MMA-hälytysyksikkö – rajapinta lääkintälaitteisiin

Ascomin helppokäyttöisen MMA-hälytysyksikön avulla jopa neljä erillistä laitetta voidaan kytkeä ja integroida Ascomin hoitajakutsujärjestelmiin. LED-merkkivalo osoittaa, että lääkintälaite on turvallisesti kytketty yksikköön ja toimintakunnossa. Testipainikkeen avulla voidaan testata yhteyden toimivuus.  

Lääkintälaitehälytykset voidaan lähettää MMA-yksiköstä hoitajakutsujärjestelmän kautta suoraan hoitajan puhelimeen, mikä varmistaa, että viesteihin reagoidaan nopeasti. MMA-hälytysyksikössä vilkkuva keltainen tai punainen LED-valo kertoo hälytyksen tärkeydestä. Näin henkilökunnan on helppo hoitaa kiireisimmät hälytykset ensimmäisinä.

Lääkintälaitehälytykset voidaan kuitata ainoastaan hälytyksen aiheuttaneesta laitteesta, joten hälytystä ei voida poistaa hälytysyksiköstä vahingossa. Kun hälytys on lähetetty, se edellyttää aina hoitajan käyntiä paikan päällä. 

Ascom MMA-hälytysyksikkö
PDF

Ascom MMA-hälytysyksikkö

Ascomin helppokäyttöisen MMA-hälytysyksikön avulla jopa neljä erillistä laitetta voidaan kytkeä ja integroida Ascomin hoitajakutsujärjestelmiin.

Kytke yksikkö lääkintälaitteeseen ja välitä hälytysviestit suoraan hoitajille

ascom-image-

Tärkeimmät tiedot

  • Neljä liitintä toissijaisten hälytysten välittämiseen lääkintälaitteista.
  • Hälytyksen testipainike ja lääkintälaitehälytykset ilmaiseva LED-valo.
  • Hälytystoiminnon testaus lääkintälaitteen kytkentävaiheessa.
  • Hälytys tahattomasta irtikytkennästä ja johdon katkoksesta.
  • CE-merkitty lääkintälaitedirektiivin mukaisesti (93/42/ETY, tarkistettu versio). 

Edut

  • Välittää jopa neljän erillisen lääkintälaitteen hälytyksiä. 
  • Korkean, keskitason ja matalan prioriteetin valinta tukee monenlaisia hälytystarpeita.
  • Irtikytkentäpainikkeen avulla lääkintälaite voidaan irrottaa lähettämättä turhaa hälytystä.
  • Hälytykset on kuitattava lääkintälaitteesta, eli hoitajat eivät voi kuitata hälytyksiä käymättä itse paikan päällä.
  • Huomioimatta jäävien lääkintälaitehälytysten riski vähenee.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Ascomin tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen saatavuus, kokoonpano ja tekniset tiedot voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saat lähimmältä Ascomin edustajalta.