ascom-image-

 

Onko yhden hengen potilashuoneista sairaaloille pelkkää hyötyä?

Potilashuoneisiin on tyypillisesti sijoitettu vähintään kaksi potilasta. Näin ei ole enää. Uusissa nykyaikaisissa sairaaloissa pääosa huoneista on tarkoitettu yhdelle potilaalle. Potilaalle koituvat hyödyt ovat ilmeiset, mutta varjopuoliakin on. Yhden hengen huoneissa potilaiden vointia pystytään seuraamaan vähemmän, mikä asettaa henkilökunnalle uudenlaisia vaatimuksia.
Älypuhelimet ovat monien sairaalojen hankintalistan kärjessä, eikä syyttä. Niillä on monia etuja kuten huokea hinta ja ongelmaton käyttöönotto. Kattava valikoima sovelluksia varmistaa, etteivät puhelimet pääse vanhenemaan. Mitä tällöin täytyy ottaa huomioon?

Yhden hengen huoneiden yleistymiseen uusissa sairaaloissa on monia syitä. Potilaat halutaan ottaa paremmin huomioon, ja toisaalta asialla on myös merkitystä terveyden- ja sairaanhoidon taloudelle. Yhden hengen potilashuoneissa esim. infektioiden leviämisen tai väärinlääkityksen riski on pienempi. Potilaat myös nukkuvat rauhallisessa huoneessa paremmin, mikä voi lyhentää osastohoitojaksojen pituutta. Yhden hengen potilashuoneissa voidaan tehdä enemmän varsinaisia hoitotoimenpiteitä, jolloin vastaavasti erillisiä tutkimus- ja toimenpidehuoneita tarvitaan vähemmän.

Yhden hengen huoneilla saavutetaan monia hyötyjä sekä potilaalle, henkilökunnalle, että sairaalalle. Tästä kehityksesta seuraa myös uusia haasteita.

Vähemmän valvontaa
- Henkilökunnan, toisten potilaiden ja omaisten valppaus puuttuu, kun potilas on huoneessaan yksin. Kukaan ei ole tuomassa juotavaa eikä estelemässä leikkauksesta toipuvaa potilasta nousemasta sängystä. Kukaan ei ole myöskään ihmettelemässä, eikö potilas ole palannut pitkittyneeltä WC-käynniltä tai miksi potilas alkaa haukkomaan henkeään levätessään päivällisen jälkeen, sanoo Jesper Mathiesen, Ascom Nordicin sairaalaratkaisuiden Portfolio Manager.

- Yhden hengen huoneissa potilaat ovat yksin ja heitä valvotaan vähemmän. Se on tosiasia ja tässä yhteydessä puhe kääntyy melko helposti ”eristetyn potilaan” suuntaan. Se on sairaalalle uusi, mittava haaste, joka Mathiesenin mukaan voi olla uhka potilasturvallisuudelle.

Paljon askelia
Uudenlainen tilajako asettaa henkilökunnalle toisenlaisia vaatimuksia. Sen lisäksi, että he joutuvat valvomaan useampia huoneita, valvottava pinta-alakin kasvaa huoneiden lukumäärän myötä.

- Lisämiehitys voisi ratkaista ongelman, mutta auttavien käsien lisäämisestä sairaalaan ei ole annettu viitteitä. Vaikka aikaa vapautuisi toisiin tehtäviin, on henkilöstön vaikea valvoa suurta yksityishuoneiden määrää. Tällöin vaaditaan lisää teknologisia apuvälineitä, Jesper Mathiesen sanoo ja viittaa mahdollisuuksiin käyttää erityyppisiä hoitajakutsuratkaisuja. Niihin ei sairaalamaailmassa ole vielä totuttu.

Hoitajakutsut sellaisenaan eivät riitä
Jesper Mathiesenin mukaan hoitajakutsut voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: potilaan lähettämät kutsut, laitteen lähettämät kutsut ja käyttäytymiseen perustuvat kutsut. Nykyään yleisin kutsutyyppi on potilaan tekemät kutsut, mutta näiden ei koeta tukevan riittävästi henkilökuntaa tai potilasta yhden hengen huoneessa. 

- Puhetoiminnolla varustetut hoitajakutsut voisivat olla hyvä ratkaisu, sillä niiden avulla potilas saa heti kontaktin hoitajaansa. Puheyhteys myös helpottaa hoitajien työkuormaa. . Jesper Mathiesen ei kuitenkaan suosittele pelkästään tämän ratkaisun käyttöä, koska se ei suojaa yksin olevaa potilasta tarpeeksi hyvin.

Lääkintälaitteiden ja valvonta-anturien lähettämät kutsut
- Haasteena eivät niinkään ole potilaiden lähettämät kutsut, vaan ne kutsut, joita he eivät lähetä. Yksin huoneessaan oleva potilas on altis monille potentiaalisille vaaratilanteille. Siksi on tärkeää saada dataan ja käytökseen perustuvia kutsuja, jotka tulevat anturein varustetuista valvontalaitteista

Dataan perustuvat kutsut voivat tulla lääkintälaitteilta, jotka lähettävät automaattisesti hälytyksen henkilökunnan mobiililaitteisiin potilaan tilan muuttuessa. Tämä on käytössä jo joissakin sairaaloissa, mutta parantamisen varaa on paljon. Järjestelmää voi myös laajentaa uudentyyppisin laittein, esim. hengitystä valvovan skannerin ja kameran avulla.

Hyviä kokemuksia hoivapuolelta
Käyttäytymiseen perustuvat kutsut ovat hälytyksiä, jotka henkilökunta saa automaattisesti mobiililaitteisiinsa, jos potilaan ennalta määritelty käyttäytymismalli muuttuu. Hälytys saadaan aikaiseksi mm. asukkaan noustessa sängystä tai sängyn kastuessa. Samoin siihen voidaan yhdistää kylpyhuoneen tai ulko-oven liiketunnistintiedot. Sairaalat voivat ottaa mallia ratkaisun hyödyntämisestä vanhustenhoitosektorilta, jossa on runsaasti kokemusta anturipohjaisesta käyttäytymisteknologiasta.

- Hyviksi havaitut ratkaisut myös suojaavat esim. leikkauksesta toipuvia potilaita, jotka eivät selviä omatoimisesti. He tarvitsevat enemmän valvontaa, ja tällöin potilaan tilaan ja käyttäytymiseen perustuvista hälytyksistä on suuri apu henkilökunnalle. Hoitajat eivät voi istua koko ajan sängyn vieressä. Sen sijaan anturien avulla potilaan tila välittyy henkilökunnalle ajasta ja paikasta riippumatta, sanoo Jesper Mathiesen.

Hyvä perusta päätöksentekoon 
-`Priorisointi on jatkuvaa arjen kiireessä, kun käytössä on vain välttämätön määrä resursseja. Tämä korostuu entisestään, kun potilaat ovat huoneissa yksinään, ainoana kontaktinaan ulkomaailmaan vain vetonaru tai painonappi — erityisesti jos hoitajakutsuratkaisu on yksinkertainen eikä erottele kutsun alkuperää. Se kuormittaa henkilökuntaa vielä entisestään. Kumpaa käydään katsomassa ensin, kun kaksi potilasta kutsuu samanaikaisesti? Mikä on tärkeintä — käynnissä oleva potilastehtävä vai uusi hoitajakutsu? Mitä enemmän henkilökunnalla on käytössään tietoa ja potilasarvoja, sitä paremmin he pystyvät tekemään oikeita päätöksiä.

Periaatteessa on mahdollista havainnoida kaikki tapahtumat, mutta se ei ole Jesper Mathiesen mukaan sen paremmin potilaiden kuin henkilöstönkään etu.

- Valvonta riippuu aina siitä, millainen potilas on kyseessä. Parhain hyöty saadaan silloin, kun teknologiset mahdollisuudet voidaan yhdistää ja hyödyntää yksittäiseen potilaaseen. Hän suosittelee siksi, ettei valvontalaitteistoa kytketä automaattisesti kaikkiin potilashuoneisiin, vaan tarpeen mukaisesti.

Yhden hengen potilashuoneet
PDF

Yhden hengen potilashuoneet

Yhden hengen potilashuoneet