Sikker brug af smartphones I sundhedssektoren

juni 26, 2014
De brugervenlige smartphones vinder hastigt frem i sundhedssektoren. Ikke kun i lommerne på patienter og pårørende, men også som mange ansattes foretrukne arbejdsredskab. Hospitalerne kan høste mange fordele af udviklingen, hvis fundamentet er på plads.

Flere og flere tager deres smartphone med på arbejde - også i sundhedssektoren. Ifølge en amerikansk undersøgelse (Cisco, 2013) brugte 88,6 pct. af medarbejderne i sundhedssektoren deres egen smartphone til arbejdsopgaver. Helt så langt er vi ikke kommet herhjemme, men udviklingspilen peger i den samme retning. Ikke kun drevet af de ansatte, der ikke kan undvære deres smartphone, når de er på job, men også af hospitalerne, hvoraf flere har meldt ud, at de baserer deres fremtidige strategi på mobilnetværk og smartphones.
Mange leverandører har aflæst udviklingen og er klar med apps, der gør smartphonen køreklar til hospitalerne.

-Flere og flere af de hospitalsløsninger, der sælges i dag, har en medfølgende app. Selvom jeg er varm fortaler for smartphones på hospitalerne, mener jeg, man bør være på vagt over for den udvikling. Smartphones handler ikke bare om at udvikle en app, men om at flytte hele mobilitets-DNA’et over på den nye platform. Det værdiskabende er jo det fintmaskede net af processer, integrationer og workflows, som skaber effektivitet og patientfokus ude på afdelingerne. Får man ikke det integreret med telefonerne, smider man barnet ud med badevandet, siger Rune Roed Schøler, produktchef i Ascom.

Skift mellem netværk giver sikkerhed

Ascom står bag den interaktive app, Unite Axess, der understøtter både iOS og Android. App’en er en fuld spejling af Ascoms grundplatform for virksomhedskritisk kommunikation med patientkald, alarmhåndtering, kritiske alarmer, patientmonitorering, servicelogistik, tildelt pleje, eskalering, beskedfiltrering mv. Denne middleware-tilgang betyder, at alt det, personalet er vant til at kunne på deres personsøgere, DECT- og WiFi-telefoner, også er tilgængeligt på smartphones.

-De tider er forbi, hvor leverandører dikterer teknologi. Særligt på hospitalerne, hvor man har så mange forskelligartede opgaver, og sikkerhedsfaktoren er så fundamental, er det afgørende at have en fallback-strategi med alternativer, hvis smartphonen svigter. Det er en mere umoden teknologi for kritisk kommunikation, som kører på det offentlige net, og det indebærer en risiko, siger Rune Roed Schøler.

Den største – berettigede - frygt er selvfølgelig, at mobilnettet går ned. Sker det, er det vigtigt, at personalet kan switche mellem WiFi- og mobilnet på smartphonen og stadig have adgang til al funktionalitet. Men det giver en ekstra sikkerhed at kunne trække en personsøger eller DECT-telefon op af skuffen og arbejde videre uafhængigt af netværket.

-Den mulighed har man, når det er middlewaren, og ikke app’en, der er omdrejningspunkt for smartphonen, forklarer Rune Roed Schøler.

Fra kort tekst til visuelt univers

Der er mange åbenlyse fordele ved at bruge smartphones i sundhedssektoren. Først og fremmest er det en ”folkelig” teknologi, forstået på den måde at mange ansatte i forvejen bruger smartphones, så de teknologiske barrierer reduceres betydeligt. Dertil kommer smartphonens visuelle interface og brugervenlighed, som langt overgår de gængse hospitalsenheder. Den større og trykfølsomme skærm giver mulighed for at bruge ikoner og farver i kommunikationen, og tekstfeltet er væsentligt større end på personsøgere og trådløse telefoner.

Ascoms app udnytter de grafiske muligheder optimalt. Alarmer, kritiske testresultater, patientaktiviteter, patientmonitorer og teamkommunikation er visualiseret og dermed hurtigere for personalet at afkode. Patientmonitoralarmer ledsages af en grafik med fx patientens hjerterytme ikke bare nu, men hen over en periode, så sygeplejersken kan se hjertekurvens udvikling og handle derefter. Farvekodede beskeder gør det nemt og hurtigt for personalet at identificere kritiske hændelser og distinkte alarmtoner gør det muligt at høre forskel på prioriteringer.

-Der er tale om et kvantespring i brugervenlighed. Vi går fra kortfattede tekstbeskeder til et langt mere informativt univers, som gør det muligt for personalet at handle endnu mere præcist, siger Rune Roed Schøler.

Data presser infrastrukturen

Mulighederne med smartphones er uendelige, og det er i virkeligheden deres største problem. For de genererer så mange data, at kravene til hospitalernes infrastruktur stiger eksplosivt. I forvejen er hospitalerne under pres fra patienter og pårørende, som forventer at kunne komme på nettet. Den generelle stigning i forbruget af mobildata er enorm, og heraf står streaming af videotjenester for størstedelen af væksten. Nu skal hospitalerne til at bruge selv samme teknologi, og det forøger kompleksiteten voldsomt.

-Hospitalerne skal have en helt klar strategi for, hvordan de skal skelne mellem kritisk og ikke så kritisk information. Hvordan sikrer man, at en hjertealarm får prioritet over familievideoen der kører på en iPad på stue 6? Her mener jeg virkelig, hospitalerne skal se sig for og gå efter en løsning, som håndterer alarmer uafhængigt af, om der er båndbredde på afdelingen eller ej, uden at gøre det teknisk komplekst for brugerne, siger Rune Roed Schøler.

-For at sikre tilgængeligheden og dækningen i mobilnettet tyer mange til såkaldte indoor-løsninger, hvor der implementeres udstyr og antenner indendørs. Det er meget vigtigt, at disse løsninger ikke blot giver mobildækning, men også understøtter kravene til båndbredde, som brugerne har. Her bør man også se på de relevante use-cases, der skal understøttes. Personalegrupper som f.eks. portører bevæger sig ofte overalt på hospitalet og har kommunikationsbehov i kældre og på kviste. Her er båndbreddebehovet ikke nødvendigvis så stort, hvorimod behovet på en børneafdelingen typisk vil være det, forklarer Rune Roed Schøler.

Hvor og til hvad må smartphonen bruges

Rune Roed Schøler peger også på en anden problemstilling, nemlig hele regelsættet for smartphones som stiger i relevans i takt med, at smartphones indføres på afdelingerne.

-De gamle teknologier var mere simple. Med smartphones kan personalet pludselig streame video, gå på Youtube osv. på deres arbejdsredskab. Det stiller krav om entydige retningslinjer. Må man fx spille Angrybirds, når man har aftenvagt? Dertil kommer hele spørgsmålet omkring patientsikkerhed og håndtering af patientoplysninger. Fremover skal patientfølsomme data ligge på devices med internetadgang og kamera. Så i princippet er det muligt at lægge oplysninger om kendte, der indlagt, ud på Twitter eller filme dem til Youtube, siger Rune Roed Schøler.

-Mange hospitaler er kommet et langt skridt ved at have en strategi for smartphones. Teknologien kan give et løft til både effektivitet og patientfokus, fordi den er så brugervenlig og visuelt orienteret. Men det er også vigtigt, at hospitalerne finder ud af, hvordan de tøjler smartphonen. Det er der ikke nogen, der har gjort endnu. Så man mangler at tage det sidste vigtige skridt, før man med ro i sindet kan åbne dørene og lade smartphonen gøre sit indtog på afdelingerne, siger Rune Roed Schøler.

Download artikel i PDF-format:
Sikker brug af smartphones i sundhedssektoren

For yderligere information kontakt:
Portfolio manager Rune Roed Schøler +45 43 29 72 60,  Rune.RoedScholer@ascom.dk

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!