Overcoming the communication challenge.
Overcoming the communication challenge.

Ascoms løsninger til hospitaler

Tallene er chokerende: Alene i USA koster dårlig kommunikation årligt hospitalerne 12 mia. dollars, hvilket svarer til 2 % af omsætningen i hospitalssektoren på globalt plan.1 Arbejdet med at koordinere og organisere plejeopgaverne udgør en femtedel af hver enkelt sygeplejerskes vagt.2 Men nu er der godt nyt. Ascom tilbyder allerede løsninger, som forbedrer kommunikationen og samarbejdet markant på hospitalerne. Løsningerne bidrager til at øge patientsikkerheden, medarbejdertilfredsheden og de kliniske arbejdsprocesser. Hos Ascom arbejder vi målrettet for hospitalerne.

Referencer:
1. ECRI Institute (2014) Top 10 Health Technology Hazards for 2015 [online], available from www.ecri.org/2015hazards [12 February 2016]
2.Darbyshire, Julie L., Young, J. Duncan, (2013) An Investigation of Sound Levels on Intensive Care Units With Reference to the WHO Guidelines [online] available from http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc12870 [13 April 2016]

Global Healthcare Brochure
PDF

Brochure om det globale sundhedsvæsen

Sådan kan vores "Integrated Workflow Intelligence" hjælpe dig og dine kolleger med at løse presserende problemer.
ascom-image-Sygeplejerske taler i Ascom Myco 2 smartphone
 • Personsikring >

  Personsikring >

  Personsikring er et nødvendigt fokuspunkt i sundhedssektoren. Kontakten med syge, ofte pressede borgere fører ofte til farlige eller truende situationer. Personalet skal have fuld tillid til, at der er et effektivt, pålideligt sikkerhedsnet, når det sker. Men hvordan skal det udformes? Ascom Personsikring med positionering understøtter afdelingernes forskellige behov og genbruger den eksisterende infrastruktur.
 • Calm Critical Care - støjreducerende løsninger til intensivafdelinger >

  Calm Critical Care - støjreducerende løsninger til intensivafdelinger >

  Hvordan kan hospitaler distribuere alarmer fra monitorer og medicinsk udstyr til plejepersonalet uden at øge støjniveauet risikoen for alarmtræthed? Det er en stor udfordring, for personalet har brug rettidige patientdata og -alarmer. Alt for mange falsk-positive alarmer fra medicinsk udstyr – især om natten – påvirker personalet negativt og kan gå ud over patienternes trivsel. Intelligent alarmstyring, som filtrerer alarmerne og sender dem direkte til de tildelte plejere, løser problemerne.
 • Calm Inpatient Care - målrettede alarmer >

  Calm Inpatient Care - målrettede alarmer >

  Fred og ro – en sjælden kur i det moderne sundhedsvæsen? Sygeplejersker og andet plejepersonale er konstant i bevægelse. Men det er den information, de skal bruge, ikke. Den er typisk gemt af vejen på en computer, i en journal eller i en kollegas hoved. Hvis man derimod gør informationen tilgængelig der hvor der er brug for den fx direkte ved sengen, kan man styrke både effektiviteten og patienttilfredsheden.
 • Patient Care Share - effektive kommunikationsværktøjer >

  Patient Care Share - effektive kommunikationsværktøjer >

  Sundhedspleje er det ultimative holdarbejde. Men det kan kun fungere, når alle i teamet – fra laboratorieteknikere til portører og sygeplejersker – har adgang til de seneste data om patient og behandling. Ascoms Patient Care Share-løsninger skaber et sikkert, smidigt dataflow og kan bygges på den eksisterende infrastruktur.
 • Staff Protect - Personsikring >

  Staff Protect - Personsikring >

  Vold mod sygeplejersker og andet plejepersonale er et voksende og globalt problem. Hvordan kan vi beskytte sårbart plejepersonale bedre? Og hvordan gør vi det, uden at det går ud over den vigtige personlige kontakt med patienterne?
 • Activate – Ascoms løsninger til akutteams >

  Activate – Ascoms løsninger til akutteams >

  Akutteams spiller en vigtig rolle i sundhedssektoren - og der er mange af dem på hvert hospital. Men det kræver avanceret teknologi at guide de rigtige folk og det rigtige udstyr det rigtige sted hen. Manuel alarmhåndtering og indgriben er ikke tilstrækkelig hurtigt og fleksibelt. Det er vigtigt at automatisere alarmhåndteringen, så beskeder sendes direkte til akutteamets medlemmer og automatisk eskaleres til andre i teamet, hvis man er optaget.
 • Locate – Real-time Location Service >

  Locate – Real-time Location Service >

  Real-time Location Services (RTLS) gør det muligt at handle hurtigt og målrettet – uanset om, man skal hjælpe en kollega i nød, finde udstyr som ikke står på dets plads, eller hjælpe en patient der er faldet eller vandrer omkring. Der spares tid på at lede, udstyr udnyttes mere optimalt og patientsikkerheden øges, når man anvender lokalisering.