Uutiset, Artikkelit ja Blogit

Ajankohtaisia aiheita terveydenhuollon digitalisaation haasteista ja ratkaisuista

"Teknologia vapauttaa aikaa potilaan kohtaamiseen"

Sairaanhoitaja Emilia Ilkka kertoo aina arvostaneensa hoitoalaa, jonka hän kokee kiinnostavaksi ja merkitykselliseksi. 

Tukea yksin työskentelevien turvallisuuteen

Yksin työskentelevät työntekijät jäävät muiden näkö- ja kuuloetäisyyden ulkopuolelle, millä on vaikutuksia työturvallisuuteen.

Miten helpottaa maailmanlaajuista hoitajapulaa?

”Kaikki terveydenhuollossa työskentelevät tietävät, että maailmassa on hoitajapula.” Näillä sanoilla alkaa  Ascomin sairaanhoitajien keskustelu.

Miten varaudumme tulevaan – Covid-19 ja toinen aalto?

Koronan ensimmäinen aalto natisutti terveydenhuollon yksiköiden muuntojoustavuutta, mutta terveydenhuolto kesti kuin kestikin...

Näkemyksiä ja kokemuksia pitkäaikaishoidosta

Teknologia voi auttaa organisaatioita vastaamaan terveydenhuoltoa uhkaaviin tulevaisuuden haasteisiin. Näin uskoo Ascomin Kathleen...

Ascom Myco 3 yrityskäyttöön suositeltujen listalle

Android Enterprise Recommended ‑hyväksyntä kertoo, että yritys voi luottaa ohjelmaan kuuluvan älypuhelimen toimintavarmuuteen. 

HUSin Siltasairaalaan Ascomin viestintäratkaisu 

Uuteen sairaalakompleksiin toimitettava kokonaisuus mahdollistaa tehokkaan viestinnän ja sujuvat kliiniset prosessit. Sopimuksen arvo on...

Digitaalinen sairaala parantaa tilannetietoisuutta

Tutkijoiden mukaan keskimääräinen ihminen tuottaa elinaikanaan todennäköisesti yli miljoona gigatavua terveyteen liittyvää tietoa...

Korona muuttaa terveydenhuoltoa pysyvästi

Apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta: Koronapandemia on muuttanut kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia virtuaalisiksi ja...

Olemme siirtyneet verkon virtuaali-maailmaan!

Tapaa kanssamme netissä ja astu demotilaamme virtuaalisesti –haluamme varmistaa sujuvan yhteistyön asiakkaidemme kanssa.

Tutkimus: Hälytysten hallinnan ja potilas-tietojen trendit

Mitkä haasteet ja mahdollisuudet sairaaloiden olisi hyvä tunnistaa, kun harkinnassa on investointi uuteen viestintäratkaisuun?

Tiedote: Tyksin T3-sairaalaan Ascomin viestintäjärjestelmä

Turun yliopistollisen keskussairaalan uuden T3-sairaalan suunnittelussa korostuvat sujuvat hoitoprosessit ja perhekeskeisyys.... 

Luo tehokas hälytysketju viiden vaiheen avulla 

Kuinka pitkälle hälytysten automatisointi voidaan viedä? Tämä opas sisältää viisi vaihetta, jotka helpottavat sopivimman hälytysratkaisun valintaa.

Kliininen asiantuntija – 
tulkki toimintamallien muutoksessa

Parhaiden toimintamallien kehittäminen vaatii yhä enemmän vuoropuhelua eri ammattilaisten kesken. Kliininen asiantuntija toimii tulkkina, joka .. 

Kattava tiedonkeruu varmistaa hoidon tehokkuuden

Uusi ratkaisu mahdollistaa jatkuvan tietojen keruun potilaiden tilaa valvovista lääkintälaitteista. Hoitohenkilökunta pääsee... 

Seinäjoen
M-sairaalaan Ascomin henkilöturvaratkaisu

Seinäjoen uusi psykiatrinen sairaala eli M-talo varustetaan Ascomin henkilöturva-, dementiavalvonta- ja hoitajakutsujärjestelmällä. 

Kari Narvasta Ascom Suomen maajohtaja
 

Vaasan keskussairaalan teho- ja valvontaosaston osastonhoitaja Anna Cederholmin mukaan uusi teknologia parantaa merkittävästi turvallisuutta...

Pandemia vauhdittaa uuden teknologian käyttöönottoa

Koronapandemia on koetellut terveydenhuoltoa kaikkialla maailmassa ja pakottanut alan ammattilaiset venymään jaksamisensa äärirajoille. 

Uudessa lastensairaalassa tapahtuu 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on siirtymässä kohti potilastietojen mobiilikirjaamista. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on...  

Henkilöstöllä iso rooli Majakkasairaalan suunnittelussa

Tyksin uutta Majakkasairaalaa rakennetaan henkilöstön toiveita tarkasti kuunnellen, jotta lopputulos palvelisi sairaalan tarpeita...  

Blogi: Tilannekuva toiminnan tukena akuuttihoidossa

Toimivatko nykyiset terveydenhuollon palvelumallit ja resurssit ikärakenteen muuttuessa, uudenlaisessa hoitoympäristössä?

MDR-asetuksen siirtymäaika päättyy ensi keväänä

Ensi keväänä voimaan astuva MDR-asetus tiukentaa merkittävästi lääkinnällisiksi laitteiksi luokitelluille tuotteille ja niiden valmistajille...

Haastattelu: Teknologia vyöryy terveydenhuoltoon 

Kaikkeen uuteen ei tarvitse tarttua, mutta muutoksen kelkasta tippuminen saattaa pahimmillaan johtaa hoidon eriarvoistumiseen. Näin arvioi Markus...

Tekniikka toimii  käytännössä eri tavoin kuin paperilla

Teknologisten innovaatioiden hypetys on turhaa, jos uudet ratkaisut eivät vastaa käyttäjien todellisiin tarpeisiin tai jos niiden tarjoamat mahdollisuudet...

Blogi:
Terveydenhuollon mobiiilivallankumous! 

Innovatiivinen Ascom Telligence tuo hoitotyön kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja lisää hyvinvointia sairaaloissa monin tavoin...

Ovatko sovellukset
uusi haaste terveyden-huoltosektorilla? 

Älypuhelinten nopeasti lisääntynyt käyttöönotto sairaaloissa avaa ovet uusille, hoitotyötä tukeville sovelluksille. Kun potilastiedot ovat käden ulottuvilla..

Lehdistötiedote: Ascom Myco 3 tukee mobiiliviestintää

Uusi älypuhelin tukee kriittisen tiedon kulkua ja mahdollistaa parhaiden päätösten tekemisen missä ja milloin tahansa.

Onko yhden hengen potilashuoneista pelkkää hyötyä?

Potilashuoneisiin on tyypillisesti sijoitettu vähintään kaksi potilasta. Näin ei ole enää. Uusissa nykyaikaisissa sairaaloissa pääosa huoneista on..

Blogi: Uudet sairaalahankkeet – Tiedolla johtaminen

Big data ja siihen liittyvä analytiikka ovat merkittävässä asemassa terveydenhuollossa esim. sairauksien tunnistamisessa. Saatavilla olevaa... 

Kliiniset älypuhelimet ratkaisu kliiniseen ympäristöön

Kun vanhoja mobiililaitteita ollaan lähettämässä hyvin ansaituille eläkepäiville, tilalle valitaan usein tuttu älypuhelin.Miksi siis valita vaihtoehto... 

Tilannetietoisuus on avain potilas- ja työtyytyväisyyteen

Meitä ascomilaisia ajaa kunnianhimoinen päämäärä parantaa tilannetietoisuutta, joka on avain potilas- ja työtyytyväisyyteen.  

”Teho-osastolla tilannetietoisuus ei saa herpaantua”

Vaasan keskussairaalan teho- ja valvontaosaston osastonhoitaja Anna Cederholmin mukaan uusi teknologia parantaa merkittävästi turvallisuutta...

Hoitajakutsujärjestelmien juuret ovat syvällä Suomen Turussa

Kari Härkönen on nähnyt 37-vuotisen uransa aikana, miten hoitojakutsut ovat kehittyneet yksinkertaisesta soittokellosta osaksi... 

Göteborgin
COVID-19-rintamalla opittua 

Huhti-toukokuussa Jenny Arnessonin työ vei myös viikonloput, kun hän hoiti teho-osastolla vapaaehtoistyöntekijänä COVID-19-potilaita....

Digistat Livestreamillä tilannetietoisuutta hoitotyöhön

Realistinen tilannekuva on yksi hyvän hoidon perusedellytyksistä, minkä vuoksi Ascom panostaa jatkuvasti tilannekuvan hallintaa tukevien...

Blogi: Milan matkassa Valkeakosken tk-sairaalassa

Tarve kliiniselle konsultaatiolle ei ole koskaan ollut yhtä suuri kuin tänä keväänä. Maaliskuussa Ascomin kliinisten asiantuntijoiden tiimi...

Ascom ja COVID-19: tuemme asiakkaitamme 

Koronavirusepidemian vuoksi olemme ryhtyneet toimenpiteisiin asiakastoimitusten ja palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Ascom valmistautunut  lääkintälaitteiden kiristyvään sääntelyyn 

Toukokuussa 2020 voimaan astuu EU:n uusi lääkintälaiteasetus. Asetuksen tavoitteena on tehdä kansainvälisestä sääntelykehyksestä... 

Blogi: Hoitotyön vaatimukset
kovenevat 

Sairaalaympäristössä toiminnan optimointia voivat jarruttaa monet seikat – yleisimpiä ovat ennakoimattomat työtehtävät. Kun henkilökunnalla...

Akuutit tehtävät ovat sairaaloiden arkipäivää

Sairaalaympäristössä toiminnan optimointia voivat jarruttaa monet seikat – yleisimpiä ovat ennakoimattomat työtehtävät. Kun henkilökunnalla...

Ainutlaatuinen ja turvallinen avain potilastietoihin

Jotta osaston työnkulku olisi joustavampaa ja tehokkaampaa, potilastietojen tulisi olla saatavilla heti. Ratkaisu on jo olemassa...

Blogi: Mitä yhteistä on Suomen uusissa sairaalahankkeissa? 

Kiire on hoitajien merkittävin työssään kohtaama ongelma. Helpoin ratkaisu olisi lisätä henkilökuntaa. Se ei kuitenkaan ole mahdollista – budjetit...

Ascom Myco 3 on listattu Epic Roverin 
Target Platform -listalle

Ascom Myco 3 on listattu Epic Rover 
-sovelluksen Target Platform -listalle, joka auttaa terveydenhuollon toimijoita valitsemaan validoituja alustoja... 

Ascomin myyntitiimi on saanut joukkoonsa kaksi uutta osaajaa

Markku Sani ja Mila Hildén tietävät sairaaloiden kipupisteet ja haluavat etsiä asiakkailleen ratkaisuja, jotka helpottavat sekä hoitajien että..

Ascom Telligence välittää hoitajakutsut älykkäästi

Innovatiivinen Ascom Telligence tuo hoitotyön kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja lisää hyvinvointia sairaaloissa monin tavoin...

UUTISIA ASCOMILTA

2021
 • Maaliskuu: Tilannetietoisuus vähentää turhaa työtä
 • Helmikuu: ”Teho-osastolla tilannetietoisuus ei saa herpaantua hetkeksikään”
 • Tammikuu: Tilannetietoisuus on avain potilas- ja työtyytyväisyyteen

 

2020
 • Marraskuu: Potilaskeskeisyys edellyttää uutta teknologiaa
 • Lokakuu: Toiminnallinen suunnittelu luo edellytykset sujuvalle hoidolle
 • Syyskuu: Miten varaudumme tulevaan? 
 • Elokuu: Coxassa toimintaa kehitetään koko
  henkilöstön voimin
 • Kesäkuu: Digistat Livestream tukee tilannetietoisuutta hoitotyössä
 • Toukokuu: Koronapandemia muuttaa terveydenhuoltoa pysyvästi
 • Huhtikuu: Hoitohenkilöstöllä aktiivinen rooli Majakkasairaalan suunnittelussa 
 • Tammikuu: Terveydenhuolto tarvitsee tuekseen älykästä teknologiaa

2019

 • Joulukuu: MDR-asetus lisää velvoitteita, valvontaa ja avoimuutta
 • Marraskuu: Potilaille jää nyt enemmän aikaa 
 • Lokakuu: Kliininen asiantuntija hoitotyön ammattilaisten tukena
 • Syyskuu: Suunniteltu vaativaan käyttöön – Ascom Myco 3
 • Elokuu: "Ymmärrämme sairaaloiden todellisia tarpeita" 
 • Kesäkuu: Teknologia vyöryy terveydenhuoltoon kiihtyvää vauhtia
 • Toukokuu: Sujuvampaa yhteistyötä ja parempia päätöksiä!
 • Huhtikuu: Terveydenhuollon mobiilivallankumous!
 • Maaliskuu: Hoitotyön vaatimukset kovenevat – miten teknologia helpottaa hoitajien työtä?

 • Helmikuu: Ascomin kliininen asiantuntija asiakkaan tukena
 • Tammikuu:  Terveydenhuollon digitaalistuminen vaatii yhteistyötä ja räätälöityjä ratkaisuja


 • Ei uutisia

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!