Digistat Vitals - registrer vitale værdier og scorer direkte ved sengepladsen

Undgå dobbelt registrering af vitale værdier og scorer og få hurtigere adgang til dataene i den elektroniske patientjournal (EPJ).

Dobbelt registrering af vitale værdier kan give en fejlfrekvens på op til 15 procent*. Derfor har vi udviklet Ascom Digistat Vitals.

Registrer vitale værdier ét sted

Ascom Digistat Vitals er en lille revolution. Med applikationen kan klinikere registrere vitale værdier direkte i EPJ – i situationen, ved sengepladsen. Alle registreringer foregår på personalets mobile enheder, fx Ascom Myco smartphonen, og overføres automatisk til EPJ. Den elektroniske registrering sparer tid, og risikoen for fejl er mindre, end når værdierne først skal noteres i hånden og efterfølgende indtastes på computer*.

Du bliver guidet på vej

Ascom Digistat Vitals leveres med en række skabeloner, der automatisk beregner scorer som fx EWS-score. Klinikeren skal blot indtaste værdierne, så klarer applikationen resten: Scoren beregnes, klinikeren får scoren til godkendelse, og herefter uploades den automatisk til EPJ og/eller et kurvediagram. De enkelte skabeloner er modulerbare og kan tilpasses til hospitalets specifikke behov og målsætninger.

Hurtigere adgang til patientdata

Flere undersøgelser viser, at manuel registrering af vitale værdier er både tidskrævende og medfører en stor risiko for fejl. Der går også ekstra tid fra den initiale registrering af patientens vitale værdier, til de er tilgængelige i EPJ sammenlignet med elektronisk registrering ved sengepladsen*. Ascom Digistat Vitals tilbyder et fuldt elektronisk registreringsflow fra sengepladsen til EPJ, hvilket eliminerer disse udfordringer og kan medvirke til en mere effektiv pleje.

 • Registrer vitale værdier og scorer elektronisk ét sted, ved sengepladsen
 • Få hurtigere adgang til disse data i EPJ
 • Brug de præinstallerede, modulerbare skabeloner til hurtig, sikker beregning af scorer


* Fieler, K. Vickie; Jaglowski, Thomas; Richards, Karen (2013) Eliminating Errors in Vital Signs Documentation, CIN: Computers, Informatics, Nursing. Vol. 31, NO. 9, 422-427. Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.  AND Stevenson, Jean E. (2016) ’Documentation of Vital Signs in Electronic Health Records: A Patient Safety Issue’. PhD Thesis, University of Sheffield.

Fordele

 • Vitale værdier og scorer er hurtigere tilgængelige i EPJ end med papirbaserede processer
 • Reducerer risikoen for fejl og mangler. Eliminerer problemer med dobbeltregistreringer
 • De præinstallerede skabeloner forenkler registreringsprocessen og giver hurtige, præcise scorer. Skabelonerne kan nemt tilpasses til hospitalets behov

Funktioner 

 • Eksport af vitale værdier og scorer til EPJ med HL7 (valgfrit for import af patientdata fra EPJ)
 • Præinstallerede skabeloner til patientbedømmelser, medicinske scorer og sårbehandling (inklusiv foto)
 • Mulighed for at sætte påmindelsesintervaller (‘My patient’-funktion). Diktafon til notetagning
 • Patientidentifikation med scanning af stregkode, NFC-tag eller via liste
 • Single sign-on for brugere af Ascom Unite, Ascom Digistat og Active Directory

Tekniske krav

 • Ascom Digistat Vitals kræver installation af en lokal Digistat-server med en eller flere arbejdsstationer til dataadministration og rapportering
 • Ascom Digistat Vitals er kompatibel med Ascom Myco og udvalgte Android** telefoner
 • Der skal være Wi-Fi-tilslutning mellem mobile enheder og server
 • EPJ skal have HL7-integration til import af patientdata og eksport af indsamlede data
 • Serveren skal have VPN-tilslutning til fjernsupport

**Android er et trademark under Google Inc.

ascom-digistat-folder-01320-01-enx-low-res.pdf
PDF

Digistat Vitals Brochure

DOWNLOAD