Advanced technology for those advanced in years.
Advanced technology for those advanced in years.

Ascoms løsninger til plejehjem

Vores indgangsvinkel til plejehjemsløsninger er simpel: Teknologien skal være diskret. Den skal styrke værdigheden og trygheden. Derfor fokuserer vores løsninger på at sikre kommunikationen mellem beboere og et plejepersonale i konstant bevægelse. At kunne komme i kontakt uanset tid og sted er trygt for beboerne, og det sparer personalet kostbar tid. Personalet behøver ikke at opsøge beboere, computere eller fastnettelefoner, hver gang der er et kald. De kan se kaldets prioritet, uanset hvor de befinder sig, og videresende det til kollegerne, hvis de ikke selv kan besvare det.

Den samme filosofi gælder for vores demenssikring: Alarmsendere i diskrete halskæder og armbånd sender automatisk beboernes positioner til plejepersonalet. Løsningen sørger også for, at døre og vinduer automatisk låser, når en dement beboer nærmer sig. 

 

ascom-image-

46,8 millioner mennesker verden over levede med demens i 2015. Dette tal forventes at stige 131,5 millioner i 2050.1

ascom-image-

Antallet af personer over 60 år vil være fordoblet i 2050.2

Referencer:
1.  Prince, M., Wimo, A., Guerchet, M., Ali, G., Wu, Y., Prina, M. (2015) World Alzheimer Report 2015: The Global Impact Of Dementia [online] London: Alzheimer’s Disease International. Available from  http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf
2.  World Health Organisation (2016) Ageing and health [online] available from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/


Wesley Mission Brisbane

Wesley Mission Brisbane har installeret Ascoms beboerkaldløsning på alle sine seks plejehjem i Queensland, Australien. Løsningen er baseret på DECT-teknologien og håndterer al kommunikation mellem beboere og personale og personalet indbyrdes.

Improving care for dementia residents
PDF

En hjælpende hånd: Sådan kan man forbedre sikkerheden, værdigheden og livskvaliteten for demente på plejehjem

Plejehjem, der tager sig af demente, oplever en lang række alvorlige udfordringer...
 • Ascom velfærdsteknologi >

  Ascom velfærdsteknologi >

  Ascom udvikler og designer helheds- og velfærdsteknologiske løsninger med henblik på øget omsorgskapacitet, øget omsorgskvalitet og øget livskvalitet. Vi forstår de udfordringer, danske kommuner står over for i de kommende år med en eksplosiv vækst i antallet af ældre, hvoraf flere og flere desværre udvikler demens. Det er vores ambition at være en værdifuld partner og støtte for vores kunder i løsningen af disse udfordringer. I vores optik kræver situationen, at der tænkes langsigtet og i helhedsløsninger. Vi ønsker at bidrage til at styrke omsorgskapaciteten ved at tilbyde løsninger, som sikrer, at plejepersonalet modtager den rette information, til rette tid og på rette sted, så der bliver plads til mere kvalitetstid med de borgere, som virkelig trænger.
 • Ascom Digital pleje og omsorg

  Ascom Digital pleje og omsorg

  Kommunikationsløsninger til plejehjem. Løsninger der skaber tryghed og eliminerer forstyrrelser samt skaber et roligere miljø for beboer. Silent Care med fokus på integration til omsorgssystemer og brug af sensorteknologi til understøttelse af Digital pleje, f.eks. bevægelsessensorer.
 • Ascom Demenssikring

  Ascom Demenssikring

  Plejehjem, der tager sig af demente, har særlige udfordringer. En af de største er at skabe et miljø, der både er meget sikkert og fremmer den enkelte beboers værdighed og livskvalitet. Ascom Demenssikring understøtter denne vigtige målsætning.
 • En-til-en kommunikation fra Ascom

  En-til-en kommunikation fra Ascom

  Tryghed er nok den største fordel, beboerne oplever med Ascoms trådløse kommunikationsløsninger. De ved, at deres kald altid bliver modtaget og besvaret af det rigtige plejepersonale dag og nat.
 • Ascom Beboer-kommunikation

  Ascom Beboer-kommunikation

  Med en trådløs telefon kan plejepersonalet tale direkte med beboeren og omgående vurdere hans/hendes behov uden at gå et eneste skridt. Det sparer tid og reducerer arbejdsmængden.