IT infrastruktur

 • Skab et fuldt integreret miljø for alle kommunens institutioner og opnå administrative fordele
 • Bliv agil og fleksibel med løsninger baseret på åbne standarder og byggeklodsprinicipper
 • Optimer udbyttet af investeringen med en løsning, der kan tilpasses nye behov og integrere med nye teknologier
 • Udnyt den eksisterende infrastruktur og opnå besparelser
 • Centralisér administrationen og få enklere arbejdsgange og mulighed for benchmarking

Et fuldt integreret miljø uden begrænsninger
Ascoms kommunekoncept er baseret på åbne standarder og fungerer efter byggeklodsprincippet. Dette gør det muligt at etablere en fuldt integreret løsning, som samler alle kommunens plejehjem, bosteder og borgerservicefunktioner på en og samme platform.

Frihed til at udnytte nye teknologier skaber værdi
Det åbne miljø baseret på Wi-Fi og IP giver frihed til at sammensætte netop den løsning, der er brug for, med de komponenter og fra de leverandører, man ønsker. Det er enkelt at koble trådløse Wi-Fi enheder til løsningen, som således løbende kan videreudvikles i takt med, at nye behov og nye teknologiske muligheder opstår. Derved opnår man en løsning, som hele tiden er værdiskabende.

Anvendelse af den eksisterende infrastruktur giver besparelser
Kaldeanlæg, personalarmer, tekniske alarmer, telefoni og it-udstyr kan køre på den samme infrastruktur og kan nemt integrere med fx omsorgssystemer, sensorteknologi og positioneringsudstyr. Infrastrukturen kan enten være dedikeret til formålet, eller man kan anvende den eksisterende infrastruktur, hvilket har både administrative og økonomiske fordele. Da løsningerne kører på standard hardwareplatforme, kan eksisterende switche, backup systemer og SLA’er genbruges.

Central administration giver overblik og besparelser
Ascoms kommunale løsninger kan enten anvendes decentralt i den enkelte kommunale institution eller som en fælles kommunal løsning. Centraliseret administration er baseret på Ascom Ward Agent, som er opbygget på en åben Microsoft platform. Man kan således implementere en ensartet løsning i hele kommunen uden at låse sig til proprietære platforme.

Med en centraliseret løsning undgår man, at de enkelte institutioner optræder som isolerede teknologiske øer med hver deres krav til drift og support. Man får et centralt overblik og mulighed for benchmarking af svartider og reaktionsmønstre på tværs af sammenlignelige institutioner. Derved opnår man et faktabaseret, værdifuldt grundlag for vidensdeling og forbedringer.

ascom-image-

Sikkerhed og positionering

Teknologier og integrationer

Tekniske alarmer

Produkter

Sikkerhed og positionering

Teknologier og integrationer

Tekniske alarmer

Produkter

 • Sikkerhed

  • Skab en sikker løsning med en fuldt redundant serverinfrastruktur og få maksimal oppetid
  • Styrk sikkerheden omkring personfølsomme oplysninger med krypterede data, som kun opbevares centralt

  Fuld redundans giver optimal oppetid og sikkerhed
  Ascoms kommunekoncept understøtter fuld redundans. Det er muligt at opbygge hele servermiljøet med en redundant struktur, så man opnår den størst mulige oppetid og sikkerhed. Der kan oprettes redundante, spejlede servere lokalt på institutionerne eller centralt i kommunen med flere services på samme server eller en kombination afhængig af sikkerhedskravene til den samlede netværkstopologi.

  Sikker håndtering af personfølsomme oplysninger
  Mange af de informationer, Ascom håndterer, indeholder personfølsomme oplysninger. Derfor lagres der ikke nogen form for data på de mobile hardware enheder, der er koblet til Ascoms løsninger. Bortkommer en enhed, kan den lukkes ned på serveren, hvorved applikationen tømmes for data. Desuden er al kommunikation mellem hardwareenheder og applikationer krypteret, så det ikke er muligt at opfange informationer.

  Positionering

  • Spar tid og penge og styrk fleksibiliteten med trådløs positionering
  • Forenkl installation og vedligeholdelse med trådløse accesspunkter som placeres i zoner der tegnes digitalt
  • Optimer præcisionen i positioneringen med triangulering
  • Optimer løsningen med enkel integration til positionsmeldere og sensorteknologi

  Trådløs positionering giver administrative og økonomiske fordele
  I Ascoms kommunekoncept afvikles positonering over det eksisterende trådløse netværk. Positioneringen foregår via standard Wi-Fi accesspunkter, som modtager positioneringsmeldinger fra minisendere og personalehåndsæt. Trådløs positionering er væsentlig nemmere at administrere og er samtidigt en økonomisk løsning i forhold til proprietære, hardwarebaserede alternativer.

  Trådløse accesspunkter er fleksible og enkle at arbejde med
  Positioneringsløsningen er baseret på Aeroscout, som er kendt for både enkelhed og stor præcision. Placeringen af de trådløse accesspunkter foregår nemt i en webbaseret applikation, hvor de ønskede zoner indtegnes på bygningstegningen. Der skal ikke installeres udstyr mellem zonerne, og zonerne kan nemt ændres og udbygges, hvis der er behov for det. Dette giver en meget høj grad af fleksibilitet, foruden den forenklede installation og vedligeholdelse.

  Triangulering giver præcis positionering
  Beregningen af en persons position foregår ved hjælp af triangulering og RSSI algoritmer (Received Signal Strength Indication). Det giver mulighed for at beregne positionen ned til nogle få meter, afhængigt af antallet af accesspunkter og placeringen af disse.

  Enkel integration til positionsmeldere og sensorteknologi
  Til løsningen findes også positionsmeldere, som kan placeres ved døre og andre adgangspassager. Det er desuden muligt at integrere med sensorteknologi i fx trykfølsomme gulve, som flere og flere plejehjem anvender.

 • Teknolgier

  • Skab en fremtidssikker infrastruktur med en løsning uden teknologiske begrænsninger
  • Optimer udbyttet af allerede foretagende investeringer ved at bruge eksisterende teknologiske platforme

  Frit valg af teknologier giver en langtidsholdbar løsning
  Ascom er åben over for alle typer teknologier. Det er ikke nødvendigt at udskifte jeres løsninger for at opnå fordelene i Ascoms kommunekoncept. Alle løsningerne under kommunekonceptet kan kobles til jeres eksisterende platform, uanset om det er paging, DECT, IP-DECT, GSM eller WiFi eller en kombination af disse. Samtidigt får I fremadrettet frihed til at vælge netop de systemer, der matcher jeres behov bedst. Derved får I mulighed for at skabe en fremtidssikker infrastruktur og optimere udbyttet af allerede foretagende investeringer.

  Integrationer

  • Undgå at skulle vedligeholde flere systemer med en løsning, der samler alle kontaktpunkter og alarmer på en platform
  • Få overblik og enklere administration med en 360 graders løsning, der dækker alle behov

  Stærke integrationsfaciliteter samler alt på en platform
  De stærke integrationsfaciliteter i Ascoms kommunekoncept betyder, at alle kontaktpunkter og alarmer kan håndteres i en og samme løsning. Det gælder både tekniske alarmer som brand- og elevatoralarmer, dørtelefoner, tyverialamer, sensorer i trykfølsomme gulve, WiFi netværk og telefoniplatform. Frem for et stand-alone system, som udelukkende varetager beboerkald og personalarmer, får I en 360 graders løsning, som dækker alle behov. Derved opnås et værdifuldt overblik, enklere administration og betydelige besparelser på vedligeholdelse.

  • Undgå usikkerhed og ubehagelige overraskelser ved at vælge en leverandør med et gennemstruktureret program for certificeringer
  • Få en driftssikker, pålidelig platform med løsninger, der er testet og certificeret i forhold til Cisco og andre førende platforme

  Et professionelt certificeringsprogram skaber sikkerhed
  Ascom har et gennemstruktureret program for certificeringer, som sikrer, at alle løsninger testes op mod 3. parts integrationer til SIP og WiFi. Certificeringerne fjerner de usikkerheder og spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med VoIP-løsninger og sikrer en enkel og smidig integration. Alle test og certificeringer foretages af Ascoms certificerede teknikere, af certificerede teknikere hos partneren eller af et eksternt testfirma, som er godkendt af Ascom.

  Alle Ascoms løsninger er testet og certificeret i forhold til Cisco og andre førende platforme.

  For en komplet, opdateret oversigt over alle certificeringer: 
  Kontakt Portfolio Manager Rune Roed Schøler:  +45 43 29 72 60 / Rune.RoedScholer@ascom.dk

 • Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!