Ascom Unite Collaborate

Potilaskeskeistä viestintää hoitohenkilöstön välillä

Terveydenhuolto on joukkuelaji, jossa potilaan tehokas hoito edellyttää moniammatillista yhteistyötä, ja monet hoitohenkilöstön tehtävät vaativat välitöntä toimintaa. Vaativa ympäristö edellyttää vuorovaikutteista ja sujuvaa tiedonvälitystä. Unite Collaborate mahdollistaa potilaskeskeisen ja nopean tiedonvälityksen hoitohenkilöstön välillä.

Hoitohenkilöstön välisen tiedonvälityksen ja yhteistyön puutteet ovat usein potilashoidossa tapahtuvien virheiden syy. Unite Collaborate -mobiilisovellus auttaa minimoimaan nämä tiedonvälityksen puutteet yhdistämällä hoitotiimin jäsenet tehokkaasti toisiinsa välimatkasta riippumatta. Hoitotiimin saa näkyviin sille osoitettujen potilaiden listasta, ja hoitotiimiin saa yhteyden chatissa tai avaamalla suoran keskusteluyhteyden haluttuun tiimin jäseneen. Sovelluksella saa myös suojatun pääsyn niihin potilaan perustietoihin, jotka on tallennettu sähköisiin potilastietoihin.

ascom-image-

Yhteistyöhön perustuva viestintä

Kliininen viesintä on olennainen osa nykyaikaista terveydenhuoltoa. Huonosta tiedonvälityksestä voi seurata tilanteita, joissa hoitajien sujuva työskentely heikkenee ja potilasturvallisuus vaarantuu. Koordinoitu viestintäjärjestelmä parantaa hoitohenkilöstön välistä tiedonvälitystä ja nopeuttaa prosesseja.

ascom-image-

Tärkeimmät tiedot

  • Nopea viestintä ja potilastietojen jakaminen koko hoitotiimin kesken
  • Sähköisen potilastietojärjestelmän tietojen katselu missä tahansa
  • Pääsy potilaslistoihin, kuten ’Omat potilaat’ tai yksikön tai osaston ’Kaikki potilaat’
  • Saumaton integrointi Ascom Unite -tuotteiden ja Ascom Myco -älypuhelimen kanssa

Edut

  • Parantaa hoitotiimin jäsenten koordinointia hoitotyössä
  • Mahdollistaa pääsyn mobiililaitteella potilastietoihin ja 'Omat potilaat' -listaan
  • Auttaa vähentämään keskeytyksiä potilaan luona ilmoittamalla työntekijöiden tavoitettavuuden
  • Potilaskohtainen chat-historia

Varmista hoidon jatkuvuus hoitohenkilöstön välisellä sujuvalla viestinnällä

ascom-image-

Suojattu viestintä

Viestien lähettäminen suojatusti hoitohenkilöstön välillä sekä kaikkien potilaskeskustelujen historiatietojen tarkastelu.

ascom-image-

Pääsy potilastietoihin

Ajanmukaisten potilastietojen tarkastelu potilaan luona tai missä tahansa.  

ascom-image-

Potilastehtävien tarkastelu

Omien potilaiden hoitotehtävien ja potilastietojen tarkastelu.

ascom-image-

Hoitohenkilöstön tavoitettavuus

Nopea yhteys potilaan hoitotiimiin tekstiviestillä tai soittamalla. 

Aiheeseen liittyvät tiedot

ascom-unite-collaboration-tuotetiedot-01362-02-fi.pdf
PDF

Ascom Unite Collaborate – potilaskeskeistä viestintää

Lue ja lataa tästä esite PDF-muodossa