Digital pleje og omsorg
Digital pleje og omsorg

Tryghed og omsorgskvalitet gennem brug af sensorer

Vi forstår de udfordringer, danske kommuner står over for i de kommende år med en eksplosiv vækst i antallet af ældre, hvoraf flere og flere desværre udvikler demens. Det er vores ambition at være en værdifuld partner og støtte for vores kunder i løsningen af disse udfordringer.

I vores optik kræver situationen, at der tænkes langsigtet og i helhedsløsninger. Vi ønsker at bidrage til at styrke omsorgskapaciteten ved at tilbyde løsninger, som sikrer, at plejepersonalet modtager den rette information, til rette tid og på rette sted, så der bliver plads til mere kvalitetstid med de borgere, som virkelig trænger.

Fokus på øget omsorg og livskvalitet
Derfor fokuserer vi på at udvikle løsninger, som sikrer et godt informationsflow og samarbejde basereret på analyser af den virkelighed, borgere og plejepersonale oplever i hverdagen. Vi var først til at lancere konceptet ”Silent Care” i Danmark og tager nu næste skridt med udviklingen af intelligente løsninger med integration til virksomhedssystemer og udstrakt brug af sensorteknologi.

Ud over plejepersonalet er pårørende en vigtig aktør. Vi undersøger derfor også, hvordan vi kan inkludere de pårørende i større omfang.

Vi udvikler og designer vores løsninger med henblik på øget omsorgskapacitet, øget omsorgskvalitet og øget livskvalitet. Vi ønsker at være med på jeres rejse mod etableringen af helheds- og velfærdsteknologisk løsninger, som understøtter dette.

 

ascom-image-

Oversigt

Løsningsprodukter

Dokumenter

Oversigt

Løsningsprodukter

Dokumenter

 • Tilpasset den enkelte beboer

  Beboere har forskelligt behov for passiv nødkald/alarmering. Er der beboere, der har tendens til at gå rundt om natten, er det er vigtigt at plejepersonalet får en alarmnotifikation, når beboeren forlader sit rum. Der kan også være et behov for at personalet bliver notificeret, når en beboer forlader sin seng, hvis denne har en tendens til at falde.

  Ascom har en række sensorer, der alle understøtter arbejdet med digital pleje og omsorg. Plejepersonalet kan tilpasse sensorerne afhængig af den enkelte beboers behov. Sensorerne kan nemt tilkobles patientkaldesystemet, så nødkald fra beboerne og alarmer fra sensorerne kan sendes som notifikationer til plejepersonalet håndsæt, f.eks. Ascom Myco 2 smartphone.

  Hvis der er en risiko for uønskede eller potentielt farlige situationer, er det muligt at tilføje to-vejs-tale til løsningen, så det understøtter plejepersonalets mulighed for hurtigere at afklare situationen og iværksætte relevante tiltag.

  Ved brug af et administrationssystem til håndtering af sensorer, kan der etableres et udvalg af brugerprofiler som kan tildeles de enkelte beboere. Et beboerrum kan have tilknyttet op til 4 sensorer, som kan styres af personalet. Ændringer kan nemt fortages f.eks. hvis sensorer skal til- og frakobles samt skal indstilles med timer.

  ascom-image-Ascom Sensor oversigtsmodel
 • Løsningsarkitektur

  ascom-image-

  Arkitekturbeskrivelse
  Hver løsning indeholder normalt en kombination af infrastrukturen for patientkald, Ascom Unite til alarmhåndtering, og mobile enheder, f.eks. Ascom Myco 2. Hvert element er integreret i en løsning, der bidrager til et mere smidigt samarbejde og kommunikation mellem plejepersonalet og teams.

  Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • Bærum kommune
  PDF

  Velfærdsteknologi i Bærum kommune

  Velfærdsteknologisk løsning giver millionbesparelse i Bærum Kommune, Norge

Andre løsninger

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.