Tiedote
Tiedote

Tyksin T3-sairaalaan Ascomin viestintäjärjestelmä

Turun yliopistollisen keskussairaalan uuden T3-sairaalan suunnittelussa korostuvat sujuvat hoitoprosessit ja perhekeskeisyys. Asiakaslähtöisyyttä halutaan lisätä potilasturvallisuutta vaarantamatta, minkä vuoksi viestintäratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Viestintäratkaisun toimittajaksi T3-sairaala valitsi Ascomin. 

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) uusi T3-sairaala mahdollistaa nykyistä perhekeskeisemmän hoidon ja tarjoaa henkilöstölle toimivat työtilat. Myös asiakaslähtöisemmässä toimintamallissa tärkeintä on potilasturvallisuus, jonka varmistamiseksi suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota hoitotyötä tukeviin ja tehostaviin viestintäratkaisuihin.

– Toimitamme T3-sairaalalle järjestelmäkokonaisuuden, joka pitää sisällään muun muassa Ascom Telligence -hoitajakutsujärjestelmän ja Digistat -lääkintälaitejärjestelmän sekä Ascom Myco 3 -älypuhelimet. Järjestelmän avulla voidaan parantaa viestintää, sujuvoittaa työnkulkuja ja välittää tilannekuva vastuuhenkilöille nopeasti ja kattavasti, Ascomin myyntipäällikkö Juha Leppäsalo kertoo.

Leppäsalon mukaan toimintavarma hoitajakutsujärjestelmä on tärkein potilasturvallisuutta lisäävä tukijärjestelmä. Uudet älypuhelimet helpottavat merkittävästi hoitohenkilökunnan keskinäistä viestintää.

– Kutsujen ja hälytysten lisäksi kaikkien potilaiden lääkintälaitetapahtumat sekä vitaaliarvot välittyvät suoraan hoitohenkilökunnan mukana kulkeviin mobiililaitteisiin, mikä mahdollistaa tarkan tilannetietoisuuden. 

 

 


Älykkään hälytysjärjestelmän ansiosta kutsut ja hälytykset voidaan priorisoida ja kohdistaa suoraan potilaan hoidosta vastaaville henkilöille.

– Näin hälytysäänet voidaan minimoida. Hiljaisempi hoitoympäristö tukee potilaiden toipumista ja vähentää hoitajien työn kuormittavuutta, Leppäsalo lisää.

Viestintäratkaisun suunnittelussa lähdetään liikkeelle toiminnallisten tarpeiden määrittelystä yhdessä hoitohenkilöstön kanssa, jotta ratkaisut palvelisivat uuden sairaalan todellisia tarpeita.

– Näin investoinneille saadaan mahdollisimman hyvä kate. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, joka parantaa potilasturvallisuutta, lisää työhyvinvointia ja helpottaa tiedolla johtamista.

Suunnitelman mukaan T3-sairaala otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022. Uuteen sairaalaan sijoittuvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelut, jotka tällä hetkellä on sijoitettu Tyksin U-sairaalaan. Näitä ovat muun muassa lasten ja nuorten sairauksien hoito sekä naistentautien ja synnytysten hoito. 

Lisätietoja: 


  • Avainasiakaspäällikkö Jari Tolonen p. +358 40 503 119 tai jari.tolonen(at)ascom.com
  • T3-hankejohtaja Timo Seppälä, p. +358 40 739 0173 tai timo.seppala(at)tyks.fi