Ascom Telligence välittää hoitajakutsut älykkäästi

Hoitajakutsujärjestelmien edelläkävijänä tunnettu Ascom on kehittänyt viestintäratkaisun, joka mahdollistaa hoitajakutsujen älykkään hallinnan. Innovatiivinen Ascom Telligence tuo hoitotyön kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja lisää hyvinvointia sairaaloissa monin tavoin.

Ascomin kehittämä Ascom Telligence -järjestelmä on enemmän kuin pelkkä hoitajakutsu. Se yhdistää potilaat, sairaalahenkilöstön, lääkintälaitteet, kliiniset tiedot ja tukipalvelut toisiinsa tavalla, joka parantaa sekä potilaskokemusta että hoitajien työtyytyväisyyttä. Viestintää ja yhteistyötä tehostava ratkaisu säästää myös aikaa, rahaa ja askeleita sekä tukee potilasturvallisuutta.

– Terveydenhuollossa on tapahtunut monia muutoksia, jotka ovat luoneet tarpeen täysin uudentyyppiselle hoitajakutsujärjestelmälle. Ascom Telligence on kehitetty ratkaisuksi näihin tarpeisiin, Ascomin myyntijohtaja Ari-Pekka Tenko kertoo.

Maailmankin mittakaavassa ainutlaatuisen kattavaa järjestelmää on kehitetty sveitsiläisyrityksessä pitkälti suomalaisvoimin. Yksi Ascom Telligencen keskeisistä kehittäjistä on Global Product Manager Jari Kalpio, joka vastasi aikoinaan Miratel Innova
-hoitajakutsujärjestelmän synnystä.

– Ascom osti vuonna 2011 suomalaisen Miratelin, joka on kehittänyt maailman ensimmäisen IP-pohjaisen hoitajakutsujärjestelmän. Seuraavana vuonna Ascom osti myös yhdysvaltalaisen GE Healthcaren hoitajakutsuliiketoiminnan, ja lisäksi sillä itsellään oli teleCARE-niminen kutsujärjestelmä. Näin päädyttiin tilanteeseen, jossa Ascomilla oli kolme erilaista hoitajakutsujärjestelmää, Kalpio taustoittaa.

Kolmesta yhdeksi
GE:n kanssa tehty yrityskauppa teki Ascomista maailman toiseksi suurimman hoitajakutsujärjestelmien toimittajan. Ascomissa kuitenkin katsottiin, että pidemmän päälle kolmen erilaisen järjestelmän ylläpitäminen ei olisi taloudellisesti järkevää.

– Ryhdyimme siis pohtimaan, miten yhdistää kolme hyvin erilaista ja kolmelle eri markkina-alueelle suunniteltua järjestelmää yhdeksi siten, että uusi järjestelmä olisi käyttökelpoinen kaikkialla maailmassa, Ascomin Floridan toimipisteessä työskentelevä Kalpio kertoo.

Tehtävä ei ollut helppo, koska eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten järjestelmien tekniset ratkaisut ja normit erosivat monin tavoin toisistaan. Haasteita riitti Kalpion mukaan myös järjestelmän skaalautuvuuden hiomisessa.

– Monien vaiheiden jälkeen onnistuimme kuitenkin yhdistämään näiden kolmen järjestelmän parhaat ominaisuudet yhdeksi globaalisti toimivaksi ratkaisuksi – Ascom Telligenceksi. Tenkon ja Kalpion mukaan järjestelmä täyttää Yhdysvalloissa lääkintälaiteratkaisuille asetetut kovat vaatimukset, mikä on kilpailuvaltti myös Euroopassa.

– Tämä on merkittävä etu asiakkaillemme, sillä vaatimukset ovat tiukentumassa täälläkin, Tenko huomauttaa.

– Turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, joten mahdollisten tietoliikennehäiriöiden varalta järjestelmä on turvattu UPS-varavoimaratkaisulla. Sillä taataan riittävä toimintavarmuus myös poikkeustilanteissa.

Ascom Telligencen eduksi Tenko nostaa myös sen, että laitteiden valmistuksessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Apu aina lähellä
Järjestelmän merkittävimpänä vahvuutena Tenko pitää kuitenkin sitä, että sen avulla on mahdollista välittää potilashuoneen lääkintälaitteista lähes reaaliaikaista tietoa hoitajien mukana kulkeviin mobiililaitteisiin. Esimerkiksi tieto potilaan dramaattisesti muuttuneesta sykkeestä tavoittaa hoitajan välittömästi. Tietoisuus siitä, että apu on aina lähellä, parantaa sekä potilaiden että heidän omaistensa turvallisuuden tunnetta.

– Erilaisista lääkintälaitteista kertyvää dataa voidaan viedä moniin eri järjestelmiin. Tiedot voidaan visualisoida järjestelmään kuuluvissa päätelaitteissa, joista tilanne voidaan nopeasti hahmottaa. Liitettävyys on kieltämättä iso juttu, Tenko sanoo.

Potilaat puolestaan voivat tehdä monitoimipainikkeiden avulla erityyppisiä kutsuja, jotka välittyvät hoitajapäätteeseen, käytävänäyttöihin ja hoitajien mobiililaitteisiin. Tieto hälytysten laadusta auttaa priorisoimaan kutsuja ja takaa asianmukaiset vasteajat.

– Monitoimipainikkeiden avulla potilaat voivat myös hallinnoida ympäristöään eli säätää esimerkiksi huoneensa valaistusta tai kaihtimia. Lisäksi puhemoduuli mahdollistaa puheyhteyden potilaiden ja henkilöstön välillä.

Elää muutosten mukana
Ascom on ainoa yritys, joka tarjoaa yhdessä ainoassa järjestelmässä mahdollisuuden aidosti yhtenäiseen viestintään. Järjestelmässä olevat tiedot näkyvät kaikille käyttäjille, jolloin koko hoitohenkilöstö on aina tilanteen tasalla. Sujuva viestintä tehostaa yhteistyötä, ja älykkäiden työnkulkujen ansiosta hoitajilta vapautuu enemmän aikaa potilaille.

– Ascomin tuotteet integroituvat saumattomasti keskenään. Käyttäjille moniulotteinen järjestelmä näyttäytyy ainoastaan digitaalisena työkaluna, jossa hoitajakutsut, lääkintähälytykset ja lääkintälaitteiden data kulkevat yhdessä kokonaisuudessa helpottaen hoitajien työtä, Kalpio kuvailee.

Telligence on suunniteltu siten, että se voidaan helposti integroida muiden järjestelmien, laitteiden ja ohjelmistojen kanssa.

– Hankintapäätöstä tukee varmasti myös tieto siitä, että uudentyyppisen rakenteensa ansiosta järjestelmä on joustavasti muokattavissa asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaiseksi. Aina ei siis tarvitse aloittaa alusta, koska rakenteisiin piilotetut ratkaisut voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön nopeasti. Järjestelmän integroitavuus, skaalautuvuus ja muokattavuus ovat etuja, jotka tuovat asiakkaalle selviä kustannussäästöjä, Tenko lisää.

Ascom Telligence välittää hoitajakutsut älykkäästi
PDF

Ascom Telligence välittää hoitajakutsut älykkäästi

Hoitajakutsujärjestelmien edelläkävijänä tunnettu Ascom on kehittänyt viestintäratkaisun...