Plejehjem

 • Styrk arbejdsmiljøet og trygheden blandt beboerne med tildelt pleje
 • Imødekom individuelle beboerbehov med forskellige typer alarmgivere
 • Styrk sikkerheden med indbyggede eskaleringsprocedurer
 • Prioriter ressourceindsatsen optimalt med differentierede kald
 • Øg beboernes frihed med positionerings- og sensorteknologi
 • Effektiviser drift og support med centraliseret administration

Tildelt pleje minimerer oplevelsen instutitionalisering
Ascom understøtter tildelt pleje med brugervenlige løsninger. Direkte kontakt mellem beboere og personale via trådløs kommunikation skaber et bedre arbejdsmiljø og øger trygheden blandt beboerne. De møder færre nye ansigter og får en mere vedkommende kontakt med den tilknyttede kontaktperson. Derved minimeres oplevelsen af institutionalisering.

Byggeklodsprincip giver fleksibilitet og autonomi
Ascoms løsninger er baseret på et byggeklodsprincip. Det er enkelt at tilkoble forskellige typer alarmgivere og at udbygge og tilpasse løsningen efter beboernes individuelle behov. Derved opnår det enkelte plejehjem en vigtig autonomi samtidig med, at løsningen kan administreres som en fælles kommunal platform.

Eskaleringsprocedurer og differentierede kald er sikkert og effektivt
Når en beboer kalder, sendes kaldet direkte til den tildelte kontaktperson, som kan besvare kaldet overalt. Hvis kontaktpersonen er forhindret i at reagere, sikrer indbyggede eskaleringsprocedurer, at kaldet automatisk sendes til den næste kollega på listen. Der er også mulighed for at differentiere beboerkald, så personalet med det samme kan prioritere ressourceindsatsen.

Positioneringsteknologi giver frihed I trygge rammer
Trådløse minisendere og positioneringsteknologi betyder, at beboerne trygt kan bevæge sig rundt på egen hånd, fordi personalet altid hurtigt kan lokalisere dem, hvis der er behov for hjælp. Integration til sensorteknologi i fx gulve giver yderligere mulighed for at tilbyde beboerne et privatliv uden at gå på kompromis med sikkerheden. Integration af minisendere, positioneringsteknologi og fx låsesystemer på udgangsdøre giver en ekstra sikkerhed og tryghed omkring demente beboere.

Åbne standarder og central administration giver fleksibilitet og besparelser
Åbne standarder betyder, at kaldeanlæg, minisendere, telefoni og it-udstyr kan køre på en og samme infrastruktur. De åbne standarder betyder desuden, at trådløse Wi-Fi enheder fra andre leverandører, nemt kan kobles til løsningen. Infrastrukturen kan enten være dedikeret til formålet, eller man kan anvende den eksisterende infrastruktur, hvilket har både administrative og økonomiske fordele. Løsningen kan centraliseres, så den drives og vedligeholdes af kommunens centrale it-funktion, hvilket giver yderligere fordele.

ascom-image-

Beboerkald og andre kald

Demenssikring og personsikring

Tekniske alarmer

Produkter

Beboerkald og andre kald

Demenssikring og personsikring

Tekniske alarmer

Produkter

 • Beboerkald og andre kald

  • Skab nærvær og trivsel med tildelt pleje i trygge rammer
  • Spar tid med enkle, brugervenlige tildelingsprocesser
  • Styrk sikkerheden med fintmaskede eskaleringsprocedurer
  • Optimer ressourceindsatsen med differentierede kald
  • Styrk planlægningen og dialogen med pårørende med detaljeret dokumentation
  • Opnå fleksibilitet med lokal eller central varetagelse af tildelingsprocesser

  Tildelt pleje skaber et miljø med nærvær og trivsel I trygge rammer
  Ascom Ward Agent skaber et effektivt og nærværende miljø med respekt for den enkelte beboer. Løsningen udgør et sikkert fundament for tildelt pleje, hvor alle beboerkald sendes direkte til det relevante personale. Derved undgås mange unødvendige afbrydelser og personalet kan koncentrere sig om de beboere, de har ansvar for.

  Enkel tildeling på pc, ipad eller telefon sparer tid
  Foruddefinerede regler og automatiserede processer i Ascom Ward Agent spænder et sikkerhedsnet ud under den direkte beboerkontakt og skaber overblik. Applikationen er enkel at bruge og tilgås via et webinterface, så tildelingen kan foregå på en hvilken som helst computer eller iPad.

  Prioriteret tildeling med to tryk
  Det kræver blot to tryk for at gennemføre en tildeling. I modsætning til traditionelle vagtvælgerløsninger tildeles beboerne til de medarbejdere, der møder ind til den pågældende vagt. Når medarbejderne logger sig ind på telefonen, er beboerne automatisk tildelt. Dette giver en væsentlig mere flydende overgang i vagtplanen.

  Fintmaskede eskaleringsprocedurer styrker sikkerheden
  Beboerkald sendes automatisk til den primære kontaktperson. Kontaktpersonen accepterer kaldet først på sin telefon og derefter ved at afstille kaldet på stuen. Sker dette ikke inden for at foruddefineret tidsrum, stilles kaldet automatisk videre til den sekundære kontaktperson og herefter til hele afdelingen. Ved at navngive kaldeudstyret i de enkelte boliger kan man desuden på en simpel måde sikre, at personalet ikke kun modtager et bolignummer, men også navnet på den person, der har kaldt.

  Differentierede kald optimerer ressourceindsatsen
  Løsningen gør det muligt at håndtere mange forskellige kald, herunder almindelige beboerkald med eller uden tale, demenskald, trædemåttealarmer mv. Personalet kan tydeligt se, hvilken type kald det er, og hvem og hvor det kommer fra, så indsatsen kan prioriteres korrekt.

  Detaljeret log styrker planlægningen og pårørende-dialog
  Ascom Ward Agent opsamler data om alle kald og beskeder, uanset hvor de modtages, så man efterfølgende kan dokumentere arbejdsgange, aktiviteter og reaktionstid. Herved opnås et faktuelt beslutningsgrundlag i forhold til personaleressourcer og optimering af planlægningsprocessen. 

  Fleksibel administration styrker effektiviteten
  De forskellige funktioner som vagtplaner, tildeling af kald, definition af kaldetyper, eskalationer og  statistik kan varetages af personalet lokalt på det enkelte plejehjem eller centralt i kommunen. Dette giver en stor fleksibilitet og effektivitet.

  Andre kald

  • Få overblik i en travl hverdag med alarmer, der kan sættes på alt
  • Håndter sensoralarmer efter samme principper for tildelt pleje som beboerkald
  • Tilbyd beboerne et privatliv uden konstant opsyn med sensoralarmer i boligerne
  • Udnyt det eksisterende trådløse netværk til enkel og økonomisk integration med sensorteknologi

  Alarmer kan sættes på alt
  Alarmer og kald kan ikke kun modtages fra mennesker, men også fra objekter. Det er muligt at koble forskellige typer sensorer til systemet, som fx PIR sensorer, våd-seng og våd-ble sensorer, trædemåtter under beboernes senge samt epillepsialarmer m.m. Dette er en stor hjælp for personalet, som automatisk alarmeres, hvis en beboer fx forlader sin seng.

  Sensoralarmer giver frihed og tryghed
  Med sensoralarmer kan beboerne opretholde et privatliv uden konstant opsyn. De kan fx vælge at sove uforstyrret med fuld tillid til, at personalet øjeblikkeligt adviseres, hvis de falder ud af sengen eller går på toilettet og ikke kommer tilbage inden for et givet tidsrum. Når en sensoralarm aktiveres, håndteres den efter de samme principper for tildelt pleje, som beboerkald.

  Trådløs integration er nemt, fleksibelt og økonomisk
  Integrationen til sensorenhederne foregår enkelt, ved at man indbygger en Wi-Fi enhed i de enkelte sensorenheder, som derved kan kommunikere med Ascoms løsning via det eksisterende trådløse netværk. Dette er både en fleksibel og økonomisk løsning.

 • Demenssikring

  • Overvåg demente beboere nænsomt med sensorteknologi og afgrænsede bevægelseszoner
  • Styrk trygheden blandt personale, demente beboere og pårørende med automatiske udgangslåse
  • Opnå fleksibilitet med en softwarebaseret løsning, som gør zoneinddeling meget enkel

  Sensorteknologi styrker trygheden omkring demente
  Integration med sensorteknologi gør det muligt skabe et sikkert miljø, hvor demente beboer har fri bevægelighed i afgrænsede zoner, men automatisk afskæres fra at bevæge sig fx ud af en afdeling eller bygning.

  Automatisk alarm uden for afgrænsede zoner
  Trådløse minisendere i armbånd eller halskæder opsamler og afsender hele tiden information om, hvor de demente beboere befinder sig. Bevæger en beboer sig uden for den tilladte zone, sendes en alarm automatisk til det tilknyttede personale. Til systemet hører også positionsmeldere, der kan placeres på døre og andre udgangspassager. Nærmer en dement beboer sig disse, låser de automatisk.

  Nem zoneinddeling giver stor fleksibilitet
  Definitionen af de sikre zoner foregår enkelt og skal blot indtegnes på bygningstegningen. Det er ikke nødvendigt at installere udstyr, da man kan anvende de eksisterende accesspunkter til at opsamle beboernes positioneringsdata. Det er hurtigt at indtegne nye zoner, og giver en stor fleksibilitet for de enkelte afdelinger og plejehjem.

  Eksempler fra hverdagen
  Demens alarm
  Thomas er lettere dement. Han bærer derfor en armbåndssender, der automatisk kan alarmere personalet, hvis han forlader sin afdeling. En dag går han ud af døren, og Hanne, der i dag er tildelt plejer for Thomas, alarmeres via den trådløse telefon. 

  Systemet lukker straks de næste udgangsdøre, og hun kan uden dramatik hente Thomas, der ikke forstår, hvorfor han ikke kan komme ud af den næste dør. Thomas’ datter lagde stor vægt på, at plejehjemmet havde denne funktion, så hendes far blev passet ordentlig på.

  Personsikring

  • Styrk trygheden blandt personalet med indbyggede overfaldsalarmer
  • Opnå hurtig reaktion i kritiske situationer med lokalisering af kollegaen i nød
  • Effektiviser indsatsen med alarmer sendt direkte til kollegaernes håndsæt
  • Skab et sikkert miljø til gavn for arbejdsglæden og dermed også beboerne

  Aggressiv adfærd belaster personalet
  Demente beboere kan reagere voldsomt, og truslen i sig selv kan være en stor belastning for personalet. Ascoms kaldeløsninger kan udbygges med Ascom Personsikring, hvilket skaber sikkerhed for hurtig reaktion, hvis en kritisk situation udvikler sig.

  Lokalisering sikrer hurtig hjælp
  Opstår en kritisk situation med en beboer, eller får man som enevagt et ildebefindende eller falder, behøver man kun at trykke på én knap for at tilkalde hjælp. Beskeden sendes herefter direkte til det øvrige personale med præcis lokalisering af, hvor den alarmerende kollega befinder sig.

  Tryghed giver arbejdsglæde og glade beboere
  Det øger trygheden væsentligt, at man ikke kun kan få kontakt til omverdenen, hvis man står i en kritisk situation, men også kan være sikker på, at hjælpen når hurtigt frem. Øges sikkerheden for personalet, smitter det af på arbejdsglæden og dermed også på beboerne.

  Eksempler fra hverdagen
  En kollega kalder
  Ayse er på sin første nattevagt og på vej til hr. Færch’s stue. Hun er en smule utryg allerede, da Hr. Færch ofte er lidt aggressiv. Ayse lukker sig ind og straks begynder hr. Færch at overfuse hende verbalt. Hun forsøger at berolige ham, men han bliver kun mere ubehagelig. Da Ayse er forholdsvis ny, aktiverer hun sin alarmknap på sin trådløse enhed, hun vil hellere være på den sikre side. Kort tid efter kommer hendes kollega Peter og får situationen under kontrol.

 • Tekniske alarmer

  • Grib effektivt ind over for brand og driftsproblemer med tekniske alarmer sendt direkte til den driftansvarliges håndsæt
  • Start problemløsningen undervejs med fjernstyring af anlæg fra håndsættet
  • Styrk indsatsen med SMS-integration og automatiske eskalationsprocedurer

  Tekniske alarmer sendes direkte til vagthavendes håndsæt
  Brand, elevatorstop, fejl i indeklimasystemet eller andre tekniske installationer udløser automatisk en alarm, som sendes direkte fra den enhed, hvor problemet er opstået til den person, der har ansvar for at udbedre fejlen. Derved sikres en hurtig og præcis løsning, så beboere og personale berøres mindst muligt.

  Problemløsning undervejs forhindrer eskalation af problemet
  Den driftsansvarlige modtager alarmen direkte på sit håndsæt med besked om problemets omfang og nøjagtig lokalisering af fejlen. Fra håndsættet kan teknikeren tjekke status, hente nye data fra kontrolenheder, sende beskeder i tale og tekst til kollegaer og styre anlæg. Det betyder, at fejludbedringen kan startes tidligere, hvilket forhindrer situationen i at eskalere.

  Sms-integration giver fleksibilitet
  Automatisk registrering af alle driftsændringer gør det muligt efterfølgende at analysere problemet og forbedre processen. Det er også muligt at lave en SMS-integration, så den driftsansvarlige kan modtage tekniske alarmer uden at være til stede på plejehjemmet. En kvitteringsfunktion sikrer, at alarmen automatisk eskaleres og sendes videre til en anden foruddefineret tekniker, hvis den driftsansvarlige ikke kvitterer inden for et givet tidsrum.

  Eksempler fra hverdagen
  Røgdetektor sender et forsvarsel
  Bodil nyder tit en cerut på sit værelse. En eftermiddag falder hun i søvn i stolen og taber en glød på tæppet, hun har om sig. Efter kort tid begynder det at ulme i tæppet og der udvikles en del røg. Det aktiverer røgdetektoren i stuen. 
  En alarm sendes automatisk til alle de ansattes trådløse telefoner på afdelingen, "Forvarsel, stue 21 vestfløj, adr. 00123". Mitzi er ved at hjælpe en beboer næsten ved siden Bodils værelse, hun løber straks derind. Samtidig kommer flere kolleger løbende. De får vækket Bodil og transporteret hende ud fra rummet og slukket det glødende tæppe med vand. Dette forvarsel betyder, at branden ikke nåede at udvikle sig til en katastrofe.

 • Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!