senge-niveau, hvis dette ønskes. Alle andre steder anvender vi zonepositionering ved hjælp af Wi-Fi infrastrukturen, siger Lars Knudsen, chefkonsulent med ansvar for innovation og udvikling på AUH.
 

AUH - luftfoto. Pressebillede/Region Midt

Billede: Region Midt/Pressefoto.


Undgår at skyde gråspurve med kanoner
-Det ville være en enorm udgift at opsætte ekstra udstyr for rumpositionering på alle 500.000 kvadratmeter, og det ville også være at skyde helt over målet i forhold til sikkerhedsbehovene. Med Ascoms model har vi kunnet tilpasse sikkerhedsniveauet til de forskellige behov i én samlet og integreret løsning. Det er unikt. Normalt ville man være nødt til at administrere de forskellige behov i enkeltstående, proprietære sikkerhedsløsninger, siger Lars Knudsen.

Der er i gennemsnit 2-3 overfaldsalarmkald om dagen i psykiatrien. I Akutafdelingen er der 2-3 overfaldsalarmkald om måneden, mens der i øvrige somatik måske er 1 om året. Personsikkerhedsløsningen har primært en forebyggende effekt og skaber tryghed blandt personalet.

Kobling til den geografiske database
-Den altafgørende faktor er, at alarmerne altid sendes til de rette. Det er normalt nærmeste kliniske kollega, men kan også være hospitalets servicevagter. Det er også vigtigt, at alle alarmer altid ledsages af positioneringsdata, så hjælpen kan komme hurtigt frem. En stor fordel ved Ascoms løsning er, at den kan kobles direkte til hospitalets sted-database. Det sikrer, at positioneringsinformationen er opdateret og anvender ensartede begreber, så risikoen for forvirring i akutte situationer begrænses, siger Lars Knudsen.

Med valget af Ascoms løsning har AUH også mulighed for at udnytte positionering på andre felter end personsikring. Det kan fx være positionering af særligt kostbart udstyr. Mange hospitaler ser i dag på, hvordan de kan positionere udstyr og materialer samt optimere processer omkring medarbejderlokalisering. Her er AUH i fuld gang.

Om AUH
Det nye Aarhus Universitetshospital samler alle enheder fra de tidligere hospitalslokationer i Aarhus under ét tag. Det sker ved at bygge 250.000 nye kvadratmeter og integrere de 160.000 kvadratmeter eksisterende hospitalsbygninger i Skejby i det nye byggeri. Hertil kommer 50.000 kvadratmeter ny psykiatri, Dansk Center for Partikelterapi på 8.000 kvadratmeter samt et p-hus med plads til 700 biler og heliport på toppen. Hovedparten af byggeriet afsluttes i 2019.
Læs mere om AUH her!

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!