Milan matkassa Valkeakoskella
Milan matkassa Valkeakoskella

Kliininen konsultaatio vähensi hoitohenkilökunnan stressiä

ascom-image-

Tarve kliiniselle konsultaatiolle ei ole koskaan ollut yhtä suuri kuin tänä keväänä. Maaliskuussa Ascomin kliinisten asiantuntijoiden tiimi sai kaivattua vahvistusta ja minä sain työkaverikseni Anniina Junnilan. Kahden kuukauden perehdytysjakson jälkeen pääsimme yhdessä auttamaan Valkeakosken terveyskeskussairaalan akuuttivuodeosaston hoitohenkilökuntaa uusien viestintäjärjestelmien käyttöönotossa.

  

Hoitajakutsuja pidemmälle

COVID-19 on muuttanut myös monia kliinisten asiantuntijoiden työtapoja. Tiimimme tapaa nyt asiakkaita ruutujen välityksellä, ja esittelemme ratkaisujamme näppärästi myös virtuaalisesti Turun demotilaamme hyödyntäen.

Tosiasia kuitenkin on, että kasvokkaisia tapaamisia ei tässä työssä voi kokonaan korvata virtuaalisilla. Keskeistä työssämme on se, että kohtaamme asiakkaitamme osastolla eli siellä, missä todelliset tarpeet ovat näkyvillä ja missä voimme konkreettisesti auttaa teknologian hyödyntämisessä.

Tällä hetkellä osastoilla ei jää aikaa juuri muulle kuin sairaalan ydintehtävälle, eli potilaiden hoidolle. Tulevaisuuden suunnitelmat ja kehityshankkeet on monessa sairaanhoitopiirissä ymmärrettävästi pantu jäihin. Valtaosa jo alkaneista projekteista on siirtynyt syksyyn niin sanottujen koronaosastojen suunnittelun ja toteutuksen tieltä.

Iloksemme olemme kuitenkin saaneet huomata, että sairaaloissa on tunnistettu se inhimillinen ja taloudellinen hyöty, jota kliininen konsultaatio tuo teknologiahankkeisiin. Etenkin kuormittavana poikkeusaikana hoitohenkilöstön stressi vähenee huomattavasti, jos teknologisissa muutoksissa on apuna hoitotyön tarpeet tunteva ihminen. Asiantuntijan avun arvo huomattiin huhtikuussa myös Valkeakosken terveyskeskussairaalassa.

Tiimimme sai uuden osaajan

Aloittaessani Ascomilla kliinisenä asiantuntijana kaksi vuotta sitten en olisi voinut kuvitella, kuinka nopeasti kliinisen konsultaation hyödyt huomattiin. Viime vuoden aikana työmääräni kasvoi sen verran suureksi, että vietin aikaa enemmän tien päällä kuin kotona. Kliinisessä konsultaatiossa on kyse niin laajasta kokonaisuudesta, että avuksi tarvittiin lisävoimia. 

Ascomin kliinisten asiantuntijoiden tiimiä täydentämään palkattiin sairaanhoitajataustainen Anniina Junnila. Anniina on jo pitkään työskennellyt lasten tehohoidon parissa, ja aiemmin hän toimi lääkintälaitevastaavana ja tehotietojärjestelmän pääkäyttäjänä omassa yksikössään.

Olemme kevään aikana tutustuneet yhdessä asiakkaisiimme sekä järjestelmien käyttöönottoon eri yksiköissä. Syksyllä Anniinan vastuualue tulee painottumaan koulutusten toteutukseen, ja minulla säilyy kokonaisvastuu kehittämistyöstä ja kliinisen konsultaation koordinoinnista.
 

Kliininen asiantuntija

Kuvassa Ascomin kliiniset asiantuntijat Mila Hilden ja Anniina Junnila sekä Siunsote J2 päivystyksen järjestelmäpääkäyttäjä, apulaisosastonhoitaja Vesa Katainen.  

 

 

 

 

 


Mobiilit viestintäjärjestelmät sujuvoittivat hoitotyötä Valkeakoskella

Ensimmäinen laajempi yhteinen projektimme Anniinan kanssa sijoittui Valkeakosken terveyskeskussairaalan akuuttivuodeosastolle huhti-toukokuussa. Valkeakoskella otettiin uuden osaston toiminnan tueksi  Ascomin kattava viestintäratkaisu: Innova-hoitajakutsu, MMA-lääkintälaiteintegraatio, Unite Assign -ohjelmisto, Myco 3 -älypuhelimet sekä henkilöturva ja langattomat dementiarannekkeet. Osastolla oli jo aiemmin ollut käytössä perinteinen hoitajakutsu, mutta se oli ollut auttamattoman vanha.

Jo hankkeen alkuvaiheessa hoitohenkilökunta oli innoissaan uusista elementeistä, jotka sujuvoittavat heidän toimintaansa osastoilla. He kykenevät nyt viestimään suoraviivaisemmin mobiilisti Myco 3 -älypuhelimella, joka on nopeuttanut myös avunsaantia henkilöturvapainikkeen ansiosta. Kommunikaatio potilaiden kanssa helpottuu ja vasteajat lyhenevät, kun potilas saa oman hoitajansa kiinni älypuhelimella. Käytävät ovat rauhoittuneet, kun kutsut välittyvät suoraan oikealle henkilölle oikeaan aikaan ja paikkaan.

ascom-image-

Kuva Valkeakosken uuden terveyskeskussairaalan akuuttiosaston käyttöönottopäivältä.   


Merkittävä syy käyttöönoton onnistumiseen olivat kliininen konsultaatio ja sen osana järjestetty koulutus. Koronan vuoksi varauduimme pitämään koulutuksen etänä, mutta loppujen lopuksi sekä käyttöönoton tuki että koulutukset saatiin toteutettua kokonaan paikan päällä. Koulutus järjestettiin kahden päivän pienryhmissä, joissa toiminnot hiottiin kuntoon simuloiden ja yhdessä testaten.

Kesäkuussa teemme Valkeakoskella vielä seurantakäynnin, jolla varmistamme, että kaikki toimii suunnitellusti ja että hoitohenkilöstö on ratkaisuihin tyytyväinen. Kun olemme varmoja, että kesä hoituu uuden viestintäratkaisun osalta sujuvasti, voi kliininen asiantuntijakin lähteä kesälomille luottavaisin mielin.

Kokemuksia ja kommentteja

Olen tähän mennessä saanut kliinisen konsultaation palveluista pelkkää hyvää palautetta. Kliinisen asiantuntijan avun arvo nähdään toimivissa ratkaisuissa, jotka kohtaavat osastojen tarpeet, sekä hoitohenkilökunnassa, jonka ei tarvitse kokea stressiä toimimattoman teknologian vuoksi. Kliininen asiantuntija nivoo yhteen teknisen, taloudellisen ja hoitotyön näkökulman siten, että ratkaisut tukevat laadukasta hoitotyötä ja vastaavat osaston yksilöllisiä tarpeita.

Hoitohenkilökunnan ydintehtävä on varmistaa potilaiden hyvinvointi ja toipuminen – ei kantaa huolta uudesta teknologiasta. Siksi olemme Ascomilla tehostaneet läsnäoloamme osastoilla aina suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon ja seurantaan asti. Kliinisen asiantuntijan aktiivinen osallistuminen tuottaa toimivampia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä isoja, kalliita muutoksia käyttöönoton jälkeen. Hyvällä suunnittelulla, todellisia tarpeita vastaavilla ratkaisuilla, koulutuksella ja systemaattisella seurannalla varmistamme, että arki rullaa aiempaa sujuvammin.