Pandemia vauhdittaa uuden teknologian käyttöönottoa

Koronapandemia on koetellut terveydenhuoltoa kaikkialla maailmassa ja pakottanut alan ammattilaiset venymään monin paikoin jaksamisensa äärirajoille. Vaativaa hoitotyötä voidaan helpottaa älykkäällä teknologialla, joka vähentää ylimääräistä kuormitusta monella tapaa.

Maailmanlaajuisen Covid-19-epidemian nujertaminen edellyttää viruksen torjuntatoimien ja rokotekehityksen lisäksi myös älykkään teknologian laajempaa hyödyntämistä. Sairaaloiden on kyettävä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, jotta ne selviävät koronan tuomasta kuormituksesta – sekä henkisestä että taloudellisesta. Vaativassa hoitotyössä on kyse ihmishengistä, joten työn tekemisen edellytyksiin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

– Teknologian avulla voidaan keventää hoitajien työtaakkaa ja helpottaa sairaaloiden arkea. Tämä kuitenkin edellyttää, että teknologiaratkaisut palvelevat käyttäjien todellisia tarpeita. Toisin sanoen ratkaisut on suunniteltava yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa ja heidän toiveitaan kuunnellen, Ascomin maajohtaja Kari Narva sanoo. 

Helsingin yliopiston terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Paulus Torkki arvioi, että pandemia korostaa teknologian ja etäyhteyksien merkitystä terveydenhuollossa. Näin uskoo myös Narva, jonka mukaan älykästä terveysteknologiaa ei vielä hyödynnetä riittävästi. 

– Teknologian tehokas hyödyntäminen lähtee liikkeelle hyvästä suunnittelusta, minkä vuoksi olemme ottaneet käyttöön kliininen konsultaatio -konseptin. Kliiniset asiantuntijamme kartoittavat yhdessä sairaalan ammattilaisten kanssa lähtötilanteen ja miettivät, minkälaiset ratkaisut soveltuvat parhaiten juuri heidän tarpeisiinsa, Narva kertoo.

– Tiivis yhteistyö suunnitteluvaiheessa palvelee myös ratkaisujen käyttöönottoa ja motivoi omaksumaan uutta teknologiaa. Asiakkailta saamamme palaute onkin ollut varsin hyvää, Narva lisää.

ascom-image-

Tilannetietoisuus avainasemassa

Erityisesti teho-osastoilla hoitohenkilöstön tilannetietoisuus on välttämätöntä, sillä potilaan voinnissa voi tapahtua hyvinkin nopeasti kohtalokkaita muutoksia.

– Tehohoitopotilaiden tilaa on valvottava jatkuvasti, mutta hoitaja ei voi olla koko ajan potilaansa vierellä. Älykkään teknologiamme ansiosta hoitaja voi poistua hoitohuoneesta ja olla kuitenkin täysin tietoinen potilaansa tilasta, sillä lääkintälaitteista kertyvä tieto on mahdollista välittää suoraan hoitajan mukana kulkevaan älypuhelimeen, Ascomin maajohtaja Kari Narva sanoo. Tilannetietoisuuden parantamiseksi Ascom täydensi viime vuonna Digistat-ratkaisuaan Digistat Livestream -ominaisuudella, joka tuo videokuvan potilashuoneesta sekä Smart Central -näytöille että hoitohenkilöstön älypuhelimiin. Livestreamin avulla hoitaja voi arvioida potilaan vointia myös näköhavaintojensa perusteella ollessaan potilashuoneen ulkopuolella.

– Ominaisuudesta on apua erityisesti eristyspotilaiden hoidossa. Ennen kuin hoitaja voi astua eristyspotilaan huoneeseen, hänen on puettava ylleen suojavaatteet ja riisuttava ne huoneesta poistuessaan. Älypuhelimeen välittyvien vitaaliarvojen ja Digistat Livestreamin avulla eristyspotilaan tilaa voidaan arvioida myös eristyshuoneen ulkopuolelta, mikä säästää aikaa ja suojavarusteita. 

Narvan mukaan monet välttämättömät mutta rutiininomaiset tehtävät voidaan hoitaa teknologian avulla sujuvammin, mikä vapauttaa aikaa potilaan kohtaamiseen.

– Jokainen työtaakkaa keventävä tekijä helpottaa koronan kuormittaman hoitohenkilökunnan jaksamista, Narva sanoo.

 

ascom-image-

– Koronan vuoksi järjestämme asiakastapaamisia myös verkossa ja tarjoamme mahdollisuuden tutustua ratkaisuihimme demotiloissamme virtuaalisesti, ennätykselliseen liikevaihtoon yltäneen Ascomin maajohtaja Kari Narva kertoo.


Ascomin liikevaihto kasvoi pandemiasta huolimatta

Kevään epävarmoista näkymistä huolimatta Ascom Oy:n liikevaihto kasvoi 13 prosenttia. 

– Mitään ei jäänyt koronan vuoksi toteutumatta, vaikka keväällä muutama projekti sen vuoksi viivästyikin, maajohtaja Narva kertoo.

Hänen mukaansa kasvua selittävät viime vuonna käynnistyneet poikkeuksellisen isot hankkeet eli HUSin Siltasairaala ja Tyksin Majakkasairaala. Molempien arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa. Hankkeet jatkuvat tänä vuonna ja valmistuvat näillä näkymin vuonna 2022.

– Molemmat ovat uudiskohteita eli niissä ei ole potilaita, joten korona ei juuri vaikuttanut hankkeiden toteutukseen.

Lisämyyntiä Ascomille toi myös sairaaloiden varautuminen koronaan.

– Tiloja muutettiin tehohoitopaikoiksi, jotka piti varustaa huipputeknologialla. Tämä kasvatti myyntiämme jonkin verran. Poikkeuksellinen vuosi toi meillekin ylimääräisiä haasteita, mutta selvisimme niistä hienosti ja ylitimme tavoitteemme. Suuri kiitos tästä kuuluu osaavalle henkilökunnallemme, Narva sanoo.

ascom-image-