Bosteder

 • Skab et nærværende, sikkert miljø med høj personsikkerhed
 • Spar personaleskridt med tovejskommunikation
 • Styrk trygheden i krisesituationer med medhørsfunktion og alarmer med positionsangivelse
 • Løs driftsproblemer med integrerede tekniske alarmer i personsikringsløsningen
 • Anvend den eksisterende infrastruktur og øg udbyttet af investeringen

Et nærværende, sikkert miljø – også I ydertimerne
Ascom kobler beboerkald og personsikring i én og samme løsning, som gør det muligt for bosteder at arbejde med tæt beboerkontakt og samtidig opretholde et højt sikkerhedsniveau, også i perioder med mindre bemanding.

Eskalering og tovejskommunikation er sikkert og effektivt
Beboerkald sendes trådløst direkte til den tilknyttede plejer. Derved skabes et roligt miljø, hvor beboerne møder færre nye ansigter. Indbyggede eskaleringsprocedurer sikrer, at ingen beboerkald forbliver ubesvarede. Tovejskommunikation gør det muligt for beboeren at tale med sin kontaktperson via beboerkaldsystemet, hvilket sparer personalet for mange skridt.

Direkte kontakt og positionering sikrer hurtig hjælp
Personalets håndsæt fungerer også som personalarmer. I kritiske situationer kan en medarbejder med et enkelt tryk tilkalde assistance. Beskeden sendes direkte til det øvrige personale med præcis lokalisering af, hvor den alarmerende kollega befinder sig. En indbygget medhør-funktion (Open-Speech) giver mulighed for at lytte med på afstand og først gribe ind, hvis en situation eskalerer.

Tekniske alarmer håndteres præcist og effektivt
Teknisk udstyr og installationer kan kobles til Ascoms system, så tekniske alarmer sendes direkte til den driftsansvarliges håndsæt med nøjagtig beskrivelse af, hvor fejlen er opstået. Det sikrer en hurtig og effektiv problemløsning.

Åbne standarder og central administration giver fleksibilitet og besparelser
Åbne standarder betyder, at kaldeanlæg, minisendere, telefoni og it-udstyr kan køre på en og samme infrastruktur. Trådløse Wi-Fi enheder fra andre leverandører, kan nemt kobles til løsningen. Infrastrukturen kan enten være dedikeret til formålet, eller man kan anvende den eksisterende infrastruktur, hvilket har både administrative og økonomiske fordele. Løsningen kan centraliseres, så den drives og vedligeholdes af kommunens centrale it-funktion.

ascom-image-

Beboerkald

Personsikring

Tekniske alarmer

Produkter

Beboerkald

Personsikring

Tekniske alarmer

Produkter

  • Skab et roligt miljø med beboerkald sendt direkte til den tilknyttede plejer
  • Spar tid med brugervenlige tildelingsprocesser, foretaget på en hvilken som helst pc
  • Styrk sikkerheden med eskaleringsprocedurer
  • Spar tid og skridt med tovejskommunikation i forbindelse med beboerkald
  • Styrk planlægning og pårørendedialog med dokumentation af arbejdsgange

  Direkte kontakt skaber et roligt, nærværende miljø
  Med Ascom Ward Agent sendes alle beboerkald direkte til den tilknyttede plejer. Derved undgås mange unødvendige afbrydelser og personalet kan koncentrere sig om de beboere, de har ansvar for. Er bemandingen reduceret, er det en stor hjælp, at beboerkaldene tildeles i forhold til foruddefinerede regler.

  Enkel tildeling på pc, ipad eller telefon sparer tid
  De foruddefinerede regler og automatiserede processer skaber overblik over alle hændelsesforløb. Applikationen er enkel at bruge og tilgås via et webinterface, så tildelingen kan foregå på en hvilken som helst computer. Integration med vagtplaner betyder, at tildelingen af beboere foregår nemt og enkelt og blot kræver blot to tryk.

  Fintmaskede eskaleringsprocedurer styrker sikkerheden
  Beboerkald sendes automatisk til den primære plejer. Plejeren accepterer kaldet først på sin telefon og derefter ved at afstille kaldet på stuen. Sker dette ikke inden for at foruddefineret tidsrum, stilles kaldet automatisk videre til den sekundære plejer og herefter til hele afdelingen.

  Tovejskommunikation giver hurtigere handling
  Alle beboerkald er understøttet af tovejskommunikation. Beboeren kan med et tryk på en knap på kaldepanelet få kontakt til kontakpersonens håndsæt. Dette skaber en følelse af nærvær for beboere og kan føre til hurtigere handling fra personalets side.

  Bosteder med særligt plejekrævende beboere kan med fordel udstyre beboerne med trådløse minisendere, så beboerne kan tilkalde hjælp uanset, hvor de befinder sig. Minisenderne giver ikke mulighed for tovejskommunikation.

  Detaljeret log styrker planlægningen og pårørende-dialog
  Data opsamles om alle kald og beskeder, uanset hvor de modtages, så man efterfølgende kan dokumentere arbejdsgange og reaktionstid. Dokumentation kan også have betydning i forhold til dialog og samarbejde med pårørende og til optimering af personaleressourcer og  planlægningsprocessen.

  Fleksibel administration styrker effektiviteten
  De forskellige funktioner som vagtplaner, tildeling af kald, definition af kaldetyper, eskalationer og  statistik kan varetages af personalet lokalt på det enkelte plejehjem eller centralt i kommunen. Dette giver en stor fleksibilitet og effektivitet.

  • Skab et trygt arbejdsmiljø med en fintmasket personsikkerhedsløsning
  • Styrk trygheden med bløde alarmer, som signalerer, at kollegaerne gerne må hjælpe nu
  • Undgå støjende gangalarmer med personalarmer sendt direkte til håndsæt
  • Styrk sikkerheden med automatiske alarmer
  • Få hjælpen hurtigt og præcist frem med lokaliseringsinformation
  • Styrk trygheden og målret hjælpeindsatsen med medhørsfunktion

  Høj personsikkerhed og trivsel går hånd I hånd
  Sikkerhed er altafgørende for medarbejdere, der arbejder på bosteder. Ascom spænder et pålideligt, fintmasket sikkerhedsnet ud under personalet, også når der er få medarbejdere på arbejde. Derved skabes et trygt arbejdsmiljø til gavn for både personale og beboere.

  Alarmer sendt direkte til kollegaerne skaber et bedre miljø
  Det kræver kun ét tryk at tilkalde hjælp, hvis man som medarbejder er i nød, hvorefter alarmen sendes til kollegaernes håndsæt. Den direkte alarmkontakt fjerner støjende gangalarmer, giver tryghed og sikrer, at hjælpen kommer hurtigt frem.

  Automatiske alarmering ved overfald giver ekstra sikkerhed
  Ud over alarmknappen indeholder alarmsenderen tre automatiske alarmfunktioner, som sikrer hurtig hjælp i situationer, hvor man ikke selv kan aktivere alarmen:

  • Sikkerhedssnor, som automatisk udløser en alarm, hvis en beboer forsøger at tage telefonen/alarmsenderen med vold.
  • Man-down, som automatisk sender en alarm, hvis medarbejderen ligger ned fx efter at være blevet overfaldet.
  • No-movement, som automatisk sender en alarm, hvis medarbejderen ikke har bevæget sig i et minut.

  Positionering sikrer at hjælpen kommer hurtigt og præcist frem
  Integration med positioneringsteknologi betyder, at alle alarmer sendes med præcis lokalisering af, hvor kollegaen i nød befinder sig. Alarmen modtages ikke blot som et signal men som tekst med information om, hvor den kritiske situation er opstået – fx vist i en grundtegning.

  Medhørsfunktion sikrer målrettet indsats
  Medhørsfunktion (Open Speech) i forbindelse med alarmen betyder, at kollegaerne kan følge med i, hvordan situationen udvikler sig, mens de er på vej med hjælp. Medhørsfunktionen styrker trygheden hos medarbejderen i nød og betyder også, at de tililende kollegaer ved, hvad der er i vente og dermed kan gribe mere målrettet ind.

  • Grib effektivt ind over for brand og driftsproblemer med tekniske alarmer sendt direkte til relevant personales håndsæt
  • Start problemløsningen undervejs med fjernstyring af anlæg fra håndsættet
  • Spænd et sikkerhedsnet under de tekniske alarmer med SMS-integration og automatiske eskalationsprocedurer

  Tekniske alarmer sendes direkte til vagthavendes håndsæt
  Elevatorstop, fejl i indeklimasystemet eller andre tekniske installationer udløser automatisk en alarm, som kan sendes direkte fra den defekte enhed til den person, der har ansvar for at udbedre fejlen. Brandalarmer sendes desuden ud til alle medarbejdere.

  Problemløsning undervejs forhindrer eskalation af problemet
  Den driftsansvarlige modtager alarmen direkte på sit håndsæt med besked om problemets omfang og nøjagtig lokalisering af fejlen. Man kan også fra håndsættet tjekke status, hente nye data fra kontrolenheder, sende beskeder i tale og tekst til kollegaer og styre anlæg. Dette kan forhindre situationen i at eskalere og sikrer en hurtigere løsning.

  Sms-integration giver fleksibilitet
  Automatisk registrering af alle driftsændringer betyder, at det tekniske personale efterfølgende kan analysere problemet  og forbedre processen. Det er også muligt at lave en SMS-integration, så den driftsansvarlige kan modtage tekniske alarmer uden at være til stede på bostedet. En kvitteringsfunktion sikrer, at alarmen automatisk eskaleres og sendes videre til en anden foruddefineret teknikker, hvis den driftsansvarlige ikke kvitterer inden for et givet tidsrum.

 • Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!