Kriittisten tapahtumien hallinta sairaalassa
Kriittisten tapahtumien hallinta sairaalassa

Luo tehokas hälytysketju viiden vaiheen avulla

Kriittisten tapahtumien hallinta sairaalassa on haastava tehtävä. Automatisoituihin prosesseihin ja ohjeisiin perustuva hälytysjärjestelmä auttaa tekemään oikeita ja tehokkaita toimenpiteitä ja vähentää virheiden riskiä kiireen keskellä.

Mutta kuinka pitkälle automatisointi voidaan viedä? Mitä voidaan automatisoida, ja millaisia tukitoimintoja tarvitaan? Tämä opas sisältää viisi vaihetta, jotka helpottavat sopivimman hälytysratkaisun valintaa.

VAIHE 1. Kartoita olemassa olevat hälytystyypit

Jokainen automatisoitu hälytysketju sisältää oman prosessin ja omat toiminnot. Ennen varsinaisten järjestelmätarpeiden pohdintaa on tärkeää varata riittävästi aikaa ja resursseja kaikkien prosessien, rutiinien, taustatoimintojen ja käyttäjien kartoitukseen. Suunnittele realistinen aikataulu ja aseta tarkoituksenmukainen tiimi tähän tärkeään tehtävään. Tähän vaiheeseen kuluva aika usein aliarvioidaan.

VAIHE 2. Turvallisuus edellä 

Jokainen automatisoitu hälytysketju sisältää oman prosessin ja omat toiminnot. Ennen varsinaisten järjestelmätarpeiden pohdintaa on tärkeää varata riittävästi aikaa ja resursseja kaikkien prosessien, rutiinien, taustatoimintojen ja käyttäjien kartoitukseen. Suunnittele realistinen aikataulu ja aseta tarkoituksenmukainen tiimi tähän tärkeään tehtävään. Tähän vaiheeseen kuluva aika usein aliarvioidaan.

VAIHE 3. Huolehdi varasuunnitelmasta

Mitä tapahtuu, jos hälytysketju pettää? Kaikki hälytystilanteet eivät suju suunnitellusti, joten hälytysjärjestelmässä on otettava huomioon poikkeustilanteet. Niitä voivat olla esimerkiksi kuittauksen puuttuminen tai tarvittavien välineiden unohtuminen. Poikkeustilanteet voidaan ottaa huomioon tukemalla hälytysketjua automaattisilla ja manuaalisilla eskalointivaiheilla ja vaihtoehtoisella varasuunnitelmalla.

 

 


VAIHE 4. Arvioi tukitoimien tarve

Jotkin hälytysjärjestelmät sisältävät automaattisia tukitoimintoja. Toiminnot voivat korvata käsin kirjoitetut muistilaput ja suulliset sopimukset, ja niiden avulla voidaan antaa tarkempia ja ymmärrettävämpiä ohjeita. Ne auttavat varmistamaan sujuvan hälytysketjun ja minimoimaan virheiden ja väärinymmärrysten riskiä. 

VAIHE 5. Harkitse kaikkien hälytysten kokoamista yhdeksi järjestelmäksi 

Miten hallita kliinisiä ja teknisiä hälytyksiä? Monissa sairaaloissa ne ovat omissa järjestelmissään. Yksi kokonaisjärjestelmä, johon sisältyvät kliiniset ja tekniset hälytykset (esim. kulunvalvonta, ovikutsut, palohälytykset), tuo turvallisuutta ja taloudellista hyötyä.

 

kriittisten-tapahtumien-hallinta-sairaalassa-01543-01-FI.pdf
PDF

Lataa tästä yksityiskohtainen opas PDF-muodossa

Oppaassa avataan viisi vaihetta, jotka helpottavat sopivimman hälytysratkaisun valintaa.