Digistat Surgical Information System (SIS)

Digistat Surgical Information System (SIS) indeholder al den information som medarbejderne har behov for på operationsafsnittet. Løsningen forenkler den komplekse planlægning og administration på operationsgangen. Fra planlægning af aftaler til optimal udnyttelse af operationsstuer. Fra anæstesi til kirurgisk dokumentation. Fra administration af udstyr til optimering af personaleressourcerne. Digitstat SIS giver overblik og effektiviserer hele den kirurgiske proces. Digistat SIS betjenes med touchskærm og et intuitivt interface. Reducerer udgifterne og styrker performance, effektivitet og resultater. Digistat SIS er klasse 1 medicinsk udstyr i EU/EFTA i henhold til direktiver om medicinsk udstyr (93/42/EØF med ændringer).

 

ascom-image-

Vigtigste funktioner og fordele

Planlægning og styring af operationslister

Digistat SIS gør det muligt at planlægge og organisere kirurgiske opgaver med en enkel og intuitiv software, som indeholder værktøjer til styring af hele workflowet. Løsningen gør det nemt at planlægge i forhold til ledige operationstider og prioriteter.

Anæstesiologisk journal

Digistat SIS giver anæstesilæger adgang til forskellige redskaber til dokumentation af patientplejen gennem hele det kirurgiske forløb. Journalprocessen er indrettet efter de nationale retningslinjer og styrer aktiviteterne før, under og efter operationen. Det præ-anæstetiske besøg er tilpasset, så det opfylder afdelingens og patientens særlige behov: elektiv, nødberedskab, pædiatri mv. Journalen kan udfyldes digitalt på operationsstuen på dedikerede touchskærme. Alle anæstesihændelser organiseres hierarkisk i logiske og kronologiske grupper og er nemme at identificere. Patientens målinger registreres i nær-realtid. De vises i diagrammer og tabeller og overføres automatisk til den anæstesiologiske journal. Ascom UMS udvikler internt integration af alt medicoteknisk udstyr. Den automatiske opsamling af data kan øge mængden og læsbarheden af tilgængelige oplysninger og deres pålidelighed.

På operationsstuerne

Digistat SIS tilbyder følgende funktioner på operationsstuen:

  • Overvågning af brugen af operationsstuer og de aktuelle kirurgiske procedurer 
  • Akut flytning af alle planlagte aktiviteter på en stue
  • Støtte til nødadministration
  • Planlægning af kirurgiske opgaver, fordelt mellem kirurgen, afdelingen, operationsstuerne mv.
  • Styring og sporing af specialudstyr
  • Styring af flere kirurgiske procedurer
  • Udnyttelse af operationsstuen uden brug af tastatur og mus
  • Styring af operationsstuer med visuel overvågning via kamera i realtid

Den kirurgiske plan opdateres  i løbet af dagen, når der sker ændringer i planlægningen som følge af akutsituationer, operationer der varer længere end forventet, aflysninger mv. Brugerinterfacet er intuitivt og brugervenligt og gør det muligt at flytte planlagte operationer med drag-and-drop funktioner

ascom-image-

Efter operationen

Efter operationen overføres patienten til opvågningsstuen eller en postoperativ intensivafdeling, hvor han/hun overvåges af forskelligt medicoteknisk udstyr. Digistat indsamler automatisk data fra det medicotekniske udstyr og samkører det med scorer, aktuelle behandlinger, postoperative indikationer for afdelingen mv....

Afdelingsstatistik

Digistat SIS ledsages af et data management-system, der gør det muligt at trække statistik og rapporter. Dette gøres enkelt med visuelle værktøjer, der brugerkonfigureres. Rapporterne kan indeholde forskellige typer diagrammer, tabeller, lister, punktopstillinger. De kan konfigureres enkelt ved hjælp af de tilgængelige værktøjer i forhold til behov: dashboard til overvågning af forbrug af fx medicin, materialer eller proteser, produktivitets- og operationsstatistik med henblik på at identificere optimeringsmuligheder. De indsamlede data kan hjælpe hospitalsledelsen med at identificere muligheder for optimering af workflows.

ascom-image-

Materiale- og omkostningsstyring

Digistat gør det muligt at knytte materialeforbrug og omkostninger til patienten igennem hele den kirurgiske proces. På baggrund af planlagte operationer og behandlinger kan Digistat også forecaste behovet for udstyr og ressourcer, så disse er tilgængelige ved operationsstart. De påtænkte brugere af systemet er hospitalsapotekere og sygeplejersker. Apotekere kan bruge genopfyldningsfunktionerne (til vogne og skabe), lagerovervågningsfunktionen i realtid, funktionen til daglig materialeplanlægning, underforsyningsfunktionen og funktionen til styring af udløbsdato. Sygeplejerskerne kan bruge bestemte værktøjer til at vælge planlagte og uplanlagte materialer. Materialestyringen er baseret på valide data indsamlet via stregkoder eller RFID-tags. Materialeforbruget registreres direkte på operationsstuen. Eftersom operationsstuen er knyttet til den aktuelle operation, forbindes materialeforbruget på stuen automatisk til operationen, patienten og operationsenheden. Digistat kan knytte hver operation til et kirurgisk standardkit  med medicoteknisk udstyr og ressourcer (materialer, medicin, instrumenter, afdækningsstykker osv.) som støtte for materialeplanlægningen. Brugeren kan forud for operationen ændre standardlisten, så den passer til den aktuelle operation. Efter operationen kan det ubrugte materiale returneres og registreres.

Supplerende dokumenter

Digistat in Rizzoli OR department
PDF

Digistat in Rizzoli OR department

EHealth magazine case history
Digistat SIS in Rizzoli hospital
PDF

Digistat SIS in Rizzoli hospital

Tecnica Ospedaliera magazine case history
Digistat in Cuneo hospital OR department
PDF

Digistat in Cuneo hospital OR department

Tecnica Ospedaliera magazine case history

Relaterede produkter

Tilgængelighed, konfiguration og specifikationer for Ascoms produkter, services og løsninger kan variere fra land til land. Kontakt din lokale Ascom-repræsentant, hvis du ønsker yderligere information.