Ascom Telligence® - Patientkald på en helt ny måde

Velkommen til en ny generation af kald- og kommunikation til sundhedssektoren: Ascom Telligence Patientkald.

Strømliner personalekommunikation og -samarbejde: Ascom Telligence tager udgangspunkt i effektiv håndtering af opgaver og kald og gør det muligt for personalet nemt at identificere og prioritere kald samt at minimere svartider - med færrest mulige skridt.

Kliniske workflows direkte ved sengen: Ascom Telligence brugerdefinerede workflows giver plejepersonalet mere tid med patienten. Et tryk på panelet giver direkte forbindelse til kolleger. Forespørgelser, opdateringer og alarmer distribueres direkte fra sengestuen til fx kolleger, laboratorier, portører, administration osv.

Patienten bliver hørt: Talemodulerne kan placeres hvor som helst og gør det nemt at kommunikere direkte imellem patient og personale. Patienterne kan fx styre persienner, tv, radio, lys og underholdningssystemer. Patienterne kan også indikere individuelle behov fx vand og toiletbesøg. Derved informeres de relevante personalegrupper, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.

  

  

Ascom er en global leder inden for kommunikationsløsninger til sundhedssektoren.

ascom-image-

Ascoms kommunikationsløsninger er installeret i mere end 1.000.000 hospitalssenge verden over. Kontakt din nærmeste Ascom-repræsentant og hør hvorfor.

Film - Ascom Telligence – Patient Response System 

  

Sygeplejersker har brug for mere effektive kommunikationsværktøjer

 • Plejetid

  Tid, sygeplejersker bruger med patienterne [1]
  < 20 %
  < 20 %
 • Antal personale som en patient møder

  Gennemsnit for patienter indlagt i 4 dage [2]
  50
  50
 • Størstedelen af afbrydelser skyldes......

  ....kommunikation, ventetid eller finde plejeartikler [3]
  77 %
  77 %
 • Mundtlig frem for digital kommunikation

  Kommunikerer primært ansigt til ansigt [4]
  90 %
  90 %
final-ascom-telligence5-brochure-01248-01-enx.pdf
PDF

Ascom Telligence 5.0 Brochure (GB)

Den næste generation patientkald er her nu. Den er så innovativ, at den udgør en helt ny kategori inden for patientkald og kommunikation: Ascom Telligence.

Læs alt om Ascoms hospitalsløsninger her


Referencer:
1. Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34 
2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online] Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Accessed 30 Mar. 2016]. 
3. Hall, L.M., Pedersen, C. and Fairley, L., 2010. Losing the moment: understanding interruptions to nurses' work Journal of Nursing Administration 40(4), pp.169-176.
4. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89.  Available from : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC157941 1/ [15. Mar. 2016].

Specifikke funktioner i Ascom Telligence 5 løsningen kan være betinget af, at der installeres andre Ascom-produkter eller software.