Ascom Telligence.

Aina lähellä.
Aina lähellä.

Ascom Telligence välittää hoitajakutsut älykkäästi

Terveydenhuollon kehitys edellyttää uutta lähestymistapaa hoitajakutsujärjestelmiin, ja juuri tätä tarjoaa Ascom Telligence:

 • Henkilöstön sujuva viestintä ja yhteistyö: mahdollistaa kutsujen seurannan aina niiden aktivoinnista tehtävän suorittamiseen asti. Tämä auttaa takaamaan asianmukaiset vasteajat ja vähentämään turhia askeleita. 

 • Kliiniset työnkulut potilaspaikoilla: potilaslähtöiset työnkulun ratkaisut auttavat hoitajia viettämään enemmän aikaa potilaan luona. Kollegoihin saa suoran yhteyden vuodepaikalla olevilla painikkeilla. Pyynnöt, tapahtumien tilapäivitykset ja hälytykset välittyvät suoraan potilashuoneesta esimerkiksi laboratorioon, lääkekeskukseen tai turvapalveluille. 
 • Potilaiden ääni kuuluviin: tarjoaa potilaille varmuutta. Puhemoduuli mahdollistaa puheyhteyden potilaiden ja henkilöstön välillä. Potilaat voivat vaikuttaa hoitoympäristöänsä esim. säätämällä televisiota, radiota, valaistusta ja kaihtimia. 

Yleiskatsaus

Tuotteet

Aiheeseen liittyvät tiedot

Yleiskatsaus

Tuotteet

Aiheeseen liittyvät tiedot

 • Ascom Telligence – hoitajakutsujärjestelmän DNA 

  Nykyinen terveydenhuollon dynaaminen luonne tekee perinteisistä hoitajakutsujärjestelmistä tehottomia. Hoitohenkilöstö tarvitsee järjestelmän, joka tukee liikkuvaa työtä ja jonka avulla he voivat kommunikoida potilaiden kanssa ja arvioida heidän tarpeitaan liikkeellä ollessaan.

  Potilaiden tarpeet ovat samankaltaisia. Heille täytyy luoda tunne, että heillä on jatkuva yhteys hoitajiin. Potilaat tarvitsevat järjestelmän, jonka avulla he voivat helposti viestiä tarpeistaan. Heidän täytyy myös tuntea voivansa vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä. 

  Ascom Telligence tukee näitä tarpeita. Se yhdistää potilaat, henkilökunnan, kliiniset tiedot, tukipalvelut ja lääkinnälliset laitteet. Se yksinkertaistaa ja tehostaa viestintää ja työnkulkuja kaikkien hoitoon osallistuvien toimijoiden välillä. Lopputuloksena on parempi yhteistyö, tyytyväisempi potilas ja paras mahdollinen resurssien käyttö.

  Ascom Telligence. Hoitotyöhön suunniteltu. 

  Miksi hoitajat tarvitsevat tehokaampia viestitävälineitä

  • Hoitotyöhön kuluva aika

   Hoitajan aika potilaan luona [1]
   <20%
   <20%
  • Henkilöstön määrä potilasta kohden

   Nelipäiväisen sairaalahoidon keskiarvo [2]
   50
   50
  • Hoitotyön keskeytykset..

   ..liittyvät viestintään, odotusaikoihin tai tarvikkeiden etsimiseen [3]
   77%
   77%
  • Viestintä ei vielä digitaalista

   Sairaanhoitajat edelleen kommunikoivat pääasiassa henkilökohtaisesti [4]
   90%
   90%

  Viestinnän ja yhteistyön kehittäminen potilashoidossa tehtävienhallinnan avulla

  Ascom Telligence yksinkertaistaa potilaskutsujen käsittelyä huomattavasti. Hoitohenkilöstön ei myöskään tarvitse enää kirjoittaa toisilleen viestejä. Ascomin tehtävienhallinnan avulla henkilöstö voi luoda kutsuja mistä tahansa Ascomin laitteesta. Sellainen voi olla esimerkiksi hoitajapääte, puhelin tai Ascom Unite View -sovellus.

  Kutsuihin merkitään potilashuone ja niihin liittyvät ilmoitukset mahdollistavat kutsuihin vastaamisen ja seurannan. Kaikki tapahtumat kirjataan raportointia varten. Kun kaikkien laitteiden käyttötavat perustuvat samoihin toimintoihin, on henkilöstön koulutus helppoa. 
  Ascom Telligence on hoitohenkilöstölle suunniteltu. 

  ascom-image-
  ascom-image-

  Kliiniset työnkulut potilaspaikoille

  Joustavuus ja määritettävyys ovat kaksi tärkeää kriteeriä, joiden avulla Telligence-hoitajakutsujärjestelmä tukee virtaviivaista viestintää. 

  Ascomin työnkulkuratkaisut voidaan mukauttaa kunkin sairaalan työtapoihin niiden innovatiivisten ominaisuuksien ansiosta.

  • Hoitohenkilö voi potilashuoneessa ollessaan päivittää kutsun prioriteetin korkeammaksi lisähenkilöstön kutsumiseksi huoneeseen. 
  • Yksityiskohtaisten palvelutehtävien luonti mahdollistaa tarkan viestinnän potilaiden tarpeista ja tehtävien seurannan.
  • Automaattiset muistutukset osaston kierroista tukevat hoidon jatkuvuutta ja oikea-aikaisuutta.   
  • Mahdollistaa potilaiden tulo-, siirto- ja kotiutusprosessien tehostamisen.  

  Telligence takaa kutsujen nopean välittämisen oikealle hoitajalle tai osastolle sijainnista riippumatta. 

  Vain Ascomilta yksi integroitu alusta

  Telligence hoitajakutsujärjestelmän yhdistäminen Ascom Unite ‑ohjelmistoon ja mobiiliratkaisuihimme tarjoaa tehostettuja viestintä- ja yhteistyötoimintoja liikkuvalle henkilöstölle. 

  Ascom Unite yhdistää toimintakriittiset järjestelmät ja mobiiliviestinnän saumattomasti toisiinsa. Se tarjoaa yhdessä paketissa ainutlaatuisen ratkaisun älykkääseen integrointiin, edistykselliseen viestintään ja järjestelmän hallintaan.

  Lisäksi Telligence-järjestelmään voi helposti integroida muuta hoitoteknologiaa, kuten hyväksytyn hoitajakutsukäyttöliitännän sisältäviä lääkintälaitteita, älyvuoteita ja reaaliaikaisia paikannusjärjestelmiä. Ascomin teknologian ansiosta tehokas  potilaskeskeinen hoito on ennennäkemättömän helppoa. 

  ascom-image-

  Tiukimmat globaalit laatustandardit

  Ascom Telligence -hoitajakutsujärjestelmä on suunniteltu täyttämään monien globaalien määräysten ja standardien kuten UL-, VDE- ja HTM-standardien vaatimukset. Lisäksi se on UL-standardin (Standard for Safety for Hospital Signaling and Nurse Call Equipment, UL 1069) mukainen. Jokainen Telligence-järjestelmän osa, lisävarusteista johtoihin ja pistokkeisiin, on suunniteltu erityisesti hoitoympäristön turvallisuutta ajatellen.


  Viitteet:
  1. Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34 
  2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online] Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Accessed 30 Mar. 2016]. 
  3. Hall, L.M., Pedersen, C. and Fairley, L., 2010. Losing the moment: understanding interruptions to nurses' work. Journal of Nursing Administration40(4), pp.169-176.
  4. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15 Mar. 2016].

  Tietyt Ascom Telligence 5 ‑järjestelmän ominaisuudet ja toiminnot voivat edellyttää muiden Ascom-tuotteiden tai ‑ohjelmistojen asentamista.

 • Suodata

  Poista kaikki

  • Ei hakutuloksia. Tee uusi haku.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Specific functions and features of the Ascom Telligence 5 system might require additional Ascom products or software to be installed. 
  The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.

 • Lataa tuotetiedot

  Ascom Telligence brochure
  PDF

  Hoitajakutsujen uusin ulottuvuus.

  Ascom Telligence -esite
  Ascom Telligence huonelaitteet
  PDF

  Potilaiden hoidon ja työnkulun tehostaminen

  Ascom Telligence -huonelaitteet
  Ascom Telligence hoitajalaitteet
  PDF

  Tehokkaat ja kompaktit viestintäkeskukset

  Ascom Telligence -hoitajalaitteet
  Ascom Telligence potilaslaitteet
  PDF

  Ergonomiaa ja potilastyytyväisyyttä

  Ascom Telligence -potilaslaitteet
  Ascom Telligence käytävälaitteet
  PDF

  Selkeä visuaalinen viestintä

  Ascom Telligence -käytävälaitteet
  Ascom Telligence hallintalaitteet
  PDF

  Luotettavia hoitajakutsuratkaisuja

  Ascom Telligence -hallintalaitteet

  Specific functions and features of the Ascom Telligence 5 system might require additional Ascom products or software to be installed. 
  The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.