Job- og borgerservice

 • Skab tryghed blandt personalet med pålidelig personsikring, som sikrer hurtig hjælp i enhver situation
 • Styrk sikkerheden med alarmer, som sendes direkte til vagtpersonalet
 • Øg udbyttet af allerede foretagende it-investeringer med personsikring, der kører på den eksisterende infrastruktur

Personsikring er nødvendigt I job & borgerservice
Strammere offentlig økonomi og flere borgere med personlige, ofte psykiske, problemer øger risikoen for eskalerende konflikter, som kan ende i truende adfærd og vold. For sagsbehandleren, som er alene med sin klient i et måske aflukket kontor, er alene frygten for, hvad der kan ske, stærkt ubehagelig. Ascoms alarmløsninger giver sikkerhed for hurtig hjælp i krisesituationer.

Alarmer sendes direkte til vagtpersonalet
Ascoms alarmløsninger skaber et fintmasket sikkerhedsnet, der giver tryghed hos personalet. Mulighed for at afgive bløde og hårde alarmer, der sendes direkte til vagtpersonalet, betyder at der gribes hurtigt og målrettet ind i forhold til den enkelte situation. Den hurtige, tilpassede handling kan forhindre, at situationer eskalerer yderligere.

Udnyt det eksisterende netværk og opnå besparelser
Åbne standarder betyder, at personsikring kan køre sammen med telefoni og it-udstyr på en og samme infrastruktur. Infrastrukturen kan enten være dedikeret til formålet, eller man kan anvende den eksisterende infrastruktur, hvilket har flere administrative fordele og sikrer, at allerede foretagende it-investeringer udnyttes bedre. Løsningen kan centraliseres, så den drives og vedligeholdes af kommunens centrale it-funktion, hvilket giver yderligere fordele.

ascom-image-

Personsikring

Tekniske alarmer

Produkter

Personsikring

Tekniske alarmer

Produkter

  • Skab tryghed blandt personalet med pålidelig personsikring, som er bygget op omkring Kriminalforsorgens sikkerhedsløsninger
  • Styrk konfliktløsningen med differentierede alarmer, som giver hurtig og præcis indgriben i forhold til situationen
  • Styrk sikkerheden med alarmer, som sendes direkte til vagtpersonalet uanset, hvor de befinder sig

  Udviklet efter de stærkeste sikkerhedsprincipper
  Personsikkerhed handler ikke kun om at være i kontakt med omverdenen, men om at få hjælp hurtigst muligt, hvis man bliver truet eller overfaldet. Ascoms alarmløsninger giver maksimal sikkerhed til personalet i Job & Borgerservice. Løsningen er bygget op omkring de personsikringsløsninger, Ascom i mange år har leveret til Kriminalforsorgen.

  Fleksibel placering af alarmknapper
  Opstår en kritisk situation, skal man kun trykke på én knap for at tilkalde hjælp. Alarmknappen placeres typisk under bordet, men kan også aktiveres fra telefonen. Denne fleksibilitet gør det muligt at designe en løsning, som passer til de individuelle forhold og behov.

  Differentierede alarmer giver flere løsningsmuligheder
  Differentierede alarmer gør det muligt at tilkalde forskellige typer assistance fra medhør til decideret indgriben. Alarmerne differentieres med et eller to tryk. Medhørsfunktion gør det muligt for vagtpersonalet på afstand at følge med i, hvordan en situation udvikler sig og først gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Dette giver sagsbehandleren mulighed for at løse en konflikt i tryg forvisning om, at hjælpen står klar.

  Hjælpen kommer med det samme
  Alle alarmer sendes direkte til kollegaer eller vagtpersonalet. Alarmerne kan modtages på dedikerede gangdisplays, en storskærm eller vagtpersonalets bærbare håndsæt. Dette sikrer, at alle alarmer registreres med det samme, uanset hvor vagtpersonalet befinder sig, så der kan reageres prompte.

  • Grib effektivt ind over for brand og driftsproblemer med tekniske alarmer sendt direkte til den driftsansvarliges håndsæt
  • Start problemløsningen undervejs med fjernstyring af anlæg fra håndsættet
  • Spænd et sikkerhedsnet under de tekniske alarmer med SMS-integration og automatiske eskalationsprocedurer

  Tekniske alarmer sendes direkte til vagthavendes håndsæt
  Ascom håndterer også tekniske alarmer. Brand, elevatorstop, fejl i indeklimasystemet eller andre tekniske installationer udløser automatisk en alarm, som sendes direkte fra den enhed, hvor problemet er opstået, til den person der har ansvar for at udbedre fejlen.

  Problemløsning undervejs forhindrer eskalation af problemet
  Den driftsansvarlige modtager alarmen direkte på sit håndsæt med besked om problemets omfang og nøjagtig lokalisering af fejlen. Man kan også fra håndsættet tjekke status, hente nye data fra kontrolenheder, sende beskeder i tale og tekst til kollegaer og styre anlæg. Teknikeren kan således påbegynde fejludbedringen, allerede mens han er undervejs, hvilket forhindrer situationen i at eskalere.

  Sms-integration giver fleksibilitet
  Automatisk registrering af alle driftsændringer betyder, at man efterfølgende kan analysere problemet og forbedre processen. Det er også muligt at lave en SMS-integration, så den driftsansvarlige kan modtage tekniske alarmer uden at være fysisk til. En kvitteringsfunktion sikrer, at alarmen automatisk eskaleres og sendes videre til en anden foruddefineret teknikker, hvis den driftsansvarlige ikke kvitterer inden for et givet tidsrum.

 • Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!