Milan matkassa
Milan matkassa

Uudessa lastensairaalassa tapahtuu – koronasta huolimatta

ascom-image-

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on siirtymässä kohti potilastietojen mobiilikirjaamista. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on tietojen kirjaaminen sähköisesti potilaan vierellä, jolloin myös potilaan luona vietetty aika voidaan maksimoida. Mobiilikirjaamisen ansiosta potilastiedot ovat aina ajan tasalla, sillä kirjaukset siirtyvät potilastietoihin lähes reaaliajassa. Tämä tukee sekä hoitosuunnitelman laatimista että potilaan toipumista.   


Niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa hoitajan kirjaamat havainnot, mitatut arvot ja kliiniset tiedot vastaavat kovin harvoin potilaan reaaliaikaista vointia. Tiedot laahaavat jäljessä, koska hoitajan suorittamat hoitotoimet, mitatut vitaaliarvot sekä lääkintälaitetiedot päätyvät potilaan sairauskertomusjärjestelmään yleensä vasta sitten, kun hoitajalla on aikaa poistua potilashuoneesta ja istahtaa kanslian työasemalle päivittämään päivän tapahtumia.

Uudessa lastensairaalassa valmistaudutaan asteittain sähköiseen mobiilikirjaamiseen, joka edellyttää tähän tarkoitukseen suunnitellun työvälineen. Viime kesäkuussa edettiin askel kohti mobiilikirjausta ottamalla käyttöön Ascom Myco 3 -älypuhelimet, jotka tukevat niin sähköistä kirjaamista potilaspaikalla kuin muitakin olennaisia työhön liittyviä tarpeita. Aiemmin Uudessa lastensairaalassa oli käytössä puheluihin, potilaskutsuihin- ja hälytyksiin suunniteltu Ascom Myco 2, mutta hoitotyön tarpeiden kasvaessa siirtyminen Myco 3 -älypuhelimiin oli väistämätöntä.

Muutoksen toteuttaminen oli haasteellista, sillä Myco 2 -älypuhelinten käyttö oli juurtunut osaksi hoitotyötä ja näytteli suurta roolia potilasvalvonnassa ja viestinnässä. Uusien älypuhelimien käyttöönotto piti toteuttaa suunnitellusti, sillä hoitotyö ei saanut häiriintyä eikä potilasturvallisuus vaarantua. Hoitohenkilökunnan kliiniset koulutukset tuli toteuttaa puhelimien vaihdon yhteydessä. 

Kliininen asiantuntija

Kliinisen koulutuksen lisäksi puhelimet konfiguroitiin paikan päällä käyttövalmiiksi. 

ascom-image-

Käyttöönotossa mukana sairaanhoitaja ja Uuden lastensairaalan koordinaattori Ella Härmä.

 

 

 

 

 


Sujuvaa yhteistyötä
 

ascom-image-

Ascomin projektipäällikkö Joonas Stenman ja tekninen asiantuntija Henri Ojala päivittävät Myco 3 -älypuhelimet heräämössä. 

ascom-image-

Ascomin projekti-insinööri Markku Lauronen vastasi käytännön asennustöistä. 

Ascomin tiimiin kuuluivat projektipäällikön lisäksi tekniset asiantuntijat. Ascomin kliinisenä asiantuntijana vastasin Myco 3 -puhelinten kliinisestä koulutuksesta ja käyttöönotosta. Varasimme uusien puhelinten käyttöönotolle viikon, jonka aikana kaikki noin 200 Ascom Myco 3 -älylaitetta saatiin vaihdettua ja iso osa hoitohenkilökunnasta koulutettua. Koulutukset olimme suunnitelleet yhdessä Uuden lastensairaalan kliinisen asiantuntijan ja koordinaattorin johdolla. Samaan aikaan kun minä pidin koulutusta hoitohenkilökunnalle, Ascomin projektiryhmä suoritti älypuhelimien vaihdon käytännössä – osasto kerrallaan.

Käyttöönotto ja koulutukset sujuivat hyvin, ja Myco 3 -älypuhelimista saatu palaute oli positiivista. Hoitohenkilökunnan kanssa kasvotusten tapahtuvissa koulutuksissa on parasta se, että niiden yhteydessä saamme välitöntä palautetta järjestelmiemme käytöstä. Näin voimme kartoittaa mahdolliset ratkaisuun liittyvät ongelmat ja tarttua niihin heti palautteen saatuamme. Hoitohenkilökunnalla on paras näkemys siitä, minkälaiset ratkaisut palvelevat parhaiten käytännön tarpeita. Henkilöstöllä on myös erittäin varteenotettavia ehdotuksia Ascomin kokonaisratkaisun kehittämiseksi.

Meillä oli tässäkin projektissa huipputiimi, ja yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa toimi hyvin. Tiukasta aikataulusta ja koronasta huolimatta saavutimme projektille asetetut tavoitteet. Tästä on hyvä jatkaa syksyyn ja uusin haasteisiin!