Coxassa toimintaa kehitetään koko henkilöstön voimin

Tekonivelsairaala Coxan menestys perustuu hoitoprosessien jatkuvaan kehittämiseen. Hoitoprosesseja hiotaan koko henkilöstön voimin, jotta hoitohenkilökunnan arki sujuisi ilman turhia solmukohtia ja potilas saisi parhaan mahdollisen hoidon.


Tampereella vuonna 2002 toimintansa aloittaneessa Tekonivelsairaala Coxassa jatkuvan kehittämisen periaate eli Lean-ajattelu ei ole pelkkää sanahelinää, sillä koko yritystoiminnan ydin on alusta alkaen perustunut jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

– Coxa on yhteiskunnallinen yritys, joten katsomme, että meillä on erityinen velvollisuus kiinnittää huomiota toimintamme laatuun ja sen kehittämiseen. Investoimme kehitystyöhön sekä aikaa että rahaa ja arvioimme tuloksia säännöllisesti, Coxan kehittämispäällikkö Marjo Uusitalo kertoo.

Uusitalo nostaa esiin kaksi keskeistä asiaa, joista Coxan toiminnan kehittämisessä lähdetään liikkeelle.

– Ensinnäkin on pidettävä mielessä, ketä ja mitä varten tätä työtä teemme – kaiken keskiössä on potilas. Tarjoamme potilaillemme laadukasta hoitoa ja yksilöllistä tukea kuntoutukseen, jotta he voisivat palata toimintakykyisinä omaan arkeensa mahdollisimman nopeasti. Toiseksi on muistettava se, että kehittämisen pitää lähteä liikkeelle arjen potilastyön ymmärryksestä.   

Uusitalon mukaan hoitohenkilökunta tunnistaa parhaiten hoitoprosessien haasteet ja ongelmat, minkä vuoksi sillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä.

– Järjestämme vuosittain kehittämisviikkoja, joille moniammatillinen tiimi kokoontuu pohtimaan  johtoryhmän asettamaa haastetta. Viikon ajan tiimiläiset voivat keskittyä pelkästään uusien ratkaisujen etsimiseen eli he voivat irrottautua omasta perustyöstään. Tällainen mahdollisuus on harvinaista erityisesti lääkäreille. Viikkoja järjestetään 2–4 kertaa vuodessa, minkä lisäksi eri yksiköt tekevät jatkuvaa kehitystyötä omassa arjessaan.

Coxan henkilökunnalla oli aktiivinen rooli myös uuden 17-paikkaisen vuodeosaston suunnittelussa. Toiminnallisella suunnittelulla haluttiin varmistaa, että tilat ovat käyttäjien kannalta tarkoituksenmukaiset ja toimivat.

– Työntekijämme arvostavat mahdollisuutta osallistua aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Coxassa hoitohenkilökunnan sitoutuneisuus on vahvaa ja vaihtuvuus pientä, Uusitalo kertoo.

ascom-image-

Teknologia tehostaa toimintoja

­­Toiminnan kehittämiseen tarvitaan myös ulkopuolista osaamista. Yksi Coxan pitkäaikaisista kumppaneista on Ascom, joka on toimittanut tekonivelsairaalaan muun muassa hoitajakutsujärjestelmän ja Dect-puhelimet.

– Terveysteknologia kehittyy valtavin harppauksin, joten luotettava yhteistyökumppani on äärimmäisen tärkeä erityisesti tällä saralla. Ascom on terveydenhuollon viestintäteknologian vahva osaaja, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä pitkään, Uusitalo kertoo.

Uusitalo antaa arvoa sille, että Ascom miettii ratkaisuja asiakkaidensa tarpeiden pohjalta ja kykenee tarjoamaan ratkaisuja, jotka helpottavat ja sujuvoittavat hoitohenkilökunnan työtä – niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

– Viime keväänä otimme käyttöön siivouskutsuratkaisun, joka välittää kutsun potilaspaikalta suoraan sairaalahuoltajan puhelimeen. Siivouskutsun ohella sairaalahuoltaja saa automaattisesti tiedon siitä, mistä huoneesta ja mistä vuodepaikasta on kyse. Uudella vuodeosastolla testattu ratkaisu osoittautui toimivaksi, joten päätimme laajentaa sen muillekin osastoille.  

Siivouskutsusta saatujen hyvien kokemusten pohjalta syntyi myös ajatus soveltaa ratkaisua fysioterapeuttien tehtäväpyyntöihin.

ascom-image-

– Ascomin tehtäväkutsuratkaisun myötä työ on sujuvoitunut ja asiakaskokemus parantunut, kun potilaan ohjaaminen ei enää keskeydy toistuviin puhelinsoittoihin, fysioterapeutti Marja Ojanen kuvailee.
 

Potilaalle jää enemmän aikaa

– Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on olennainen osa leikkaushoitoa. Potilas pyritään saamaan liikkeelle toimenpiteen jälkeen niin pian kuin mahdollista, jotta kuntoutuminen sujuisi nopeammin ja ilman komplikaatioita. Teemme päivittäin kymmeniä leikkauksia, joten fysioterapeuttien aikataulut ovat tiukat, Uusitalo kertoo.

Aiemmin tehtäväpyynnöt esitettiin soittamalla, nyt ne välittyvät potilaspaikan päätelaitteesta suoraan fysioterapeutin taskussa kulkevan puhelimen työlistalle. Tehtäväpyynnöt fysioterapeutti voi tarkistaa suoriuduttuaan meneillään olevasta tehtävästään.    

– Aiemmin sairaanhoitaja saattoi ilmoittaa iltavuoron aikana puhelimitse jopa yli 30 potilaan saapumisesta leikkaussalista osastolle. Soitoista piti yleensä tehdä muistiinpanonoja, mikä oli aikaavievää ja keskeytti ikävästi hoitotilanteen. Välillä puhelimeen vastaaminen oli mahdotonta, ja vastaamattomat puhelut aiheuttivat puolestaan lisäpuheluita, fysioterapeutti Marja Ojanen kertoo.

– Uuden ratkaisun myötä työ on sujuvoitunut ja asiakaskokemus parantunut, kun potilaan ohjaaminen ei enää keskeydy toistuviin puhelinsoittoihin. Työnteko on helpottunut ja tunnelma rauhoittunut, Ojanen kuvailee.

Molemmat ratkaisut ovat vastanneet Coxan odotuksia. Uusitalon mukaan ajankäyttö on tehostunut merkittävästi, kun kutsut ja tehtäväpyynnöt on automatisoitu. Hän on tyytyväinen myös siihen, että Ascomin ratkaisut on voitu toteuttaa olemassa oleviin laitteisiin integroimalla.

– Mitä enemmän pystymme automatisoimaan toimintoja, sitä enemmän meille jää aikaa potilaan kohtaamiseen ja opastamiseen. Ratkaisut tukevat hyvin strategiaamme.
 

Yli 5000 leikkausta vuodessa

Coxan toimintaperiaatteisiin kuuluu myös se, että hoidon tuloksia seurataan tarkkaan.

– Meillä on tutkimuksellinen ote tulosten seurantaan. Keräämme pitkäaikaista seurantatietoa muun muassa siitä, miten nivelet toimivat leikkauksen jälkeen, Uusitalo kertoo.

Kokonaan julkisomisteinen ja pelkästään tekonivelleikkauksiin erikoistunut Coxa on poikkeuksellinen osaamiskeskittymä, jonka Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki perustivat aikoinaan leikkausjonojensa lyhentämiseksi.

– Meillä tehdään vuosittain yli 5 000 tekonivelleikkausta, joten vaativaa erityisosaamista on kertynyt valtava määrä. Potilasturvallisuutemme on kansainvälisestikin arvioituna huippuluokkaa. Coxa on julkisella puolella niin sanotun fokussairaalamallin edelläkävijä – toista vastaavaa tekonivelalan toimijaa ei taida olla edes koko maailmassa, Uusitalo arvioi.

Coxan asiakaskunta on kasvanut merkittävästi vuoden 2014 jälkeen, jolloin potilaille tarjoutui mahdollisuus valita hoitopaikkansa itse.

– Potilaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä hoidon laatuun, ja puskaradio on toiminut tehokkaasti. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia potilaistamme tulee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Kaikki potilaat maksavat hoidostaan saman verran, tulivatpa he meille mistä päin Suomea tahansa. Meistä on tullut koko Suomen Coxa, Uusitalo naurahtaa.