Ascom Unite Connect til patientmonitorering

Avanceret alarmstyring bidrager til effektiv og pålidelig patientpleje

Unite Connect til patientmonitorering kan integreres med førende patientmonitoreringssystemer og gør det muligt at brugertilpasse alarmfiltrering samt sende alarmnotifikationer direkte til plejepersonalets mobile enheder. Alarmnotifikationerne fungerer som et sekundært notifikationssystem, der informerer plejepersonalet om patienthændelser opfanget af overvågningsudstyret.  

Monitoreringsudstyr er med til at effektivisere workflows på hospitalsafdelingerne, men de konstant bippende alarmer kan skabe alarmtræthed. Avanceret alarmhåndtering og brugertilpasset alarmfiltrering gør det muligt for personalet at arbejde mere optimalt.   


Læs om, hvordan avanceret alarmfiltrering reducerer omfanget af falsk-positive alarmer, som kan skabe flaskehalse i workflowet.

ascom-image-

Filtrering af alarmer bidrager til at minimere forstyrrelser og afbrydelser

Cardiomax bidrager til at reducere alarmtræthed og afbrydelser, fordi plejepersonalet eksponeres for færre alarmer. Avanceret alarmfiltrering reducerer antallet af falsk-positive alarmer, som kan skabe flaskehalse i workflowet.

ascom-image-

Hurtigt overblik

  • Kan integreres med førende patientmonitoreringssystemer
  • Understøtter både stationære og mobile telemetrimonitorer
  • Sender interaktive alarmbeskeder til trådløse håndsæt
  • Muliggør avanceret alarmfiltrering
  • Leverer waveformbillede (afhængigt af specifik leverandørintegration)
  • Alarmnotifikationer kan brugertilpasses til specifikke enheder/afdelinger (fx pædiatrisk, intensiv mv.)

Fordele

  • Reducerer risikoen for at overse vigtige patientalarmer
  • Bidrager til at reducere alarmtræthed fordi antallet af falsk-positive alarmer bliver mindre
  • Forbedrer responstiden på kritiske alarmer
  • Effektiviserer workflows, fordi omfanget af unødvendige afbrydelser nedbringes

Supplerende dokumenter

Unite Cardiomax Product Sheet
PDF

Unite Cardiomax Product Sheet

Mitigating Alarm Fatigue White Paper
PDF

Mitigating Alarm Fatigue White Paper