Ascom Alarm Management Client

Ascom Alarm Management Client gør det muligt at reagere hurtigere på personalarmer, fordi de præsenteres grafisk med angivelse af placering.

Personalarmerne vises enten som almindelig tekst eller på en etageplan. Det visuelle overblik betyder, at hjælpen hurtigt og præcist kan komme frem, hvilket øger personsikkerheden.

AMC er en Windows® pc-klient, som grafisk viser personalarmer, der typisk udløses ved et tryk på personalarmknappen på et mobilt håndsæt. Indgående alarmer kan vises på en grundplanstegning, og flere alarmer kan ses og håndteres på samme tid. Brugerlogin gør det muligt at spore brugerhandlinger og skabe en log over tidligere alarmer og alarmforløb.

ascom-image-

Hurtig sporing af medarbejdere, der har aktiveret en personalarm.

AMC (Alarm Management Client) er et operatørpanel, som grafisk viser personalarmer og gør det nemmere at lokalisere medarbejdere i nød.

ascom-image-

Hurtigt overblik

  • Indgående personalarmer kan vises som både almindelig tekst og grafisk på en grundplanstegning.
  • Applikationen bruger Windows® pc-klientapplikationen til at præsentere alarmen og dens placering.
  • Der kan vises flere overfaldsalarmer på én gang, herunder også alarmhistorikken.

Funktioner

  • Identifikation af person, position og alarmtype
  • Positionen kan vises grafisk eller på en grundplanstegning
  • Brugerlogin gør det muligt at se, hvem der har gjort hvad i alarmforløb
  • Kan konfigureres i forhold til brugerbehov og ansvar
  • Alle tilsluttede klienter synkroniseres, og aktuel status vises
  • Viser log over alarmhistorik

Relaterede produkter