Digistat Intensive Care Unit (ICU)

Digistat Intensive Care Unit (ICU) er designet til at automatisere dokumentationen af patientplejen på tværs af et hospitals intensivafdelinger. Digistat ICU kan hjælpe klinikere og sygeplejersker med at strømline plejeprocesser og forbedre effektiviteten. Klinikerne har adgang til manuelt indtastede data og til oplysninger, der er erhvervet i nær-realtid fra tilsluttet medicinsk udstyr og systemer (HIS, ADT, Laboratory, etc.).

Dette modulopbyggede system tilbyder intensivafdelinger en lang række konfigurerbare løsninger, avanceret teknologi og resultatstyringsværktøjer, der gør det muligt at forbedre personalets produktivitet, styre omkostningerne og forbedre patientplejen.

ascom-image-

Vigtigste funktioner og fordele

Alsidig og fleksibel

Digistat ICU er en alsidig løsning til administration af alle typer intensivafdelinger – fra neonatal til anæstesiologi.

Løsningen automatiserer dokumentationen af afdelingens aktiviteter og sikrer derved optimal udnyttelse af de kliniske faciliteter samt behørige kontrolprocedurer. Den er baseret på lægers, sygeplejerskers og det administrative personales behov og understøtter disse funktioner med målrettede værktøjer. Derved understøttes digitaliseringen og optimeringen af de administrative processer på intensivafdelingerne.

Det digitale overblik giver en lang række fordele:

  • Patientoplysninger i EPJ er fuldt tilgængelige
  • Recepter administreres elektronisk
  • Medicinforbrug dokumenteres elektronisk
  • Medicinudlevering ved sengen understøttes
  • Dokumentation af patientens tilstand sikres, fordi medicoteknisk og medicinsk udstyr er koblet til systemet
  • ISS - Injury Severity Score beregnes automatisk
  • Understøtter administrationen af infektionskontroller
  • Beregning af daglig væskebalance
  • Udarbejdelse af rapporter om afdelingens målsætninger og resultater
  • Afdelingsstatistik
ascom-image-

En fælles kilde til al information

Digistat ICU indsamler og bearbejder data fra forskellige kilder og integrerer dem i de elektroniske patientjournaler. Personalet har adgang til disse oplysninger i en letlæselig og søgbar form. Løsningen administrerer automatisk data fra alle typer kilder, herunder medicoteknisk udstyr, manuelt indtastede oplysninger, laboratoriesvar, demografiske oplysninger, patientjournaler, røntgen (f.eks. endoskopi) mm.

Patientdata fra medicoteknisk udstyr opsamles i nær-realtid

Ascom udvikler selv alle drivere til integration af medicoteknisk udstyr. Data fra monitorer, iltapparater, infusionspumper, blodgasanalysesapparater, CEC mv. opsamles i nær-realtid og vises i grafer og brugerdefinerede tabeller for at understøtte de kliniske workflows bedst muligt. Data kan automatisk opsamles og valideres for at øge pålideligheden af tilgængelig information.

Lokal og central adminstration

Digistat ICU er tilgængelig både på de centrale arbejdsstationer og ved sengekanten. Det betyder, at plejepersonalet altid har adgang til relevante patientoplysninger, hvor og hvornår der er brug for dem. På de centrale arbejdsstationer kan sygeplejerskerne administrere mange forskellige senge i ét skærmbillede med synoptiske tabeller, som giver et hurtigt overblik over alt det tilsluttede udstyr, den planlagte behandling med det enkelte udstyr, status og opsamlede patientdata. 

Personlige mapper

Digistat ICU indeholder et konfigurationsværktøj med et interface, der gør det muligt at definere individuelle journaler til specialiserede områder: Generel intensiv pleje, pædiatrisk intensiv pleje, neonatal intensiv pleje, postoperativ intensiv pleje, neurokirurgisk intensiv pleje. 

Patientbehandlingsplan

Patientens behandlingsplan omfatter både medicin og alle typer behandlinger, som varetages af sygeplejerskerne. Planen ordineres og overvåges af lægerne. Hver enkelt patientbehandlingsplan igangsætter en stribe skemalagte aktiviter, som plejepersonalet udfører og dokumenterer i et brugervenligt interface med touch-funktion til grafik. Alle behandlingsdata kan samkøres med data fra medicoteknisk udstyr, så der opnås et samlet overblik over patienten.

Klinisk dagbog

Læger og sygeplejersker kan skabe en fælles, integreret dagbog, der ved hjælp af farver differentieres i forhold til deres faglige rolle, så relevante noter hurtigt kan genkendes. De præ-konfigurerede tekster, den automatiske import af data i patientjournalen, den lette adgang til andre funktioner i mappen, værktøjer i interfacet mv. - tilsammen gør det arbejdet nemmere for læger og sygeplejersker.

Beregning af score

Digistat ICU kan med afsæt i de registrerede data beregne EWS og dokumentere dem i patientjournalen. Scorer kan beregnes efter behov eller efter en plan. Klinikerne kan få adgang til beregnede scorer og bruge dem i deres vurderinger. Nogle af de mest brugte scorer er præ-definerede, herunder: Apache II, TISS 28, SAPS II, NEMS, SOFA, RTS, Euroscore, Higgins , 0 MPM, MPM 24, GCS, APS, Apgar, NMI, NIPS, PIPP osv. Hospitalet kan også oprette nye egendefinerede algoritmer.

Postoperativ intensiv pleje og opvågningsstue

Efter en operation overføres patienten til opvågningsstuen eller en postoperativ intensivafdeling, hvor han/hun behandles og overvåges ved hjælp af forskelligt medicoteknisk udstyr. Digistat indsamler og registrerer automatisk patientdata fra det medicotekniske udstyr og sammenholder det med scorer, aktuelle behandlinger, postoperative indikationer for afdelingen mv. 

Tilgængelighed, konfiguration og specifikationer for Ascoms produkter, services og løsninger kan variere fra land til land. Kontakt din lokale Ascom-repræsentant, hvis du ønsker yderligere information.