Ascom Unite View

Keskitetty hälytysnäyttö – luotettavuutta potilastapahtumiin reagointiin ja kiireellisyyden arviointiin

Ascom Unite View on ohjelmistosovellus, joka mahdollistaa potilashälytysten keskitetyn näkymän koko osaston tai yksikön laajuisesti. 

Ascom Unite View:n avulla on mahdollista lyhentää vasteaikoja sekä lisätä näkyvyyttä, kun kaikki hoitajakutsut, potilasvalvontalaitteiden hälytykset ja muut kliiniset ilmoitukset esitetään yhdellä näkymällä. 

ascom-image-

Sujuvampaa työnkulkua

Ascom Unite View:n mahdollistama aktiivisten potilastapahtumien ja vasteaikojen seuranta auttaa hoitotiimien tehokkuuden arvioinnissa.

Potilastapahtumien keskitetty näyttö

ascom-image-Käytävänäyttö

Kun potilasilmoitukset, kuten hoitajakutsut ja valvontalaitehälytykset esitetään keskitetysti, hoitajien on helpompi pitää silmällä potilaiden tilaa myös heidän huoneidensa ulkopuolelta.

Ei turhia ilmoituksia

ascom-image-

Kun hoitajien mobiililaitteisiin voi lähettää keskitetysti vain toimintaa edellyttäviä hälytyksiä, hoidosta tulee sujuvampaa ja tehokkaampaa.

Lisätiedot

Ascom Unite View with Dispatch
PDF

Ascom Unite View with Dispatch

Tuotetiedot
Ascom Unite View
PDF

Ascom Unite View

Tuotetiedot

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Ascomin tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen saatavuus, kokoonpano ja tekniset tiedot voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saat lähimmältä Ascomin edustajalta.