Näkemyksiä pitkäaikaishoidosta

Teknologia voi auttaa organisaatioita vastaamaan terveydenhuoltoa uhkaaviin tulevaisuuden haasteisiin. Näin uskoo Ascomin markkinointijohtaja Kathleen Snyder, jolla on pitkäaikaishoidosta kokemusta niin uransa kuin myös henkilökohtaisen elämänsä puolesta.

Gary Gunning

Kaikki terveydenhuoltoalaa vähänkin tuntevat tietävät pitkäaikaishoitoon liittyvät moninaiset haasteet: maailmanlaajuinen hoitajapula, nopeasti vanheneva väestö ja monimutkaiset, krooniset sairaudet, omaishoidon vähentyminen sekä tietenkin budjettiin liittyvät rajoitukset.

”Hoitotyö on kuin jäävuori”, sanoo Kathleen Snyder, sairaanhoitaja ja kauppatieteiden maisteri, joka toimii nykyään Ascomilla pitkäaikaishoidon markkinointijohtajana. ”Ihmiset näkevät työstä vain jäävuoren huipun. Monet eivät tiedä lainkaan, kuinka paljon työtä kulisseissa tehdään. Eivätkä monet myöskään valitettavasti tiedosta, millaisen paineen alaisena hoitajat työtään tekevät. Heidän on aina ja poikkeuksetta oltava huippuvireessä.”

Pitkä kokemus alalta on opettanut Snyderille yhden asian: varovaisen optimismin arvon tiimityössä ja innovoinnissa, haasteista huolimatta. Ennen nykyistä toimenkuvaansa Ascomilla Snyder työskenteli pitkään erilaisissa terveydenhuollon, konsultoinnin ja koulutuksen tehtävissä. Nyt hän pystyy hyödyntämään kokemuksiaan tilanteessa, jossa sekä tiimityöllä että innovaatioilla on suuri merkitys haasteiden selättämisessä. 

Ascomin ratkaisut suunnitellaan helpottamaan nimenomaan hoitotyön ammattilaisten arkea, joten sairaanhoitajatausta on Snyderin työssä erityisen tärkeä. Hän voi auttaa varmistamaan, että ratkaisujen kehityksessä otetaan huomioon käyttäjien todelliset tarpeet. Hän on jäsen asiantuntijatiimissä, joka on ansainnut kannuksensa alan töissä. Hoitotyössä ja pitkäaikaishoidossa vietetyt vuodet havahduttivat hänet uuden teknologian tärkeyteen ja mahdollisuuksiin.

ascom-image-

Sairaanhoitaja, kauppatieteiden maisteri ja Ascomin pitkäaikaishoidon markkinointijohtaja Kathleen Snyderin tehtävänkuva tekee hänestä ”digitaalisuuden lähettilään” hoitajille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Snyder pitää hoitohenkilökunnan arjen tarpeet huomion keskipisteenä, kun Ascomin insinöörit suunnittelevat työnkulkuratkaisuja.

Oppeja hoitotyöstä

Snyderin proaktiivinen asenne on osittain lähtöisin hänen lapsuudestaan Pittsburghissa, Pennsylvaniassa. Se on myös perintöä hoitotyössä uran tehneeltä vanhemmalta. "Niin kai se on", hän nauraa. ”Hoitajien lapset oppivat tuntemaan hoitotyön käytännöt. Näemme lääkärien ja hoitajien työn realiteetit: pitkät työvuorot, emotionaalisen panostuksen työhön, intensiivisen tiimityön, tarpeen oppia käyttämään uutta teknologiaa – ja kyvyn nähdä jokainen potilas henkilönä.”

Biologia ei sanele kohtaloa, mutta Snyder vaikuttaa syntyneen terveydenhuollon ammattilaiseksi. Jo lapsena hoitotyö kiinnosti häntä. Hänen ensimmäinen kesätyönsä oli hoitokodissa Pittsburghissa. Kiinnostus johti hoitotyön kandidaatintutkintoon ja ensimmäiseen työhön sairaanhoitajana pittsburghilaisessa sairaalassa. Aiemmin Yhdysvaltojen terästeollisuuden keskittymänä tunnettu Pittsburgh muuttui nopeasti toisen maailmansodan jälkeen, kun teollisuus hävisi. ”Työskenteleminen hoitajana ensiavussa toi todella laaja-alaista kokemusta”, Snyder kertoo. ”Tapauksia oli niin monenlaisia. Oli onnettomuuksia ja suurissa kaupungeissa tavanomaisia vammoja. Pennsylvaniassa on kuitenkin myös paljon maaseutua, joten sairaalaan tuli paljon vapaa-ajalla ja maatiloilla loukkaantuneita. Kaikki hoidettiin.”

Snyderin työ Pittsburghissa kehitti paljon muutakin kuin vain kliinistä osaamista. Se opetti hänelle tiimityöskentelyä, sujuvaa hallinnointia sekä tehokasta viestintää ja koordinaatiota. Hän kiinnitti urallaan entistä enemmän huomiota teknologiaan ja työnkulkuihin liittyviin innovaatioihin, jotka helpottavat kulisseissa tehtävää ja hoitajien työnkuvaa monimutkaistavaa työtä.

Hänen ymmärryksensä pitkäaikaishoidosta perustuu kuitenkin muuhunkin kuin vain ammatilliseen ja akateemiseen taustaan. Sen pohjana ovat myös ne kahdeksan vuotta, joiden ajan hän hoiti dementiasta kärsivää äitiään aina tämän kuolemaan saakka. Diagnoosista ja omasta kokopäivätyöstään huolimatta Snyder vaati, että äiti muutti hänen luokseen. ”Tämäntapaiset päätökset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat monista seikoista”, hän sanoo. ”Onneksi äitini sairaus ja omat olosuhteeni olivat sellaiset, että minä ja aviomieheni pystyimme hoitamaan häntä kotonamme. Kaikille se ei ole mahdollista.”

Kokemuksella oli merkittävä vaikutus siihen, kuinka Snyder näkee pitkäaikaishoidon. ”Kaikki saman tilanteen läpi käyvät oppivat jotakin. Minulle se vahvisti sen perustavanlaatuisen totuuden, jonka monet unohtavat: kukaan meistä ei halua olla toisista riippuvainen. Itsenäisyys ja henkilökohtainen riippumattomuus ovat ihmiselämälle keskeisiä seikkoja. Mikä tahansa keino, joka edistää arvokkuutta ja itsenäisyyttä, oli kyseessä sitten passiivinen seurantajärjestelmä, pieni liiketunnistin tai huomaamaton hälytyslaite, on syytä ottaa käyttöön ja kehittää mahdollisimman toimivaksi.”

Kokemus synnyttää innovaatioita

Snyderin kasvava kiinnostus tämänkaltaiseen teknologiaan vei hänet takaisin yliopistoon, missä hän suoritti kauppatieteiden maisterin tutkinnon sekä erilaisia terveydenhuollon ja hoitotyön johtamisen pätevyyksiä. ”Olen vankka elinikäisen oppimisen kannattaja, mitä tahansa elämässään tekeekin. Se on erityisen tärkeää hoitotyön kaltaisessa dynaamisessa työssä. Hoidon ja teknologioiden kehitys on melko hyödytöntä, jos hoitotyön tekijät eivät osaa hyödyntää uusia ominaisuuksia. Tämä on yksi parhaista puolista työssäni Ascomilla: pystyn kehittämään ja ottamaan käyttöön teknologioita, joiden kehityksessä on otettu hoitotyön tekijät huomioon. Meille koulutus ei ole vain jälkikäteen havaittu tarve vaan tärkeä osa ratkaisua.”

Snyder tuli Ascomille lokakuussa 2017 useiden johtamis- ja hallintotyössä vietettyjen vuosien ja oman konsulttiyrityksen pyörittämisen jälkeen. Hän siirtyi pitkäaikaishoidon ratkaisujen maailmanlaajuisesta markkinoinnista vastaavaksi vanhemmaksi johtajaksi alkuvuonna 2020. Tehtävänkuvaan kuuluu yhteistyötä hoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, joten alan kokemuksesta on paljon hyötyä. Hänen näkemyksensä myös auttavat Ascomin insinöörejä kehittämään oikeita ratkaisuja. Silloin käytännön näkemys muokkaa innovaatioita.


nakemyksia-pitkaaikaishoidosta-02124-01-fi.pdf
PDF

Lataa juttu tästä PDF-muodossa

ascom-image-

Sairaanhoitaja, kauppatieteiden maisteri ja Ascomin pitkäaikaishoidon markkinointijohtaja Kathleen Snyder on ollut mukana muuttamassa terveydenhuoltoalaa teknologian ja digitaalisten innovaatioiden avulla jo kaksi vuosikymmentä.

Snyder sanoo, että hänen tehtävänsä voi tiivistää yhteen päätavoitteeseen: "valjastaa mobiiliviestintäteknologiaa henkilökunnan koordinoinnin parantamiseen sekä pitkäaikaishoidossa olevien potilaiden itsenäisyyden ja elämänlaadun edistämiseen. Se, miten tavoitteeseen päästään, vaihtelee toimipaikan ja olosuhteiden mukaan. Me Ascomilla pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisia, integroituja ratkaisuja.”

"Ratkaisuvalikoimamme on poikkeuksellisen kattava: tarjoamme terveydenhuoltoon älypuhelimet, mobiililaitteet, hoitajakutsujärjestelmät, hälytyksenhallintajärjestelmät ja vaeltelunhallintaratkaisut. Lisäksi emme ole sitoutuneet tiettyihin palveluntarjoajiin tai teknologioihin, vaan ratkaisumme toimivat laitosten nykyisten ja suunniteltujen kolmansien osapuolien välineiden, antureiden ja lääkinnällisten laitteiden kanssa.”

Snyderin oma kosketus dementiaan teki selväksi, kuinka tärkeää niin kutsuttu ennakoiva teknologia on. Tällaiset järjestelmät luovat perustan tai parametrit, jotka kartoittavat yksilön päivittäistä toimintaa. Järjestelmä havaitsee poikkeukset parametreistä ja lähettää asiayhteydellä varustetun hälytyksen ennalta määritellyille henkilöstön jäsenille.

”Ascom SmartSense on esimerkki tällaisesta ratkaisusta”, Snyder kertoo. ”Yksinkertaistettuna se käyttää erilaisia algoritmeja, passiivisia huoneantureita ja mobiililaitteita epätavallisen käytöksen havaitsemiseen ja hälytysten lähettämiseen. Jos asukas esimerkiksi viipyy kylpyhuoneessa tavallista kauemmin keskellä yötä, järjestelmä lähettää hälytyksen automaattisesti määritellyn hoitajan mobiililaitteeseen. Ja jos hoitaja ei pysty vastaamaan, hälytys lähetetään automaattisesti edelleen kollegoille, kunnes järjestelmään rekisteröidään vaadittava vastaus. Se on fiksu tapa varmistaa, että asukkaat saavat tarvitsemansa huomion, ja ongelmia voidaan ennakoida.”

Snyderille tällaisen teknologian käyttäminen hoitotyön helpottamiseksi tarkoittaa työtä kahdella rintamalla. Toisaalta hänen ja kollegoidensa on hyödynnettävä ammattitaitoaan ja toimittava ”digitaalisuuden lähettiläinä” hoitajille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Heidän on pidettävä hoitajien arjen tarpeet huomion keskipisteenä, kun Ascomin insinöörit suunnittelevat työnkulkuratkaisuja. ”Osa työtämme on toimia terveydenhuollon ammattilaisten ja teknikoidemme välisenä kanavana. Toisaalta taas minä ja kaikki muut Ascomilla toimivat terveydenhuollon ammattilaiset näemme itsemme hoiva-alan ”sisäisinä lähettiläinä”. Pyrimme nostamaan hoitajien ja muiden alan ammattilaisten arvostusta organisaatiossamme. Olen erittäin tyytyväinen saamaamme positiiviseen vastaanottoon.”

ascom-image-

Pitkäaikaishoidon tulevat trendit

Snyder on samaa mieltä monien pitkäaikaishoidon asiantuntijoiden kanssa siitä, että vakavin terveydenhuollon järjestelmiä uhkaava haaste on yhdistelmä henkilöstövajetta ja nopeasti kasvavia potilas- ja asukasmääriä. Haasteita aiheuttaa etenkin dementiapotilaiden määrän lisääntyminen. Hänestä kuitenkin päättäjien mielikuva pitkäaikaishoidosta ja tapa käsitellä aihetta tulee muuttumaan.

Hän selittää: ”Ei tarvitse mennä kovin kauas historiassa, kun pitkäaikaishoito tarkoitti vanhainkotia. Odotukset olivat matalat, teknologisia innovaatioita oli vähän ja henkilökunnan koulutus oli usein riittämätöntä. Nykyään, kun ihmisillä on eläköitymisen jälkeen vielä vuosikymmeniä elinaikaa ja kun yhä useammat sairastavat Alzheimerin tautia tai muunlaista dementiaa, fokus on siirtynyt arvokkuuden ylläpitämiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Sen mahdollistaa teknologiassa tapahtunut vallankumous.”

Snyderin mukaan muutos pitkäaikaishoidossa on lisännyt kysyntää varmistusratkaisuille. ”Vanhojen asukkaiden ja pitkäaikaispotilaiden perheet haluavat riippumattoman varmennuksen tehdyistä toimista ja hoidosta. Siksi kysyntä kasvaa sellaisille järjestelmille, jotka havaitsevat henkilökunnan paikallaolon automaattisesti ja pitävät lokia henkilökunnan toimista.”

Pitkäaikaishoidon sääntelystä tulee hänen uskoakseen erityisen tärkeää nykyisten maailmanlaajuisten olosuhteiden vuoksi. Siitä tulee myös vaativaa. ”Vanhan väestön osuus kasvaa samalla kuin raportointivaatimuksetkin. Covid-19-kriisin vanavedessä voimme odottaa näiden vaatimusten merkittävää tiukentumista.”

Pitemmällä aikavälillä Snyder näkee pitkäaikaishoidossa jatkumon. Hoidon perustyökalut säilyvät hänen mukaansa samoina teknologiasta riippumatta. ”Tekniset ratkaisut toki auttavat tehokkaassa ja laadukkaassa hoitotyössä.”

”Mutta mikään ei voi korvata motivoituneita, hyvin koulutettuja ja oikein varustettuja hoitajia. Tämän tiedon ansiosta voin tuntea tyytyväisyyttä työssäni: tiedän, että en ole korvaamassa hoitajia vaan autan heitä hyödyntämään teknologiaa, jotta he voivat auttaa muita.”


ascom-image-

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa tuodaan esille Ascomilla työskenteleviä sairaanhoitajia ja WHO:n kansainvälistä sairaanhoitajien ja kätilöiden vuotta.