Velfærdsteknologi
Velfærdsteknologi

Fleksible velfærdsteknologiske løsninger til hospitaler og plejeboliger

De nordiske lande står over for store udfordringer og har store muligheder på ældreomsorgsområdet i de kommende år. En ting er sikkert, og det er, at vi alle har en fælles opgave i at øge omsorgskapaciteten i vores respektive lande. Det er netop dette designkriterie vi bruger i Ascom, når vi udvikler vores velfærdsteknologiske løsninger.

Hvordan kan vi skabe nye løsninger, som øger omsorgskapaciteten og samtidig bidrager til større omsorgs- og livskvalitet?

Gradvis implementering efter behov
Vi tror på en trinvis implementering, hvor hver enkelt kommune løser sine aktuelle behov, men samtidig har visheden om, at det sker på en velfærdsteknologisk platform, de kan bygge videre på, i takt med at beboernes behov ændrer sig. Vi har opdelt de mange muligheder i 3 trin:

 1.  TRYG – som er basisløsningen
 2. TRYG og FRI – som giver den største fleksibilitet
 3. TRYG, FRI og INKLUDERET – som integrerer forskellige applikationer for      procesoptimering og inkluderer pårørende

Nogle vælger at starte med TRYG, mens andre har behov for TRYG, FRI og INKLUDERET allerede nu. Uanset udgangspunktet anbefaler vi kraftigt en trinvis implementering, som giver den største sikkerhed for optimal oplæring af medarbejderne, og sikrer at arbejdsprocesserne tilpasses til den nye teknologi.

 

ascom-image-Beboer med armbånd med integreret nødkald

Oversigt

Løsningsprodukter

Dokumenter

Oversigt

Løsningsprodukter

Dokumenter

 • De 3 trin

  TRYG
  Med denne løsning kan beboerne være trygge og have tillid til, at de kan tilkalde hjælp, og at plejerne ved, hvilken zone de opholder sig i. Beboernes alarmsendere hænger i en snor om halsen eller sidder i en rem på håndleddet, og plejerne modtager kald og alarmer på deres mobile enheder, som kan være Ascom Myco smartphones, almindelige smartphones eller simplere WiFi- eller DECT-telefoner. 

  TRYG og FRI
  Denne løsning giver mulighed for at støtte beboerne med mere funktionalitet tilpasset til deres behov. Herunder kaldepaneler, mulighed for tovejs tale og sensorer med individuelle brugerprofiler. Løsningen indeholder også mulighed for mere nøjagtig lokalisering af beboerne og ikke mindst for, at man på individuel basis kan styre adgangen til rum og områder. Dette er til stor hjælp på en række steder og særligt for beboere med demens. Vi ønsker jo, at alle skal kunne bevæge sig frit, så længe de ikke er til fare for sig selv eller andre. 

  TRYG, FRI og INKLUDERET
  I denne løsning øges kommunikationen mellem beboere, ansatte og pårørende, og beboerne bliver på en helt ny måde inkluderet i det, som sker i og uden for plejeboligen/plejehjemmet. Dette øger livskvaliteten og bidrager til at øge omsorgskapaciteten, fordi det bliver enklere for de pårørende at bidrage til de ældres liv. Løsningen indeholder også Ascoms velfærdsteknologiske platform, Ascom Ward Agent (AWA), som indeholder en visuel status for hver beboer. Platformen giver også mulighed for at skabe en centraliseret løsning for kommuner med mange plejehjem og plejeboliger. Denne løsning har også mulighed for mere avanceret sensorteknologi, som helt individuelt tilpasses til hver beboer.

  ascom-image-Tryg. Tryg og Fri. Tryg, Fri og Inkluderet
 • Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • Bærum kommune
  PDF

  Case: Bærum kommune, Norge

  Velfærdsteknologisk løsning giver millionbesparelse i Bærum kommune, Norge.