Ascom Digistat mahdollisti yhden hengen tehohoitohuoneet

Seinäjoen keskussairaalan teho-osastolla huipputeknologia on valjastettu palvelemaan sekä hoitohenkilökunnan, potilaiden että omaisten tarpeita ja viihtyvyyttä. Potilasturvallisuutta ja työntekijöiden arjen sujuvuutta on parannettu muun muassa Ascomin Digistat-ratkaisulla.

SEINÄJOEN keskussairaalan tehostetun hoidon ja sydäntutkimuksen yksikkö sai keväällä 2018 käyttöönsä uudet tilat, joiden rakentamisessa hyödynnettiin täysin uudentyyppistä suunnittelumallia. Edistyksellisen rakennushankkeen perustana olivat käyttäjälähtöisyys, tilojen tarkoituksenmukaisuus ja näyttöön perustuva suunnittelu. 

Tehohoito- ja tehovalvontatilojen suunnitteluun osallistui alusta alkaen poikkeuksellisen laaja joukko: sairaalan työntekijät ja johto, potilaat ja heidän omaisensa, sairaanhoitopiiri sekä keskeiset yhteistyökumppanit.

– Osallistamisella ja käyttäjälähtöisellä suunnittelulla haluttiin varmistaa, että saamme kerralla hyvää. Rohkeus lähteä toteuttamaan Suomessa täysin uudentyyppistä yksikköä kumpusi todennäköisesti pohjalaisesta pioneerihengestä, osastonylilääkäri Jouko Kähkönen naurahtaa.

Tärkeä rooli oli myös näyttöön perustuvalla suunnittelulla. Seinäjoella hyödynnettiin olemassa olevaa tutkimustietoa akustiikan, valaistuksen, lämpötilan, ilmanvaihdon ja tilaratkaisujen vaikutuksista muun muassa hoitotuloksiin ja työhyvinvointiin.

– Potilaan toipumista ja potilasturvallisuutta edistäviin tekijöihin kiinnitettiin erityistä huomiota, ja lopputulos on todella onnistunut. Ergonominen ja viihtyisä työympäristö on parantanut myös työntekijöiden hyvinvointia, Kähkönen summaa.

Yhden hengen potilashuoneet vähentävät infektioriskiä

Seinäjoella kaikkien erikoisalojen tehovalvonta on keskitetty samoihin tiloihin. Yksikkö sijoitettiin röntgenin, laboratorion ja leikkausosaston läheisyyteen, jotta tehohoitopotilaita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja ja tarvittavat lisätutkimukset voidaan tehdä nopeasti.

Suomessa toistaiseksi ainutlaatuista on se, että Seinäjoella kaikki tehostetun hoidon potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Kähkösen mukaan siirtyminen yhden hengen huoneisiin tarjoaa potilaille yksityisyyden suojaa, jota nykyisin enenevässä määrin peräänkuulutetaan, sekä omaisille mahdollisuuden olla potilaan luona muita häiritsemättä.

– Lisäksi yhden hengen huoneet vähentävät oleellisesti sairaalabakteerien ja muiden vakavien infektioiden tartuntariskiä. Nyt kaikki tehohoitopaikat ovat käytettävissä silloinkin, kun teholle tulee eristyspotilas. Eristyspotilasta ei myöskään tarvitse enää siirrellä sairaalan sisällä, vaan hänet voidaan hoitaa samassa tilassa koko hoitojakson ajan, Kähkönen sanoo.

Myös sairaanhoitaja Kati Hämäläinen on tyytyväinen tilaviin ja toimiviin yhden hengen potilashuoneisiin.

– Huipputekniikan avulla huoneisiin on mahdollista luoda ilmapiiri, joka tutkitusti edistää potilaiden toipumista. Esimerkiksi valaistusta, akustiikkaa ja ilmastointia on helppo säätää potilaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Ascomin ratkaisuilla keskeinen rooli

Yhden hengen potilashuoneisiin liittyi myös haasteita, joihin Ascomin Digistat tarjosi ratkaisun.

– Hoitaja joutuu välillä poistumaan huoneesta, mutta tehohoitopotilasta ei voi jättää hetkeksikään ilman valvontaa. Yhden hengen huoneisiin siirtyminen edellytti siis ratkaisua, joka mahdollistaa potilaan vitaaliarvojen jatkuvan seurannan, Hämäläinen kertoo.

– Ascomin Digistat vastasi tarpeisiimme. Sen ansiosta saamme lähes reaaliaikaista tietoa potilaan voinnista myös potilashuoneiden ulkopuolelle.

Ascomin Smart Central visualisoi kaikkien potilaiden vitaaliarvot ja niiden muutokset sekä lääkintälaitetiedot ja hälytykset samanaikaisesti yhdelle näytölle. Tämä mahdollistaa potilaiden valvonnan keskitetysti ja hoitajan välittömän reagoinnin potilaan voinnin muutoksiin. Seurattavat arvot ja tapahtumat voidaan konfiguroida siten, että niiden syy-seuraussuhteet tulevat näkyviin.

– Erityisen tärkeänä pidän sitä, että hälytykset tulevat suoraan myös kunkin vastuuhoitajan mukana kulkevaan Myco-älypuhelimeen. Saatuani hälytyksen omasta potilaastani tiedän lähteä ripeästi liikkeelle vaikkapa lääkehuoneesta. Tieto siitä, että hoitaja on aina tavoitettavissa, vahvistaa myös potilaan turvallisuudentunnetta.

Tärkeät yhteystiedot löytyvät helposti Mycon puhelinluettelosta, joten tarvittaessa lisäavun hälyttäminen käy nopeasti. Lisäksi hoitotyötä sujuvoittaa se, että potilaan vitaali- ja lääkintälaitearvot sekä hälytyshistoria ovat selattavissa Mycosta myös jälkikäteen.

– Hyvää on sekin, että valvontamonitorit voidaan säätää siten, että hälytykset eivät aiheuta potilaalle ylimääräistä stressiä. Rauhallinen ilmapiiri edistää toipumista ja tukee myös henkilöstön työhyvinvointia, Kähkönen sanoo.

Ascom asiakastarina Case Seinäjoki
PDF

Ascom Digistat mahdollisti yhden hengen tehohoitohuoneet

Lataa tästä artikkeli PDF-muodossa