Seinäjoen psykiatrinen M-sairaala ottaa käyttöönsä Ascomin paikantavan henkilöturvaratkaisun

Seinäjoen keskussairaalan yhteyteen rakennettava uusi psykiatrinen sairaala eli M-talo varustetaan Ascomin henkilöturva-, dementiavalvonta- ja hoitajakutsujärjestelmällä. Järjestelmä liitetään osaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käytössä olevaa Ascomin kriittisen viestinnän järjestelmää.   

Seinäjoen keskussairaalan psykiatristen potilaiden hoito ja kuntoutus siirtyy uusiin tiloihin lokakuussa 2021. Kyrkösjärven rantaan valmistuvaan M-taloon keskitetään kaikki entisen Törnävän sairaalan alueella toimivat psykiatrian, lasten- ja nuorisopsykiatrian ja kuntoutuksen toiminnot sekä Ruutipuiston sairaalakoulu. Uusiin tiloihin siirtyvät myös nykyisin Seinäjoen keskustassa toimiva lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikka ja kaupungin päihdeklinikka.   

M-talon suunnittelua on ohjannut käyttäjälähtöisyys ja näyttöön perustuva (EBD) suunnittelu. Asiantuntijoiden ja ammattilaisten lisäksi tilojen suunnitteluun ovat osallistuneet niin henkilökunta, kokemusasiantuntijat kuin palvelujen käyttäjätkin.   

Henkilöturva-, hoitajakutsu- ja dementiavalvontajärjestelmä tulee osaksi Seinäjoen keskussairaalaan rakennettua kriittisen viestinnän turva- ja palvelujärjestelmää, joka kattaa nykyisellään koko kantasairaalan ja jota käyttävät sekä henkilökunta että potilaat. Järjestelmä on osa turvajärjestelmien integraatiota, jolla välitetään kutsuja eri henkilöstöryhmille, pelastaville organisaatioille ja hoitavalle henkilökunnalle.

ascom-image-

Havainnekuva / Raami Arkkitehdit Oy & Arkkitehdit Kontukoski Oy

ascom-image-

Havainnekuva / Raami Arkkitehdit Oy & Arkkitehdit Kontukoski Oy

– Jo käytössä olevat järjestelmämme ovat osoittautuneet toimiviksi, ja niiden laajentaminen M-taloon tulevalla ratkaisulla parantaa tilannetietoisuutta ja erityisesti työyhteisön turvallisuutta entisestään, Ascomin myyntipäällikkö Kari Saari kertoo.

– Olemme tehneet yhteistyötä Seinäjoen keskussairaalan kanssa jo pitkään, ja ratkaisut ovat kehittyneet kumppanuutemme aikana. Pyrimme kuuntelemaan tarkkaan asiakkaidemme toiveita ja löytämään heidän tarpeitaan palvelevat kokonaisuudet, Saari lisää.

ascom-image-

Lisätietoja: Kari Saari, myyntipäällikkö kari.saari@ascom.com