Rumdisplays

Kommunikation spiller en central rolle i sundhedssektoren. Ascoms teleCARE IP Room Display er den perfekte løsning i plejemiljøer uden trådløs kommunikation. Det kan placeres på de enkelte beboerrum og sengestuer eller i særlige personaleområder efter behov.

Det baggrundsbelyste LCD-display viser beskeder, der kan læses fra alle vinkler. Indgående kald og deres prioritering angives med tydelige signaltoner. Flere indgående beskeder prioriteres automatisk, så den besked med den højeste prioritet vises først, hvilket sikrer, at alle beskeder bliver hørt og modtaget. Dette er en stor hjælp for personalet.

Det er muligt at tilføje et talemodul, som understøtter interaktiv tale og kommunikation mellem de enkelte rum og derved forbedre personalets effektivitet. Beskeder kan besvares, parkeres og/eller annulleres med et tryk på en knap på det rengøringsvenlige display.

ascom-image-

Bedre distribution af information og kommunikation

Hurtigt overblik

 • Baggrundsbelyst grafisk LCD-display med store, letlæselige tegn
 • Knapperne er permanent baggrundsbelyste, så de er nemme at se i mørke. De lyser, når der trykkes på dem
 • Buzzer-højtaler med konfigurerede bipkoder, som angiver modtagne beskeder
 • Indbygget RFID-kortlæser
 • Rengøringsvenlig membrantastatur
 • Understøtter teleCARE IP-talemodul

Fordele

 • Stort baggrundsbelyst display viser beskeder som fx indgående opkald. Kan læses fra alle vinkler
 • Indgående opkald og deres prioritet angives med tydelige signaltoner
 • Flere indgående beskeder prioriteres automatisk, så den besked med den højeste prioritet vises først, hvilket sikrer, at alle beskeder bliver hørt og modtaget
 • Beskeder kan besvares, parkeres og/eller annulleres med et tryk på en knap på det rengøringsvenlige display
 • Talemodulet (option) muliggør kommunikation mellem rummene, så personalet skal bevæge sig mindre, og effektiviteten derved forbedres
 • Personalet får mere tid til beboerne, fordi opkald kan modtages på stuerne og ikke kræver, at man er i nærheden af en central arbejdsstation

Supplerende dokumenter

Ascom teleCARE IP room displays
PDF

Ascom teleCARE IP room displays

Ascom Room Display er den perfekte løsning i plejemiljøer uden trådløs kommunikation.