Case Seinäjoki: Ascom Digistat mahdollisti yhden hengen tehohoitohuoneet

Seinäjoen keskussairaalan teho-osastolla huipputeknologia valjastettiin palvelemaan sekä hoitohenkilökunnan, potilaiden että omaisten tarpeita ja viihtyvyyttä... 

Case Kuopio: Hiljainen vallankumous vastasyntyneiden osastolla

Uuden lähestymistavan odotetaan parantavan kliinisiä hoitotuloksia, lähenävän lasta ja vanhempia sekä lyhentävän sairaalassaoloaikoja... 

Case Pori:
Viestintäratkaisu vähensi kuormitusta ja lisäsi työhyvinvointia

Satakunnan keskussairaalan päivystysosaston arki on vaativaa, kiireistä ja kuormittavaa. Työn luonteen vuoksi kiireeseen on vaikea puuttua, mutta työn kuormittavuutta on... 

Ascomin viestintäratkaisut sujuvoittavat sairaaloiden arkea

Demotilassamme voit tutustua kaikkiin ratkaisuihimme rauhassa ilman työympäristön häiriötekijöitä. Tervetuoa tutustumaan!

Case Vaasa:
Turvaa ja tehokkuutta potilaskuljetuksiin


Hektisessä sairaalaympäristössä aikaa ei riitä hukattavaksi. Tarpeellisen tiedon on oltava saatavilla nopeasti ja helposti, jotta potilaan hoitoketju toimisi tehokkaasti, turvallisesti ja...

UUTISIA ASCOMILTA

  • Joulukuu: Arki helpottui Satakunnan keskussairaalan päivystysosastolla
  • Marraskuu: Ascom Digistat mahdollisti yhden hengen tehohoitohuoneet
  • Syyskuu: Lisää kliinistä osaamista Ascomin myyntitiimiin