Osastonhoitaja Anna Cederholm:

”Teho-osastolla tilannetietoisuus ei saa herpaantua hetkeksikään”

Hoitohenkilökunnan jatkuva tilannetietoisuus on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä erityisesti teho- ja valvontaosastolla, missä muutokset potilaan voinnissa voivat olla nopeita ja dramaattisia. Vaasan keskussairaalassa tilannetietoisuutta parannetaan panostamalla enenevässä määrin älykkääseen teknologiaan.     


Vaasan keskussairaalan teho- ja valvontaosaston osastonhoitaja Anna Cederholmin mukaan uusi teknologia parantaa merkittävästi sekä potilasturvallisuutta että hoitohenkilökunnan työhyvinvointia.

 – Tämä kuitenkin edellyttää, että teknologia palvelee käyttäjiensä todellisia tarpeita ja toimii niin kuin on suunniteltu. Jos teknologia takkuilee, siitä saattaa tulla jopa henkilöstöä kuormittava tekijä, Cederholm sanoo.

Cederholm haluaakin antaa kiitosta Ascomin kliininen konsultaatio -konseptille, joka osallistaa hoitohenkilökunnan teknologiaratkaisujen suunnitteluun.

– Kun hoitohenkilökunnan tarpeita ja toiveita kuunnellaan jo suunnitteluvaiheessa, lopputulos on yleensä onnistunut. Suunnitteluun osallistuminen auttaa myös hahmottamaan, millä tavoin uudella teknologialla pyritään helpottamaan hoitotyötä. Tämä puolestaan motivoi opettelemaan uusien järjestelmien käyttöä ja edistää niiden omaksumista.

ascom-image-

Potilasturvallisuus parantunut

Cederholm osallistuu aktiivisesti osastonsa teknologiaratkaisujen suunnitteluun yhdessä Ascomin kliinisen asiantuntijan ja muun suunnittelutiimin kanssa. Vaasan keskussairaalan teho- ja valvontaosastolla on käytössä useita Ascomin ratkaisuja, jotka tukevat toisiaan. Hoitotyötä helpottavat muun muassa Digistat Smart Central -näytöt, Myco-puhelimet, Telligence-hoitajakutsujärjestelmä sekä Unite Assign -ratkaisu, joka kohdistaa hoitajakutsut ja laitehälytykset suoraan potilaan vastuuhoitajalle.

Cederholm nostaa esiin erityisesti Myco-älypuhelimet. Älykkään viestintäteknologian ansiosta lääkintälaitteista välittyy jatkuvasti ajantasaista tietoa suoraan hoitajan taskussa kulkevaan Myco-puhelimeen. Näin vastuuhoitaja on tietoinen potilaansa voinnista myös silloin, kun hän on hoitohuoneen ulkopuolella.

– Lasiseinäiset potilashuoneemme sijoittuvat 60 metriä pitkän käytävän varrelle. Ne ovat yhden hengen huoneita ja äänieristettyjä, jotta potilaille voitaisiin tarjota toipumista tukeva hiljainen ympäristö. Hoitotyön kannalta tällainen ympäristö on kuitenkin haastava. Ilman Myco-puhelimia kaikkien potilaiden valvominen samanaikaisesti olisi lähes mahdotonta.

Lisääntynyt tilannetietoisuus onkin parantanut potilasturvallisuutta ja vähentänyt hoitajien kokemaa stressiä siitä, että jotakin oleellista jää huomaamatta.

–  Kaikki hälytykset välittyvät suoraan Myco-puhelimeen, joka kulkee koko ajan mukanamme. Lisäksi potilaiden turvallisuudentunne on lisääntynyt, kun he tietävät, että heillä on mahdollisuus saada puheyhteys omaan hoitajaansa milloin tahansa.

ascom-image-

Turvaa myös hoitohenkilöstölle

Cederholm nostaa esille myös Myco-puhelinten hoitajien henkilöturvallisuutta parantavan ominaisuuden.

– Valitettavasti kohtaamme työssämme aika ajoin aggressiivisia potilaita ja tilanteita, joissa apua tarvitaan nopeasti paikalle. Yksi Myco-puhelinten keskeisimmistä ominaisuuksista onkin toiminto, jolla vartijat voidaan hälyttää apuun puhelimessa olevaa nappia painamalla. 

Teknologian tarjoamilta mahdollisuuksilta Cederholm odottaa paljon myös tulevaisuudessa.

– Meillä on nyt testattavana niin sanottu Digistat Biosignal -toiminto. Sen avulla tärkeimmät monitorikäyrät, kuten sydänkäyrät, on mahdollista nähdä livenä Digistat Smart Central ‑näytön lisäksi myös Myco-puhelimen näytöltä, eli puhelin muuttuu eräänlaiseksi pikkuvalvomoksi. Käyristä selviää nopeasti, onko hälytyksen aiheuttanut hetkellinen häiriö vai onko syytä lähteä juosten paikalle.

Käytännön työssään osastonhoitaja kertoo monesti pohtivansa teknologialle uusia käyttökohteita tai jo olemassa olevien ratkaisujen laajentamista.

 – Taidan olla luonteeltani mukavuudenhaluinen, koska olen sitä mieltä, että tekniikkaa kannattaa hyödyntää aina, kun se vain on mahdollista, Cederholm naurahtaa.

Yhteistyö Ascomin kanssa on ollut uusien ratkaisujen kehittämiseen aktiivisesti osallistuneen Cederholmin mielestä hedelmällistä.

– Tuntuu siltä, että Ascom on yritys, joka on valmis kuuntelemaan toiveitamme ja kehittämään uusia ratkaisuja hoitohenkilöstöä kuunnellen.

ascom-image-