Room Controllers

Room Controllers er en af de mest afgørende forskelle mellem teleCARE IP og tilsvarende platforme. Med Room Controllers kan man skabe en decentraliseret arkitektur, der understøtter distribueret intelligens overalt. 

I tilfælde af strømsvigt lagrer de alle opkald og hændelser. De er både smartere og giver en større sikkerhed end traditionelle systemer.

ascom-image-

Intelligent systemdesign øger sikkerheden og pålideligheden

Hurtigt overblik

 • Fås med og uden lampe
 • Kompatible med 10/100 BaseT Ethernet
 • Understøtter op til fire uafhængige sengestuer
 • LED-lampe i fem farver indikerer funktionsstatus
 • Indbygget buzzer
 • Mulighed for VoIP via SIP

Fordele

 • Gør det muligt at skabe en decentraliseret arkitektur, der i modsætning til traditionelle patientkaldesystemer, fjerner risikoen for nedbrud pga. én fejl på systemet (single-point-of-failure)
 • Kan nemt integreres i ganglamper
 • Understøtter fire digitale room-busser med hver otte adresser
 • Understøtter voice-modul med fire uafhængige voice-kanaler, hvilket fjerner risikoen for blokeringer
 • Integreret lyd til kald- og fejlsignalering, mens sygeplejersken er til stede

Supplerende dokumenter

Ascom teleCARE room controller
PDF

Ascom teleCARE room controller

Ascom teleCARE IP room controller der tænker selv