Ascom Clinical Consulting
Ascom Clinical Consulting

Klinisk ekspert med kundesupport

Nye arbejdsmiljøer og arbejdsgange på hospitalerne stiller nye krav til det kliniske personale, plejen, patientsikkerheden og kommunikationen. Takket være teknologi og trådløse kommunikationsløsninger kan patientkald og kritiske alarmer, samt patientovervågning i form af information om og fra medicinsk udstyr håndteres sikkert. 

Dette gør sig især gældende, i nye typer af afsnit, hvor plejepersonen ikke har kontinuerlig visuel kontakt med patienten.

Formålet med det kliniske samarbejde, er at kortlægge de såkaldte ”smertepunkter” for de forskellige afdelingers nuværende arbejdsgange. 

Desuden er formålet at lytte og forstå personalets tanker om, hvordan aktiviteterne skal udvikles, og hvilke tekniske løsninger der er anvendelige ud fra  slutbrugeren, afdelingen og hospitalets perspektiv. 

Resultaterne af samarbejdet vil være et forslag til løsninger, som præsenteres i et separat dokument og gennemgås af afdelingen.

 

Vores kliniske ekspert er Tejs Povlsen

ascom-image-


Tejs Povlsen er uddannet sygeplejerske og har i de seneste seks år arbejdet i skiftende vagter på akut medicinsk modtagelse på Frederiksberg Hospital. Han er derfor vant til at jonglere med rigtig mange bolde. I Ascom får han én helt central opgave: At sikre, at vores teknologiske løsninger bliver en reel gevinst for det kliniske personale. 

Læs mere om Tejs>

Fordele for kunden

  • Løsningen bliver udformet med tanke på slutbrugeren som støtte til sygeplejerskernes nuværende og fremtidige arbejdsprocesser.
  • Der er mulighed for at udvikle eksisterende operative processer og arbejdsgangen afdeling for afdeling. 
  • Kvaliteten af pleje, patientsikkerhed, patienttilfredshed og plejebehov er kernen i udviklingen af disse operative processer.