TeleCARE IP from Ascom

Ascom teleCARE® IP

Altid til stede, altid på, altid sikker

Ascom teleCARE IP er målrettet ældreplejen. Løsningen skaber med stor diskretion et sikkert miljø, hvor beboerne kan leve en tryg og aktiv tilværelse. Den kan anvendes både indendørs og på udendørs arealer samt af alle typer og størrelser af plejehjem.

Med funktioner, der omfatter direkte kommunikation mellem beboere og personale, diskret trådløs overvågning og præcis positioneringsteknologi understøttet af pålideligt kommunikationsudstyr opfylder teleCARE IP alle behovene på nutidens plejehjem.

Overblik

Produkter

Relaterede oplysninger

Overblik

Produkter

Relaterede oplysninger

 • Inspireret af sygeplejersker

  Ascom har i over 50 år arbejdet med at forbedre håndteringen af patientkald. Alle vores produkter og løsninger tager afsæt i dagligdagen i sundhedssektoren. De problematikker, der gælder på hospitalerne, findes også i plejesektoren, hvor vores løsninger i dag anvendes i vidt omfang. Personalet på plejehjemmene yder en stor indsats for at skabe et roligt og familiært miljø for beboerne. Ascom teleCARE IP gør op med de støjende og forstyrrende alle-mandskald. Med teleCARE IP distribueres beboerkald og -alarmer direkte det tildelte plejepersonales håndsæt - usynligt og lydløst for omgivelserne. 

   

  Sikkerhed og værdighed i samme løsning

  Ascom teleCARE IP indeholder diskrete alarmsendere, som beboerne kan bære om håndleddet eller i en kæde om halsen. Med alarmsenderne kan beboerne bevæge sig frit og trygt omkring. De kan aktivere et kald, uanset hvor de befinder sig, hvorefter kaldet sendes direkte til den tildelte plejer. Kaldet indeholder information om, hvor beboeren befinder sig, så plejeren med det samme kan finde beboeren og tage vare på situationen. Det har aldrig været nemmere at være i kontakt.

  Demenssikring

  Med Ascom teleCARE IP demenssikring kan personalet diskret overvåge og sikre trygheden for demente beboere. Løsningen gør det muligt at definere zoner, hvor beboerne frit kan bevæge sig rundt. Er en beboer ved at forlade den sikre zone, alarmeres personalet automatisk. Der er også mulighed for, at udgangsdøre o.lign. automatisk låser, når beboeren nærmer sig.

  Overvågning af aktiviteter

  Ældreplejen er under hårdt pres. Borgerne lever længere og bliver mere plejekrævende, men plejehjemmene er underlagt stramme driftsbudgetter, hvilket lægger pres på de i forvejen begrænsede personaleressourcer. Det er ikke længere nok, at beboerne kan trykke på en knap, når de har brug for hjælp. Ønsker man at skabe et trygt og sikkert miljø, er det nødvendigt at udstyre personalet med redskaber, der overvåger beboernes aktiviteter. Ressourcerne til både at yde individuel pleje til de flere og flere svage beboere og samtidig holde et vågent øje med alle, er ganske enkelt ikke tilstede i dag. Med nye intelligente sensorløsninger overvåger Ascom teleCARE IP diskret beboernes aktiviteter og sender automatisk en alarm, hvis en beboer er i en risikosituation. Derved forebygges hændelser, der kan forvolde skade.

  ascom-image-

  Mere tid til beboerne

  Fru Jensen er ikke sikker på, om hun har taget sin medicin og trykke på alarmknappen på sit håndled. Med et taleopkald via teleCARE IP fortæller hun, hvad kaldet drejer sig om, så plejepersonalet ikke behøver at gå flere gange til stuen. Samtidig er der lige lejlighed til at udveksle et par venlige og beroligende ord, så det ikke er utrygt og stressende for fru Jensen at vente. 

  En anden af beboerne, fru Nielsen, er sengeliggende og har svært ved at trykke på kaldeknappen. Når hun har brug for hjælp, kalder hun ganske enkelt på plejepersonalet. teleCARE IP registrerer stemmen og åbner en håndfri kanal, så personalet kan tale direkte med fru Nielsen og fortælle, at de er på vej.

  ascom-image-

  Hurtig og nem kommunikation med kollegerne

  Hr. Petersen er sulten og kalder for at få lidt at spise. Samtidig plages hr. Clausen af brystsmerter. Hr. Clausen anvender et taleopkald til at fortælle afdelingssygeplejersken om sit problem. Hun giver hans alarmopkald en højere prioritet. Herefter sender teleCARE IP automatisk hr. Clausens kald direkte til den nærmeste plejer, så han får hjælp hurtigst muligt. 

  Fru Søndergaard vågner om natten og har brug for hjælp. Hun finder nemt den baggrundsbelyste patientkaldeknap på sengepanelet og kalder personalet. Hun fortæller, at hun har meget ondt i siden. Der er kun én sygeplejerske på nattevagt på afdelingen. Hun har travlt med at hjælpe hr. Jørgensen, som er faldet ud af sengen. Med et tryk på en knap videresender hun fru Søndergaards alarm til en kollega på den tilstødende afdeling, som hurtig opsøger fru Søndergaard. En potentielt utryg og stressende situation for personale og beboere håndteres med det samme.

  Kun fra Ascom

  En omfattende løsning, der består af kablet og trådløst beboerkald; programmerbar software, som kan brugertilpasses i forhold til behov, opgaver, rapporter og integrationer; trådløse telefoner og personsøger som understøtter et effektivt, sikkert og værdigt miljø for alle. 

  Tilgængelighed, konfiguration og specifikationer for Ascoms produkter, services og løsninger kan variere fra land til land. Kontakt din nærmeste Ascom-repræsentant, hvis du ønsker yderligere information.

 • Filter by

  Clear all

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Tilgængelighed, konfiguration og specifikationer for Ascoms produkter, services og løsninger kan variere fra land til land. Kontakt din nærmeste Ascom-repræsentant, hvis du ønsker yderligere information.

 • Download produktinformation

  brochure-telecare-ip-ecallsystem-10012158.pdf
  PDF

  Ascom teleCARE IP nødkald

  Trødløs håndtering af nødkald reducerer risici, styrker patientsikkerheden og forbedrer plejepersonalets produktivitet.
  ascom-white-paper-dementia-10012164.pdf
  PDF

  En hjælpende hånd: Sådan forbedres sikkerheden, værdigheden og livskvaliteten for demente på plejehjem

  Plejehjem, der tager sig af demente, oplever en lang række alvorlige udfordringer... En af de største er at skabe et miljø, der er både sikkert og værdigt, så beboernes livskvalitet fremmes.
  telecare-smart-sensor-product-sheet-S1099-01-enx-v01-low-res-10012225.pdf
  PDF

  Produktark på Ascom teleCARE IP sensorløsninger

  Automatisk overvågning og intelligente advarsler skaber en sikker og tryg tilværelse
  ascom-telecare-ip-system-folder.pdf
  PDF

  Ascom teleCARE IP systemmappe

  Ascom teleCARE IP lønsomme og effektive kommunikationsløsninger
  casestudy-haven-windermere-10012159.pdf
  PDF

  Ascom leverer innovativ teleCARE-løsning til plejehjem

  Plejehjemmet Haven i Windermere udskiftede sit forældede nødkaldesystem for at forbedre plejen af de ældre, effektivisere workflows og skabe et varmt, hjemligt miljø.
  telecare-rssi-and-low-frequency-rf-location-product sheet-1098-02-enx-low-res-10012226.pdf
  PDF

  Produktark på Ascom teleCARE IP positioneringsteknologi

  Ascom RSSI og lavfrekvent lokationsteknologi - intelligent, økonomisk lokalisering af beboere

  Tilgængelighed, konfiguration og specifikationer for Ascoms produkter, services og løsninger kan variere fra land til land. Kontakt din nærmeste Ascom-repræsentant, hvis du ønsker yderligere information.