Omm.. Tietoisuutta työelämään
Omm.. Tietoisuutta työelämään

Tilannetietoisuus – mitä se on ja miten se saavutetaan

Yksinkertaisimmillaan tilannetietoisuus on tunnetta siitä, että tilanne on hallinnassa. Tilannetietoinen henkilö havainnoi tapahtumia, ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa ja toimii niiden puitteissa, sekä pystyy arvioimaan mitä tapahtuu seuraavaksi. Tilannetietoisuus edesauttaa laadukasta, parhaimmillaan ennakoivaa päätöksentekoa.

Tilannetietoisuuden kovimpia haastajia ovat hektiset toimintaympäristöt. Sellaiset, joissa tapahtuu paljon koko ajan, paikalla on monta toimijaa ja tilanteesta kertovia viestejä tulvii eri lähteistä.

Kukin voi tiettyyn pisteeseen saakka kehittää omaa tietoista läsnäoloaan ja asennettaan. Onneksi myös toiminta/työympäristöihin pystytään vaikuttamaan. Esimerkiksi erilaiset dataa hyödyntävät ja järkeistävät digitaaliset viestintäratkaisut minimoivat aistiärsykkeiden määrää. Näin kasvava tilannetietoisuus edistää toimintaympäristöjen turvallisuutta, onnistuneen yhteistyön mahdollisuuksia, työn tehokkuutta ja työssä viihtymistä. 

Kaikenkattavaa turvallisuutta

Selkeä, integroitu ja mukana kulkeva tieto on avain potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvallisuuteen. Tilannetietoisen viestinnän myötä potilasta voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla – potilaskutsut kohdentuvat oikein, potilasta ehditään kuunnella ja hän saa tarkoituksenmukaista sekä oikea-aikaista hoitoa. Tehokkaalla viestinnällä varmistetaan myös hoitohenkilökunnan turvallisuus esimerkiksi tartuntariskitapauksissa ja  uhkaavissa tilanteissa.

  

  

  

ascom-image-

  

Yhdessä yhteydessä

Potilaiden hoito on tiimityötä. Suurin syy esimerkiksi lääkevirheisiin piilee epäonnistuneessa viestinässä hoitotiimin sisällä. Onnistunut yhteistyö edellyttääkin viestinnän integrointia. Hoitotiimin tilannetietoisuutta edistää terveydenhuollon kokonaisratkaisu, joka on integroitavissa sekä olemassa oleviin, että suunnitteilla oleviin sähköisiin potilastietojärjestelmiin. Yhteensopivuus erilaisten muiden terveydenhuoltoon liittyvien osapuolten sovelluksiin on niin ikään välttämätöntä. Tällöin edukseen erottuvat ratkaisut, jotka on suunnitteltu yhdessä hoitoalan ammattilaisten kanssa.

  

  

ascom-image-

Hoitotyö on luonteeltaan kiivastahtista, mikä on omiaan altistamaan tekijänsä stressille ja uupumukselle. Kiireeseen on vaikea puuttua, mutta hoitohenkilökunnan jaksamista ja työssä viihtymistä voidaan edistää kognitiivista kuormittumista vähentämällä. Tilannetietoisuutta tukeva viestintäratkaisu henkilöturvaominaisuuksineen muun muassa mahdollistaa rauhallisemmat toimintaympäristöt, varmistaa nopean avunsaannin sekä edistää laadukasta päätöksentekoa. 

Hoitotyö on luonteeltaan kiivastahtista, mikä on omiaan altistamaan tekijänsä stressille ja uupumukselle. Kiireeseen on vaikea puuttua, mutta hoitohenkilökunnan jaksamista ja työssä viihtymistä voidaan edistää kognitiivista kuormittumista vähentämällä. Tilannetietoisuutta tukeva viestintäratkaisu henkilöturvaominaisuuksineen muun muassa mahdollistaa rauhallisemmat toimintaympäristöt, varmistaa nopean avunsaannin sekä edistää laadukasta päätöksentekoa. 

ascom-image-

  

Hyvästi turha työ

Tekeillä olevan asian saattaminen loppuun ilman turhia, keskittymistä haittaavia häiriötekijöitä – ajatuksena ideaali, mutta hoitohenkilökunnan arjessa usein utopiaa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla. Tilannetietoisuutta lisäävien ratkaisujen myötä hälytykset kohdentuvat oikeille vastuuhenkilöille. Tilannetietoista työn tehokkuutta lisäävät myös esimerkiksi sähköiset potilaskertomukset. Päällekkäisten, ehkä epäselvien potilastietojen kirjaamisien jäädessä pois, reaaliaikaisesti päivittyvä, olennainen tieto on koko ajan kaikkien hoitoon osallistuvien saatavilla.

  

  

ascom-image-

  

Työpäivän tyyneyttä

Hoitotyö on luonteeltaan kiivastahtista, mikä on omiaan altistamaan tekijänsä stressille ja uupumukselle. Kiireeseen on vaikea puuttua, mutta hoitohenkilökunnan jaksamista ja työssä viihtymistä voidaan edistää kognitiivista kuormittumista vähentämällä. Tilannetietoisuutta tukeva viestintäratkaisu henkilöturvaominaisuuksineen muun muassa mahdollistaa rauhallisemmat toimintaympäristöt, varmistaa nopean avunsaannin sekä edistää laadukasta päätöksentekoa. 

  

  


  

Toimimme kaikissa yliopistosairaalakaupungeissa. Voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi myyntipäällikköön tai sähköpostitse osoitteeseen myynti@ascom.com